İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-05 Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 10. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı / Firma - Akademisyen Eşleştir

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/6-51                                                       Denizli, 10/01/2018
Konu:Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 10. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı / Firma - Akademisyen Eşleştir

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-05)

Sayın Üyemiz,

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda aynen;

"Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından, 2009 yılından itibaren organize edilen "UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi”nin 10.su uluslararası düzeyde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ortaklığı ve BEBKA Organizasyon Ortaklığı ve TÜBİTAK destekleriyle ile 08-09 Mart 2018 tarihlerinde, BUTEKOM Ar-Ge Merkezi DOSAB adresinde gerçekleştirilecektir. Uludağ Üniversitesi, BUTEKOM Ar-Ge Merkezi olmak üzere Yerli/Yabancı Araştırma Merkezi/Üniversite işbirliğiyle etkinliğin planlanması yapılmaktadır.

Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği vasıtasıyla Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü'nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, yerli-yabancı üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezlerini bir araya getirerek Ar-Ge destek programlarına sanayi-üniversite, sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu-üniversite ortak proje önerisi sunmaları amaçlanmaktadır.

Etkinlik kapsamında, Fonksiyonel Tekstiller ve Akıllı Tekstiller kategorilerinde olmak üzere Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans Öğrenci Kategorisi, Uzay, Havacılık ve Savunma Teknik Tekstilleri, Taşıt Teknik Tekstilleri ve Kompozitler öncelikli kategorilerinde olmak üzere Akademisyen Kategorisi, Lisans & Yüksek Lisans& Doktora Tez Konuları Kategorisi, Ar-Ge Merkezleri Kategorisi, Lif/Polimer Kategorisi, Meslek Liseleri ve Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Kategorisi, Prototip kategorisinden proje öneri kabul edilecektir. Değerlendirme Kurulunca sergilenmesi uygun bulunan projeler, poster sergileri ve/veya sözlü sunumla etkinlikte tanıtılacak, ayrıca etkinlik öncesinde web sayfasında sergilenecek projelerin ilanıyla randevu sistemi yazılımını kullanan sanayicilerin proje yazarlarıyla B2B görüşmelerine imkan sağlanacaktır. Ayrıca Sektörümüzün Ar-Ge alt yapısına destek sağlaması amacıyla Bağımsız üyelerden oluşan Değerlendirme Kurulunca başarılı bulunacak Proje önerileri kategoriler bazında nakden/eğitim ödülü/ ayni şekilde ödüllendirilecektir.

Bu yıl ilk defa, uygulanacak Firma-Akademisyen Eşleştirme Programı ile etkinliğe sanayi atılımını arttırmak ve proje çıktılarının ticarileşme oranının ve sektörümüzün Ar-Ge kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Eşleştirme belli bir amaca/ ihtiyaca yönelik proje hazırlamak isteyen firmalar ve Ar-Ge merkezleri ile Akademisyenler arasında yapılacaktır. Bu konuda firmalar https://goo.gl/forms/jQYRuNIoFXNgXU9K2 linkindeki anketin sonuçlarına göre belirlenecek, sonrasında ihtiyaç duyulan konularda uzmanlaşmış ve aynı zamanda firma ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda proje hazırlamak isteyen akademisyenler ile eşleştirilecektir. Eşleştirme, firma ve akademisyenlerin karşılıklı sunumların ve görüşmelerinin yapılacağı 20-21 Şubat 2018 tarihinde düzenlenecek etkinlik sonuçlarına bakılarak, firma ve akademisyen talepleri doğrultusunda devam edecek ve Eşleştirme sonuçları takip edilecektir. İlgilenen üyelerimizin söz konusu anketi 19 Ocak 2018 tarihine kadar doldurmalarını rica ederim.”

denilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.