İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-28 1. Mali Uluslararası Sanayi Fuarı

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/78-591                                                  Denizli, 12/03/2018
Konu: 1. Mali Uluslararası Sanayi Fuarı

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-28)

Sayın Üyemiz,

Uludağ İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, adıgeçen Genel Sekreterlik tarafından 19-21 Nisan 2018 tarihleri arasında Bamako/ Mali'de düzenlenecek olan ve Milli Katılım organize edilecek Mali Uluslararası Sanayi Fuarı'na katılım sağlayacak firmaların T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2017/4 sayılı karar kapsamında sağlanan teşviklerden yararlandırılacakları, Bakanlık tarafından belirlenerek web sayfasında ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya m² bazında ödenecek tutarın oranı %50 olup, üst limit 50.000.-Türk Lirası olduğu bildirilmektedir.

Başta tarım ürünleri işleme sanayi, pamuk işleme, su ürünleri işleme, inşaat malzemeleri, tüketim malları, madencilik, sağlık, lojistik, altyapı, enerji olmak üzere her sektörden katılım önerilmektedir.

- Genel tanıtım giderleri

- Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma

- İçecek ikramları

- Genel güvenlik ve temizlik

Ayrıntılı bilgi için :

Uğur ASLANTAŞ / Uzman

E-posta: aslantasu@uib.org.tr  

Tel: 0224-2191000/ Dahili 1907

 

Nakliye bilgisi için :

Eyüp KUKLEN / Uzman

E-posta: kuklene@uib.org.tr

Tel: 0224-2191000/ Dahili 1905

Ek : Ayrıntılı Bilgiler

 

Bilgileriniz ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter