İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-21 Pazara Giriş Belge Desteği KEP Üzerinden Başvuru Ekleri Hk. - ÖNEMLİ

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2018/172-385                                    Denizli, 16/02/2018
Konu: Pazara Giriş Belge Desteği KEP Üzerinden Başvuru Ekleri Hk. - ÖNEMLİ

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2018 - 21)

İlgi: 25.01.2018 ve 2018-11 sayılı sirkülerimiz,

Sayın Üyemiz,

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde yapılan değişikliklere ilişkin duyurumuz ilgi'de kayıtlı sirkülerimizle tarafınıza iletilmişti.

Bu defa değişen Uygulama Usul ve Esasları'na bağlı olarak başvuru sırasında talep edilen evrakta yeni düzenlemeye gidilmiştir. İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde belirtildiği üzere 31.03.2018 tarihine kadar önceki başvuru usul ve evrakı geçerlidir. Ancak 01.04.2018 tarihi itibariyle destek başvurularınızın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden ve ekli evrak ile yapılması zorunludur.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.

 

EKLER:

1) Pazara Giriş Belgesi Evrak Listesi (4 Sayfa)

2) Pazara Giriş Belgesi Başvuru Dilekçesi (1 Sayfa)

3) Pazara Giriş Belgesi Başvuru Formu (1 Sayfa)

4) Tarım Analizi Başvuru Formu (1 Sayfa)

5) Pazara Giriş Belgesi Taahhütname (1 Sayfa)

6) Pazara Giriş Belgesi Beyanname (1 Sayfa)

7) Küresel Tedarik Zinciri Bakanlık Başvuru Formu (12 Sayfa)

8) Küresel Tedarik Zinciri Başvuru Formu (1 Sayfa)

9) Küresel Tedarik Zinciri Evrak Listesi (4 Sayfa)

10) Küresel Tedarik Zinciri Taahhütname (1 Sayfa)

11) Küresel Tedarik Zinciri Beyanname (1 Sayfa)

12) Küresel Tedarik Zinciri Başvuru Dilekçesi (1 Sayfa)