İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-07 Fas'ın Ülkemizden İthalatında Uygulanan Gümrük Vergilerinin Yükseltilmesi

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/8-57                                                       Denizli, 11/01/2018

Konu:Fas'ın Ülkemizden İthalatında Uygulanan Gümrük Vergilerinin Yükseltilmesi

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-07)

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, ülkemiz ile Fas arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA 17'nci maddesine göre ülkemizden ithali gerçekleşen bazı nihai tekstil ve hazır giyim ürünlerinde Fas'ın "Geçici Uyum Önlemleri” uygulamasına dair Rabat Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları e-postanın eklerinin ilişikte yer aldığı,

Bu kapsamda, özetle:

Fas Krallığı Gümrük İdaresi'nin internet sitesinde, ülkemiz ile Fas arasındaki STA'ya ilişkin olarak, Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı ile Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığının 29 Aralık 2017 tarih ve 44-18 sayılı Ortak Kararına (08 Ocak 2018 tarihli ve 6637 sayılı Resmi Gazete bilgisi verilmektedir) atıf yapılarak 01.08.2017 tarihli ve 5751/21 1 sayılı Sirküler'in yayınlandığı,

Söz konusu Sirkülerde özetle, ülkemizden ithali gerçekleşen ve Sirküler eki listede yer verilen nihai tekstil ve hazır giyim ürünleri için ithalatta uygulanan gümrük vergilerinin mevcut MFN oranının % 90'ına kadar yükseltildiği, söz konusu önlemin ise 09 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere 200 günlük bir süre için uygulanacağı

hususlarına yer verildiği ifade edilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.


Ekler :

1. Fas Tekstil Vergi Sirküler 74476

2. Kamuoyu Duyurusu