İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-13 Rusya, Suudi Arabistan ve Hindistan'da Açılması Planlanan Türkiye Center Ticaret Merkezleri

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/16-200                                                   Denizli, 29/01/2018
Konu: Rusya, Suudi Arabistan ve Hindistan'da Açılması Planlanan Türkiye Center Ticaret Merkezleri

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-13)

Sayın Üyemiz,

Turkish Trade Center'dan alınan bir yazıda aynen; "Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla 2010/6 sayılı tebliğ çerçevesinde yürütülen Türkiye Ticaret Merkezleri projeleri İran / Tahran, B.A.E / Dubai, ABD / New York ve ABD / Chicago' da faaliyete geçirilmiştir.

İhracatımıza ivme kazandıracağı ve ülkemizin markalaşmasına katkı sağlayacağı öngörülen 'Türkiye Ticaret Merkezleri', sektörlerin taleplerine yönelik olarak potansiyel gördükleri ülkelerde projelendirilmiş olup, bu bağlamda İran/Tahran'da Hazır Giyim, Tekstil ve Hammaddeleri, Kimya ve Mobilya, B.A.E/Dubai'de İklimlendirme, Bilişim ve Mücevher, A.B.D/New York'ta Halı, Hazır Giyim, Ev Tekstili ve İş Kontratları, A.B.D/Chicago'da Kimya ve İngiltere'de Bilişim ve Seramik sektörleri gibi hedef odaklı yapılandırılmıştır.

Türkiye Ticaret Merkezleri projelerinin hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşmak için katkı sağlaması ve ülkemizi farklı bölgelerde en iyi şekilde temsil edecek yapıların yaygınlaşması adına, bu defa 2018 yılı içerisinde Rusya, Suudi Arabistan ve Hindistan'da bir Türkiye Ticaret Merkezi açılması planlanmaktadır.”

denilmektedir.

Bahse konu ülkelerde açılması planlanan Türkiye Ticaret Merkezleri için, üyelerimizden gelecek taleplerin TİM A.Ş'ye 07 Şubat 2018 Çarşamba gününe kadar iletilmesini teminen, ilgilenen üyelerimizin taleplerini arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgileriniz ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

TURKISH TRADE CENTER

İlgili Kişi : Hilal BİLALLAR - Bölge Koordinatörü

Tel : 0-212-4540409 Faks : 0-212-4540413 E-mail : info@ttcenter.com.tr