İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-04 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/5-50                                                       Denizli, 09/01/2018

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-04)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Çin Vize Prosedüründe Değişiklik

2) Devlet Yardımları Rehberi

3) HACCP

4) AB'ye Çift Kabuklu Yumuşakça İhracatı

5) AB'nin Kısıtlayıcı Tedbirleri

6) 2018 Yılı Geçiş Belgelerinin Kullanımına Açılma Tarihleri

7) Irak'ın Kuzey Vilayetlerindeki Yabancı Şirketlerin ve Uluslararası Örgütlerin

Bağdat'a Taşınması

8) Kuzey Irak'a Yapılan İnşaat Malzemesi İhracatı

9) Afrika Ekonomik Formu - Tunus

10) Fuar Destekleri

 

1) Çin Vize Prosedüründe Değişiklik

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Pekin Ticaret Müşavirliği'mizden aldıkları yazıya atfen; vize prosedürlerine ilişkin olarak, Çin'in Ankara'da bulunan Büyükelçiliğinin internet sayfasında yer alan ve 25 Aralık 2017 tarihli bilgilere göre, 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren, Çin tarafınca iş adamlarımızın şikâyet ettikleri vize prosedüründe bazı değişiklikler yapıldığı,

Söz konusu değişikliğin http://tr.china-embassy.org/eng/ sayfasında yer almakta olduğu ve Çin'in vize sisteminde e-vize uygulamasını başlattığı,

Diğer taraftan, iş amaçlı seyahatleri kapsayan ve işadamlarımızı yakından ilgilendiren M tipi vizede, önemli bir değişikliğin getirilmediğinin görüldüğü,

Söz konusu değişiklik ile Çin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından tanındığı belirtilen ve ekte yer alan listedeki meslek örgütleri, kuruluşlara üyelikleri ile firmalarda çalıştıklarını ispatlayanlardan ilave bir onaylı davet mektubu talep edilmeyeceği, bunun yerine üyeliklerini ispat etmelerine ilaveten sadece Çin'de bulunan bir firmadan temin edilecek davet mektubunun yeterli olacağı ifade edilmektedir.

 

2) Devlet Yardımları Rehberi

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen,

- TOBB ve Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, Oda yetkililerinin de katılımı ile 15-17 Kasım 2017 tarihlerinde "Ekonomi Bakanlığı Devlet Destekleri Rehberi İletişim Noktaları Eğitim Programı"nın gerçekleştirilmiş olduğu,

- Söz konusu program kapsamında Ekonomi Bakanlığınca yürütülmekte olan devlet desteklerinin ayrıntılı olarak yer aldığı "Ekonomi Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi" isimli kitabın eğitim programı sırasında katılımcılara dağıtıldığı,

- Söz konusu Rehberin Ekonomi Bakanlığı web portalı ana sayfasının "Destekler" bölümüne yerleştirilerek elektronik erişime açıldığı, bildirilmektedir.

Ekonomi Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi

 

3) HACCP

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Kodeks Alimentarius Komisyonu tarafından 1993 yılında yayımlanan tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) ilkelerinin Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından uluslararası ticarette zorunlu hale getirileceğine dair Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ek'li yazısı iletilmektedir.

Ek : GTHB'nin Yazısı

 

4) AB'ye Çift Kabuklu Yumuşakça İhracatı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ülkemiz menşeli çift kabuklu yumuşakçaların Avrupa Birliği (AB)'ye ihracatına ilişkin olarak 743 / 2013 /EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2017 / 2369 / EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün, AB Resmi Gazetesi'nin 19 Aralık 2017 tarihli ve L 337 sayılı nüshasında yayımlandığı ifade edilmekte olup, bahse konu komisyon uygulama tüzüğünün bir örneği ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, 2015 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen Komisyon denetimi sonucunda ülkemiz kontrol sisteminde ciddi eksikliklerin bulunduğu, bu eksikliklerin giderilmesi için ülkemizce alınan düzeltici önlemlerin Komisyon'a sunulduğu, ancak laboratuvar performansı başta olmak üzere bazı önlemlerin yeterli bulunmadığı ve AB tarafından alınan tedbirlerin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmektedir.

Ek : Komisyon Uygulama Tüzüğü

 

5) AB'nin Kısıtlayıcı Tedbirleri

TİM'den alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atfen, Avrupa Birliği (AB) tarafından bazı ülkelerdeki tüzel veya gerçek kişilere yönelik uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerde çeşitli zaman aralıklarıyla revizyonlar yapılabildiğinden bahisle, bu çerçevede son dönemde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Konsey Kararları hakkında bilgi verilmektedir. Buna göre:

Venezuela: Silah ambargosu, baskı unsuru olarak kullanılabilecek ekipmanların satışı, tedariki, transferi veya ihracatının yasaklanması ve belli kişilere yönelik seyahat yasağı ile mal varlıklarının dondurulmasını içerir kısıtlayıcı tedbirleri düzenleyen 2017/2063/AB sayılı Konsey Tüzüğü ve 2017/2074/CFSP sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 14 Kasım 2017 tarihli ve L 295 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kuzey Kore: 2017/2062 ve 2017/1858 sayılı Konsey Tüzükleri, 2017/1897 ve 2017/1859 sayılı Konsey Uygulama Tüzükleri ile 2017/1909/CFSP ve 2017/1860/CFSP sayılı Konsey Kararları, AB Resmi Gazetesi'nin L 265I, L 269 ve L 295 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

Libya: 2017/2006 ve 2017/1974 sayılı Konsey Tüzükleri ile 2017/2008 ve 2017/1976 sayılı Konsey Kararları, AB Resmi Gazetesi'nin L 281 ve L 290 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

Burundi: Demokrasi ve insan haklarına karşı faaliyette bulunan kişilere yönelik kısıtlayıcı tedbirleri düzenleyen 2015/1763/CFSP sayılı Konsey Kararının 31 Ekim 2018 tarihine kadar uzatılmasına dair 2017/1933/CFSP sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Ekim 2017 tarihli ve L 273 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Gine Cumhuriyeti: 2010/638/CFSP sayılı Konsey Kararının 31 Ekim 2018 tarihine kadar uzatılmasına dair 2017/1934/CFSP sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Ekim 2017 tarihli ve L 273 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Moldova: Transdinyester Bölgesi'nin yöneticilerine yönelik yaptırımları düzenleyen 2010/573/CFSP sayılı Konsey Kararını 31 Ekim 2018 tarihine kadar uzatan 2017/1935/CFSP sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Ekim 2017 tarihli ve L 273 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

 

6) 2018 Yılı Geçiş Belgelerinin Kullanımına Açılma Tarihleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının bir yazısına atfen, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 9'uncu maddesinin 8'inci fıkrası 'Geçiş belgeleri her yılın son gününe kadar dağıtılır, 31 Ocak tarihine kadar geçerli geçiş belgelerinin kullanıma açılma tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir' hükmünün amir olduğu ifade edilerek, 2017 yılı geçiş belgelerinin GEBOS sistemi üzerinden kontrol edildiği ve geçerliliği 31.01.2018 tarihine kadar olan 2017 yılına ait geçiş belgelerinin atıl kalmaması ve tasarruf sağlanması amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlar bildirilmektedir.

Bu çerçevede;

· 2018 yılına ait geçiş belgelerinin dağıtımında ekli listede yer alan tarihlerin dikkate alınması,

· Bahsi geçen ülkelere ait 2017 yılı geçiş belgelerinin belirtilen süreden önce tükenmesi halinde tükendiği tarihten itibaren 2018 yılı geçiş belgelerinin kullanıma açılması,

· Halihazırda 2017 yılı kotası tükenmiş veya 31.12.2017 tarihi itibariyle tükenecek olan geçiş belgelerinin dağıtımında 01.01.2018 tarihinin baz alınması,

· Henüz temin edilemeyen 2018 yılı geçiş belgelerinin yerine firmaların talep etmeleri halinde 2017 yılı geçiş belgesi sağlanması,

hususlarına yer verilmektedir.

Ek : Liste

 

7) Irak'ın Kuzey Vilayetlerindeki Yabancı Şirketlerin ve Uluslararası Örgütlerin Bağdat'a Taşınması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Irak'ın kuzey vilayetlerinde bulunan yabancı şirketlerin ve uluslararası örgütlerin talep etmeleri halinde faaliyetlerini Bağdat'a taşıyabilecekleri, bu çerçevede karşılaşılabilecek zorlukların giderilmesi amacıyla söz konusu taleplerin Irak İçişleri Bakanlığı'na sunulacağı ifade edilmektedir.

 

8) Kuzey Irak'a Yapılan İnşaat Malzemesi İhracatı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından 01 Temmuz 2017 tarihi itibariyle yeniden başlatılan sevk öncesi inceleme uygulaması kapsamında, İbrahim Halil Gümrük Müdürlüğü'nden alındığı belirtilen bir örneği ve çevirisi ekte yer alan 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren inşaat malzemesi ihracatında IKBY tarafından yetkilendirilmiş bulunan İntertek Test Hizmetleri A.Ş.'den alınacak "Uygunluk Belgeleri”nin aranacağı; söz konusu belgeler temin edilmeksizin gümrüğe ulaşan sevkiyatın ise mahrece iade edileceği ifade edilmektedir.

Ek : Kuzey Irak'a Yapılan İnşaat Malzemeleri İhracatı Duyuru Metni

 

9) Afrika Ekonomik Forumu - Tunus

Tunus Büyükelçiliğimizden Dışişleri Bakanlığı'na iletilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; "Birinci Afrika Ekonomik Forumu”nun Tunus Cumhurbaşkanı'nın himayesinde, "Afrika'da Finansman Araçları” ile "Dünya Ekonomik Bloklarıyla İlişkilerinde Afrika Ülkeleri Arasındaki Koordinasyon” başlıkları altında 16-17 Ocak 2018 tarihlerinde Tunus'ta gerçekleştirileceği,

Söz konusu Forum çerçevesinde Afrikalı ve uluslararası ekonomik aktörler arasında ilişkileri güçlendirmek ve uluslararası şirketleri Afrika'ya yatırım yapmaya teşvik etmek amacıyla şirketler arası ortaklık ve ürünlerinin sergilenmesi/pazarlanması (B2B) imkanlarının da oluşturulacağı bildirilmektedir.

B2B'lere kayıtların firma başına 1.000 Euro olduğu bildirilen konuya ilişkin Fransızca yazı ek'te yer almakta olup, ilgilenen firmalarımızın aşağıdaki irtibat kişisi vasıtasıyla Forum'a kayıt yaptırmalarının mümkün olduğu hususu belirtilmektedir.

Kayıt İçin:

İnternet sitesi: http://www.e-capp.com/

İlgili kişi: Mlle. Raja JEMAL

E-posta: contact@e-capp.com

Tel: +216 70730601

Faks: +216 70730224

Cep Tel: +216 23536061

Ek : Dışişleri Bakanlığı Yazı Eki

 

10) Fuar Destekleri

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 09 - 11 Ekim 2018 tarihleri arasında Ulanbator / MOĞOLİSTAN'da "Expo Mongolia 2018 Fuarı”nın düzenleneceği, fuarda pek çok ürün ve hizmetin sergilenebileceği ve söz konusu fuara katılımın firmalarımızın iş bağlantıları kurabilmelerine olanak sağlayacağı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer almasının gerektiği bildirilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.