İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-10 Milli Savunma Bakanlığınca Giyim Kuşam Alımları ve Bunların Üretim ve İmalatına Yönelik Hammaddeleri

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/12-128                                                   Denizli, 22/01/2018
Konu: Milli Savunma Bakanlığınca Giyim Kuşam Alımları ve Bunların Üretim ve İmalatına Yönelik Hammaddeleri

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-10)

Sayın Üyemiz,

Milli Savunma Bakanlığı İzmir Tedarik Bölge Başkanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen;

"1. Milli Savunma Bakanlığınca; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve dikimevlerinin bazı ihtiyaçları için 2018 yılında tedarik edilecek giyim kuşam malzemeleri ve bunların üretim ve imalatına yönelik hammaddelerin alımları; 17.07.2017 tarih ve 10606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.b maddesi istisna kapsamında pazarlık usulüyle, idarece belirlenecek firmaların davet edilmesi suretiyle yapılacaktır.

2. Bu doğrultuda, EK-A ilan metninde belirtilen kriterlere uygun olduğunu değerlendiren firmaların yine EK-A'da belirtilen evrakları ihtiva eden bir dosyayı 24 Ocak 2018 tarihine kadar Bakanlığımız bünyesinde bulunan ve iletişim bilgileri EK-A ilan metninde yer alan Tedarik Bölge Başkanlıklarından herhangi birine elden yetkili bir kişi vasıtasıyla teslim edilmesine yönelik bir çalışma başlatılmıştır.

3. Milli Savunma Bakanlığınca kaliteli ürünlere uygun şartlarda ulaşmayı sağlamak, bu ürünlere ulaşırken rekabet ortamının sağlıklı bir şekilde oluşturulmasını temin etmek ve üretici firmaları tespit ederek yapılacak davetin ana esaslarını oluşturmak maksadıyla EK-A ilan metninin mümkün olan en fazla sayıda firmaya ulaşabilmesi için tarafınızdan duyuru yapılmasını rica ederim.”

denilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: EK-A (İlan Metni)