İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-08 İnosuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/10-88                                                   Denizli, 15/01/2018
Konu: İnosuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-08)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 69 bin ihracatçı firmanın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmaları doğrultusunda TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı ile; ülkemizde "inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile "kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilerek ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımların elde edildiği belirtilmektedir.

Bu amaçla, programın 2. döneminden itibaren sene içerisinde programa katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, program başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar verildiği, ayrıca 2018 yılı Nisan ayında başlaması planlanan dördüncü dönemden itibaren, programa katılım göstermek isteyen ve "inovasyon yönetimi” konusunda deneyime/uzmanlığa sahip, üniversiteler dışından uzmanların da programa mentor olarak katılımları mümkün olacağı bildirilmektedir.

Bu itibarla, Nisan 2018 döneminde programa katılmak isteyen firmalar için programa katılım koşulları ile yürütülmesine ilişkin tüm detaylar http://www.tim.org.tr/tr/inosuit.html adresinden ulaşılabilmektedir. Program ile ilgili bütün soruların inosuit@tim.org.tr mail adresine gönderilmesi mümkün bulunmak olup, ayrıca ekte "İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” ekte sunulmuştur.

 

Bilgileriniz ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.

 

EK : İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı