İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-15 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/ 23-243                                                  Denizli, 01/02/2018
Konu: Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-15)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

2) Tacikistan'a Kanatlı Eti İhracatı

3) Fas Sabit Kur Rejimi Değişikliği

4) T.C. Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın Belarus (Minsk) Ziyareti Kapsamında Özel Sektör Heyet Programı ve Türkiye — Belarus İş Forumu

5) UTİB 8.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması

6) Suudi Arabistan -Bilgilendirme Toplantısı

7) China International Import Expo 2018 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

 

1) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısında; Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nin 16.01.2018 ve 23.01.2018 tarihli ekli yazıları iletilmektedir.

Ekler :

1) AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciği Yazısı (16/01/2018)

2) AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciği Yazısı (23/01/2018)

 

2) Tacikistan'a Kanatlı Eti İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Duşanbe Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, kanatlı eti ve ürünlerinin Tacikistan'a ihracatında anılan ülke makamları tarafından alınan kararlara ilişkin duyuru ilişikte sunulmaktadır.

Ek : Ticaret Müşavirliğimizin Yazısı

 

3) Fas Sabit Kur Rejimi Değişikliği

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda;

- Fas Krallığı'nda uzun zamandır uygulanmakta olan sabit kur rejiminin Fas Hükümeti'nin Cuma akşamı yaptığı açıklamaya göre bugün sonlandırılacağı,

- Söz konusu rejim değişikliğinin, hükümet yetkililerine göre, keskin bir geçiş yerine kademeli olarak gerçekleştirileceğinin vurgulandığı,

- % + 0.3 ile % - 0.3 bant genişliğinde dalgalanmasına izin verilen Fas Dirhemi'nin Pazartesi gününden itibaren % + 2.5 ile % - 2.5 aralığında hareket etmesine izin verileceği,

- Söz konusu limitlerin üzerindeki kur hareketlerine ise daha önce olduğu gibi Fas Merkez Bankası tarafından müdahale edileceği,

- Fas Dirhemi'nin dalgalanacağı bant genişliğinin zaman içinde artırılarak tam esnek kur rejimi hedeflenirken daha önce yapılan açıklamalarda bu sürecin çok geniş bir zamana yayılarak 10-15 yıllık bir dönem içerisinde gerçekleştirileceği,

- Söz konusu reforma destek veren Uluslararası Para Fonu ve hükümet yetkilileri tarafından, rejim değişikliğinin Fas ekonomisinin uluslararası ekonomiye uyumu, daha rekabetçi hale gelebilmesi ve dış şoklara karşı direncinin artırılması için yapıldığının ifade edildiği,

- Dirhemin serbestleştirilmesinin muhtemel kısa ve orta vadeli makroekonomik istikrarı çok sınırlı bir şekilde etkileyeceği ve herhangi bir devalüasyon beklentilerinin olmadığı,

- Mevcut durumda, döviz sepeti % 60 avro ve % 40 ABD dolarından oluşurken, Fas Merkez Bankasının piyasadaki likiditenin sağlanması için döviz piyasasına sınırlı müdahalelerinin devam edeceği, zaman içinde ise kurun sabitlenmesi adına tutmakta oldukları döviz rezervlerinin azaltılacağı hususlarının basına yansıdığı ifade edilmektedir.

 

4) T.C. Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın Belarus (Minsk) Ziyareti Kapsamında Özel Sektör Heyet Programı ve Türkiye — Belarus İş Forumu

DEİK - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan bir yazıda aynen; "T.C. Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın Belarus resmi ziyareti kapsamında, 15 Şubat 2018 tarihinde Minsk'e özel sektör heyet ziyareti düzenlenecektir. Bahse konu ziyaret programına ve aynı gün iki ülke Başbakanlarının teşrifleri ile gerçekleştirilecek olan Türkiye — Belarus İş Forumu'na Belarus'un kamu kurumları, önde gelen sanayi işletmelerinin yetkilileri ve özel sektör temsilcileri katılacaktır.

Tarım, otomotiv sanayii, kimya ve petrokimya, metalürji, tekstil, makine, gıda sanayii, ağaç işleme ve mobilya, ilaç endüstrisi, otomobil yedek parça, buzdolapları ve soğutucu ekipmanlar, sentetik iplik imalatı alanında dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alan Belarus gıda ve tarım ürünleri ihtiyacının yüzde 90'dan fazlasını kendi üretimi ile karşılamaktadır. Ülkede geleneksel sektörlerin yanı sıra, bilgi teknolojileri ve bilişim sektörü de büyük gelişme kaydetmiştir. Dünya genelinde çok yaygın kullanılan Viber, 100 milyondan fazla abonesi bulunan World of Tanks ve birçok diğer uygulama ve online platformun geliştirildiği Belarus, Birleşmiş Millet Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından yayınlanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gelişmişlik Endeksi'nde 176 ülke arasında 32'nci sırayı almaktadır. Bankacılık ve finansa hizmetler, turizm, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde de önemli pazar olanakları mevcuttur.

Belirtilen Minsk özel sektör heyet ziyaretine iştirak etmek isteyen firma ve kurum temsilcilerinin 09 Şubat 2018, Cuma günü saat 18:00'e kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/579/10229internet bağlantısında yer alan formu eksiksiz doldurarak, kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Seyahat özel uçakla gerçekleştirilecek olup, ziyaret programı ekte yer almaktadır. Türkiye — Belarus İş Forumu'nun ayrıntılı programı kayıt yaptıran şirket ve kurum temsilcilerine ayrıca iletilecektir.

Belarus'ta uygulanan güvenlik önlemleri ve etkinlik hazırlıkları çerçevesinde katılımcıların kimlik bilgileri ve vesikalık fotoğrafları tek seferde muhatap kurum olan Belarus Ticaret ve Sanayi Odası'na iletilmektedir. Bu çerçevede, katılım müracaatlarının yukarıda belirtilen süre içerisinde yapılması büyük önem taşımaktadır.”

denilmektedir.

Ek : Taslak Program

 

5) UTİB 8.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından, T.C. Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile geleceğin tasarımcılarını ev tekstili sektörü ile buluşturmak amacıyla "Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”nın bu yıl sekizincisi gerçekleştirileceği, "8.Türkiye Ev Tekstili Tasanın Yarışması”, hem uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek Türkiye Ev Tekstili özgün tasarımlarının ortaya çıkmasına, hem de Ev Tekstili sektöründe yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olacağı, "8. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması" sektörel motivasyon, işbirliği ve dayanışmaya katkı sağlayabileceği gibi, Türkiye'de ev tekstili sektörü ihracatının artırılmasını da amaçlandığı bildirilmektedir.

Yarışmanın ürün tasarımı kategorisinde Göç teması çerçevesinde sadece öğrencilere yönelik gerçekleştirileceği, yarışmada, başvurular arasından yapılacak değerlendirme sonucunda 1. 2. ve 3. derecelerinde olmak üzere üç kişi ödüllendirileceği,

Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması için son dosya teslim tarihi 17 Mart 2018 olup, yarışma katılım koşulları ile başvuru formları http://www.evtekstiliyarismasi.com/ veya http://www.uib.org.tr/adreslerinden ulaşılabilineceği,

Ayrıca https://www.facebook.com/evtekstiliyarismasi facebook adresi, https://twitter.com/textilyarismasi twitter sayfamız ve https://www.instagram.com/evtekstiliyarismasi/ instagram adresimizden yarışmanın takibi yapılabilmekte olduğu bildirilmektedir.

 

6) Suudi Arabistan -Bilgilendirme Toplantısı

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda;

01 Haziran 2018 tarihinden itibaren Suudi Arabistan'a ihracatta zorunlu olarak uygulamaya geçecek olan İhracata Konu Ürün Kayıt Sistemine ilişkin ihracatçılarımızı bilgilendirmek üzere Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) tarafından, Suudi Arabistan'a İhracata Konu Olan Ürün Kayıt Sistemi (SABER), Suudi Standartlar, Meteoroloji ve Kalite Kuruluşu (SASO) Yönetmelikleri ve Suudi Kalite İşareti Belgelendirmesi hakkında 06 Şubat 2018 tarihinde İzmir'de bilgilendirme toplantısı yapılacağı ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin duyuru metni ekte yer almakla birlikte, toplantıya ilişkin detaylı bilgiye ayrıca https://www.tse.org.tr/Icerik/DuyuruDetay?DuyuruID=5561 linkinden de ulaşılabilmektedir.

Ek : Toplantı Duyurusu

 

7) China Internatıonal Import Expo 2018 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda; 05-10 Kasım 2018 tarihleri arasında Çin'in Şanghay kentinde; mutfak eşyaları, oyuncaklar, cilt bakımı, saç ve kişisel bakım ürünleri, medikal ekipmanlar ve sağlık ürünleri sektörlerine yönelik olarak ilk kez düzenlenecek olan "China International Import Expo 2018 Fuarı” Türkiye milli katılım organizasyonu, yeterli katılım sağlanması ve Ekonomi Bakanlığı'ndan izin alınması durumunda, İKMİB - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde düzenleneceği,

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mayıs 2017'de düzenlenen "Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu”nda yaptığı açıklama ile tarihi İpekyolu ticaretini canlandırmak ve bölge ülkelerindeki ticareti geliştirmek amacıyla 2018 yılından itibaren Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na ev sahipliği yapacaklarını duyurduğu, Şanghay'da 240 bin metrekarelik bir alanda düzenlenecek olan fuar ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ürünlerini Çin pazarına tanıtmalarının yanı sıra çeşitli seminer, forum ve yeni ürün tanıtımlarıyla rekabet avantajı farklı ülkelerin Çin piyasasından faydalanmalarının hedeflendiği,

100' den fazla ülke ve bölgenin katılımının öngörüldüğü China International Import Expo 2018 Fuarına organizasyonu adı altında katılacak firmalarımız için, yer kirası, özel stant konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, catering, faks, katılımcı broşürü vb.) ile teşhir ürünlerinin (İstanbul - Fuar alanı - İstanbul) nakliyesini içeren katılım bedelinin nakliye dâhil 720 USD/m², nakliye hariç 650 USD/m² olacağı öngörüldüğü, söz konusu fuar, T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin karar kapsamında Bakanlık tarafından belirlenecek bedel üzerinden 75.000 TL'ye kadar desteklenebileceği bildirilmektedir.

Bu bağlamda, fuara katılmak isteyen üyelerimizin, en geç 09 Şubat 2018 Cuma günü 17:30'a kadar https://tinyurl.com/CIIE2018ikmib linkinde yer alan online başvuru formunu doldurarak, ekte belirtilen banka hesabına talep edilen her m² alan için 100 USD (örneğin 9 m² kiralanması durumunda ödenecek avans tutarı: 9 m² x 100 USD = 900 USD) karşılığı TL avans tutarının yatırıldığına dair ödeme dekontunun seyma.inam@immib.org.tr mail adresine göndermeleri istenmektedir.

Ek: Banka Hesap Bilgileri ve Katılım Şartları

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter