İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-17 Türkmenistan - Firma Alacak Sorunları

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/28-285                                                   Denizli, 08/02/2018
Konu: Türkmenistan - Firma Alacak Sorunları

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-17)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen, 2016 yılı başından itibaren Türkmenistan ekonomisindeki sıkıntılar ve buna bağlı döviz gelirlerindeki azalmalar sonucu, Türkmenistan'a ithal edilen ürünlerin bedellerinin transferinde zorluklar yaşanmakta olduğu, bankaların haftalık olarak %2 oranında transfer yapabilmekte ve son zamanlarda bu ödemelerde de gecikmeler ortaya çıktığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu ihracat bedellerinin ödenmesinde yaşanan sıkıntıların hukuki olarak çözümlenmesi için Türkmenistan'da dava açılmasının mümkün olmakla birlikte dava açacak firmanın, alacak bedelinin yaklaşık % 25'ini, mahkeme harcı, dava bedeli ve diğer giderler olarak geri ödemekte olduğu ve söz konusu masrafların yüksekliği ve davanın nasıl sonuçlanacağının belirsizliği nedeniyle, pek çok firmanın hukuki yola başvurmaktan kaçındığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Türkmenistan'a ihracat yapacak firmalarımızın Türkmen ithalatçılar ile ödeme konusunu netleştirmeden ihracat işlemlerine başlamamalarında fayda mütalaa edildiği ifade edilmektedir.

Bilgileriniz ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter