İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-120 İran' a Konfeksiyon Ürünleri İhracatı

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10097-10715                Denizli, 19/12/2018
Konu: İran' a Konfeksiyon Ürünleri İhracatı

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-120)

Sayın Üyemiz,

İlgi : 19.12.2016 (2016-150) sayılı sirkülerimiz.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın 09 Ekim 2016 tarihli "İran'da Konfeksiyon Ürünleri Satışı Yapan Şirketler İçin Düzenleme Genelgesi” (Genelge) uyarınca, yabancı bir firmanın sözkonusu ürünlerde ithalat yapabilmesi için ithalat miktarının belirli bir kısmını ya İran'daki üreticilere vereceği sipariş ile tedarik etmesi veya İranlı temsilcisi ile ortak ya da tek başına İran2da üretim tesisi kurarak ilk 2 sene için ithalat miktarının %20'sini İran'da üretmesi ve sözkonusu üretimin %50'sini başka bir ülkeye ihraç etmesi gerekmekte, ayrıca, üçüncü yıldan itibaren her yıl için İran'da üretim miktarında %5 artış öngörüldüğü ilgi'de kayıtlı sirkülerimizle iletilmişti.

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda; ABD'nin, İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanmış olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (KOEP) 08 Mayıs 2018 tarihinde çekildiğini açıklaması ile İran'ın ABD'nin tek taraflı ambargo uygulamasına maruz kalması ve bu nedenle dış ticaret rejiminde hızlı değişikliklere giderek 1.339 üründe ithalatı yasaklandığı,

Genelge'nin uygulandığı birçok ürünün 1.339 kalemi içeren anılan listede yer almasının yarattığı çelişkili durumun görüşülmesi amacıyla Tahran Ticaret Müşavirliğimiz ile İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Esnaf ve İşadamlarından Sorumlu Merkez Başkanı Seyed Javad Ahmadi arasında 12 Aralık 2018 tarihinde bir toplantı yapılmış olup, anılan toplantıda Genelge kapsamında faaliyet belgesi alan ve İran Hükümeti'ne taahhütlerde bulunarak ticarete başlayan firmalarımızın ithalat yapamaz hale gelişinin ortaya çıkardığı sorunlar hatırlatılarak bu konuda Bakanlık olarak bir önlem almayı düşünüp düşünmedikleri sorulduğu,

Anılan toplantıda İranlı yetkili tarafından ise, bu konuda firmaların haklı olduğu düşüncesiyle konunun yeniden değerlendirildiği ve sözkonusu 1.339 kalemlik listenin özellikle otomotiv, konfeksiyon ve beyaz eşya sektörlerinde hafifletilmesi veya bazı istisnalar getirilmesi için çalışma yapıldığı, tarihi net olmamakla birlikte sorunun en kısa sürede çözümüne yönelik ve başta İranlı tüketiciler olmak üzere ilgili tüm tarafların yararına olacak bir düzenleme için çalışmaların devam edildiği ifade edilmektedir.

Bahsigeçen Müşavirliğimizce, konfeksiyon firmalarının İran'da çok sayıda mağazalarının bulunduğu ve birçok kişiye istihdam sağladığı, buna karşılık ithalat ve satış yapamadıkları sürece maliyetlere katlanmanın giderek güçleştiği, adeta zamanla yarıştıkları hatırlatılmış, yaklaşan nevruz döneminde satışların yükseldiği, konfeksiyon sektöründe moda faktörünün belirleyici olması nedeniyle bir yıl öncesinin stokları ile çalışılmasının mümkün olmadığı, bu itibarla sözkonusu düzenlemenin bir an önce yapılmasının firmalarımız için büyük önem arz ettiği,

Sayın Ahmadi cevaben, tam bir tarih verememekle birlikte başta İranlı tüketiciler olmak üzere ilgili tüm tarafların yararına olacak bir düzenleme için ellerinden geleni yaptıklarını, Türk firmalarının bu sektördeki öneminin bilincinde olduklarını, bir gelişme olur olmaz bilgi verecekleri bildirilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter