İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-124 İhracat Hk.

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10104-10765                                                  Denizli, 27/12/2018
Konu : İhracat Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-124)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda, yılın son günlerinde yoğunlaşan yükleme ve gümrükleme işlemleri nedeniyle ihracat süreçlerinin aksamamasını teminen gümrük idarelerinin, Ticaret Bakanlığı tarafından fazla mesai ücreti talep edilmeksizin hafta sonunda da açık tutulacağı bildirilmektedir.

Bilgileriniz ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.