İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-123 Çeşitli Konular

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10102-10752                                                 Denizli, 25/12/2018
Konu: Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-123)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Bulgaristan

2) Ambarlı Limanında Yaşanan Sorunlar

3) T.C. Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar Pekcan'ın Ziyareti Vesilesiyle Avusturya Türkiye İş Konseyi Toplantısı 14 Ocak 2019 Viyana

4) Sudan Yatırım Fırsatları Sunumu

5) Nabe Toplantı

6) 12. Uluslararası Turizm ve Turizm Sanayi Fuarı

7) Vitafoods 2019 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

 

1) Bulgaristan

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Sofya Ticaret Müşavirliğinden Bakanlıklarına intikal eden ve bir örneği ilişikte sunulan yazıya; Bulgaristan Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği Ajansından alınan yazıya ve söz konusu kurum yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmelere atıfla; Bulgaristan'ın Avrupa Komisyonu tarafından gıda, bitki ve hayvan ticaretinde kullanılan ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından da 3 yıl önce kullanılmaya başlanan çevrimiçi yönetim sistemi TRACES (Trade Control and Expert System)'i 2019 yılının Aralık ayından itibaren kullanmaya başlayacağı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren bir hazırlık döneminin söz konusu olacağı ve bu tarihten itibaren Kaptan Andrevo sınır kapısında bitki sağlık sertifikası ile giriş yapacak bitki, bitkisel ürün ve diğer ürünler için sertifika suretlerinin sınır kontrol noktasına 24 saat önceden fitoandreevo@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi gerektiği gibi bir dizi tedbire yer verilmektedir.

Ek : Yazı Sureti

 

2) Ambarlı Limanında Yaşanan Sorunlar

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; Ambarlı limanında yaşanan sorunlar ve bunların çözümlerine yönelik olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü koordinasyonu ve ilgili tüm Bakanlık birimlerinin katılımıyla bir çalışma yürütüldüğü iletilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu limanda yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin, ekte yer alan tablo formatında 26.12.2018 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'ne tim@tim.org.tr ve sektor@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

Ek : Tablo

 

3) T.C. Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar Pekcan'ın Ziyareti Vesilesiyle Avusturya Türkiye İş Konseyi Toplantısı 14 Ocak 2019 Viyana

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan bir yazıya atıfla; Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN'ın 14 Ocak 2019 tarihinde Viyana'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret vesilesiyle DEİK/Türkiye-Avusturya İş Konseyi ve Advantage Austria iş birliğiyle Avusturya-Türkiye İş Konseyi Toplantısı her iki ülkeden üst düzey iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, söz konusu programa T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN'ın ve Avusturya Federal Cumhuriyeti Dijitalleşme ve Ekonomiden Sorumlu Bakanı Sayın Margarete Scramböck'ün katılımlarının öngörüldüğü belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Avusturya ekonomisi 2013 - 2016 yıllarında AB ortalama büyümesinin altında kaldığı ancak 2017 ve 2018 yıllarında AB ortalamasının üzerinde büyüdüğü, 2019'da da IMF'nin beklentisi Avusturya'nın %2,15 ile AB ortalamasından biraz daha hızlı büyüyeceği, Avusturya'nın genel ithalatında başlıca ürünler elektrikli cihazlar, makinalar, motorlu kara taşıtları, eczacılık ürünleri, plastik ve mamülleri, demir-çelik ve organik kimyasal ürünlerin olduğu Türkiye'nin Avusturya'ya ihracatında ise motorlu kara taşıtları, tekstil ve gıda ürünlerinin öne çıktığı, Avusturya ve Türkiye arasında belirtilen sektörlerde iş birliği imkanı bulunmakta olduğu, elektronik ve bilgi - iletişim teknolojilerinde iş birliği potansiyelinin yüksek olduğu bildirilmektedir.

Avusturya - Türkiye İş Konseyi Toplantısı programı kapsamında otomotiv ve yan sanayi, otomotiv elektroniği, makine/tarım makineleri, bilgi iletişim teknolojileri, fintech, kimya, ambalaj sanayi, tarım ve hayvancılık sektörleri başta olmak üzere Avusturya'dan önde gelen firmalardan üst düzey temsilcilerinin katılım sağlayacağı, Türkiye ve Avusturya arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alınacağı söz konusu toplantıda odak noktası olarak Türkiye ve Avusturya arasında tüm sektörlerde Endüstri 4.0, sanayinin dijitalleşmesi/dijital dönüşüm, bilgi - iletişim teknolojileri alanlarında iş birliği imkanlarının değerlendirileceği ve bu bilgiler çerçevesinde katılımcı Avusturya firmaları ile ikili görüşme imkanının bulunacağı ve Avusturya'ya seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının güncel pasaportlarında geçerli Schengen vizesi bulunması gerektiği bildirilmektedir.

Taslak programı ekte sunulan söz konusu ziyaret çerçevesinde Türkiye ve Avusturya arasındaki ticari ve ekonomik hareketliliğine önemli ivme katacağı belirtilen programa katılmak isteyen ihracatçı firmalarımızın 28 Aralık 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/820/11808 kayıt formunu doldurarak, toplantı katılım bedeli olan 850 Türk Lirası'nın kayıt formunda belirtilen DEİK hesap numarasına ödenmesi gerekmektedir. Konaklama ve uçuş organizasyonlarının katılımcılarımız tarafından gerçekleştirilmesi ifade edilmektedir.

Ek : Heyet Listesi

İletişim: Aycan Damalı, İş Konseyi Koordinatörü, DEİK Avrupa Direktörlüğü, adamali@deik.org.tr Tel: 0 (212) 339 50 74

 

4) Sudan Yatırım Fırsatları Sunumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla; Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat OKTAY'ın başkanlığında 19-21 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenen Sudan ziyareti esnasında Sudan tarafınca teknik heyetler arası görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtilmiş olup, ziyarete ilişkin Sudan yatırım fırsatlarını anlatan Arapça sunumun Türkçe tercümesi ekte yer almaktadır.

Ek : Sudan Yatırım Alanları

 

5) Nabe Toplantı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Vaşington Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla; 04 Aralık 2018 tarihinde İsviçre Büyükelçiliğinde, National Association for Business Ecnomics (NABE) tarafından düzenlenen 10. Diplomatik Yuvarlak Masa toplantısına Ticaret Müşavirliğince katılım sağlandığı, söz konusu toplantıya çeşitli ülkelerin ekonomi ve ticaret temsilcilerinin yanısıra Amerika Üreticiler Birliği, Amerika Kimya Konseyi, Freddi Mac gibi kurumların da katıldığı ve ABD ekonomisi ile ilgili bilgiler verildiği belirtilmiş olup, toplantıya ait yazı ve raporların ekte yer aldığı belirtilmektedir.

Ek : NABE Toplantı Yazısı - NABE Outlook - Tariff Effects

 

6) 12.Uluslararası Turizm ve Turizm Sanayi Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'ndan alınan yazıya atıfla; 12-15 Şubat 2019 tarihleri arasında İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve Turizm kurumu tarafından, Tahran Uluslararası Fuar Merkezinde '12.Uluslararası Turizm ve Turizm Sanayi Fuarı'nın düzenleneceği belirtilmektedir.

Söz konusu etkinlik hakkında ayrıntılı bilgiye http://titexgroup.com/en-US/exhibitions-details?id=41%20 adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Fuar ile ilgili detaylı bilgi için:

Web : www.titexgroup.com

İlgili Kişi: Mr. Aminyan

Tel: 0098 21 22 39 75 40

Mobil: 0098 919 422 72 83

Ek : Resmi yazı

 

7) Vitafoods 2019 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

İstanbul Maden Ve Metallar İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda;

İMMİB bünyesinde faaliyet göstermekte olan İstanbul Kimyevi Maddeler Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından 07-09 Mayıs 2019 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre şehrinde OTC, tıp mühendisliği, sağlık, ilaç, yiyecek, içecek ve lüks gıda maddelerine yönelik olarak düzenleneceği bildirilen Vitafoods 2019 Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nun T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınması ve yeterli katılım sağlanması durumunda ilk defa gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Ek : Katılım Şartları / Fuar Detayları ve Banka Hesap Bilgileri (http://www.ikmib.org.tr/tr/vitafoods-2019-fuari-milli-katilim-organizasyonu.html )

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter