İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-06 Türkiye - Karadağ STA' sı Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/9-58                                                      Denizli, 11/01/2018

Konu:Türkiye - Karadağ STA' sı Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-06)

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; 16-17 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Türkiye-Karadağ Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 4. Dönem Toplantısı kapsamında, KEK eş başkanı ve Karadağ Ekonomik Politikalar ve Finansal Sistemden Sorumlu Başbakan Yrd. ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Milutin SIMOVIC ile Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ arasındaki ikili görüşmede, mevcut Türkiye-Karadağ STA'sının kapsamının hizmet ticaretini ve diğer ilgili alanları da içerecek şekilde genişletilmesi ve STA kapsamındaki tarım tavizlerinin iyileştirilmesi konularında mutabakata varıldığı,

Buna binaen, bahse konu hususları görüşmek üzere 20 Aralık 2017 tarihinde Ankara'da Türkiye-Karadağ STA Ortak Komitesi'nin ikinci toplantısının düzenlendiği; ilgili toplantıda, tarafların hizmet ticareti müzakerelerine başlanması ve ilk tur müzakerelerin 12-14 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalındığı bildirilmektedir.

Bilgileriniz ve bahse konu ülke pazarında karşılaştığınız sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların ekli form vasıtasıyla en geç 12 Ocak 2018 Cuma mesai bitimine kadar TİM'e tim@tim.org.tr adresine bildirilmesi hususu rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.


Ek : Form