İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-99 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/213-1860                                           Denizli, 15/09/2017

Konu:Çeşitli Konular 

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-99)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Sudan Bilgi Notu Talebi

2) Türkiye & Makedonya-Karadağ-Kosova İş Forumu

3) Desing Turkey

4) Özbekistan / İkili İşbirliği Teklifi

5) Özbekistan Yatırım Projeleri

6) KOBİGEL Destek programı Bilgilendirme Seminerleri

7) Ruanda Ticaret Heyeti

8) REACH CLP Biyosidal Aylık Bülten

 

1) Sudan Bilgi Notu Talebi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden aldıkları yazıya atfen, 09-10 Ağustos 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Sudan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması (TEOA) 3.Tur Müzakereleri sonucunda alınan karar uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarımız ile Sudan Gümrük İdaresi Başkanı arasında 20-22 Eylül 2017 tarihlerinde ülkemiz ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazının devamında, anılan ziyaret vesilesiyle gerçekleşecek görüşmelerde dile getirilmek üzere, ihracatçılarımızın Sudan pazarlarında karşılaştıkları sorunlar ile toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edilmektedir.

Ülkemiz ile Sudan arasında ticarette karşılaşılan sorunlar ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerilerin, firmalarımıza yöneltilen sorun bildirim formları ile birlikte, arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi beklenilmektedir.

Ek : Sorun Bildirim Formu

 

2) Türkiye & Makedonya-Karadağ-Kosova İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ankara'da yerleşik Makedonya, Karadağ ve Kosova Büyükelçilikleri ve TİM İşbirliğiyle, 13 Ekim 2017 Cuma günü, 14.00 - 17.00 saatleri arasında, TİM Ankara Temsilciliğinde, "Türkiye & Makedonya, Karadağ ve Kosova İş Forumu” organizasyonu gerçekleştirileceği,

İlgili etkinlikte; Makedonya, Karadağ, Kosova ve Ankara Büyükelçileri tarafından ilgili ülkelerin ticari fırsatları, potansiyel sektörler, yatırım ve işbirliği olanakları üzerine sunumlar gerçekleştirilecek olup, Makedonya, Karadağ, Kosova ile mevcut veya ileriye dönük ticari faaliyetleri olan firmalarımızın soru/görüş ve değerlendirmeleri ilgili ülkelerin yetkilileri ile paylaşılacağı,

Makedonya, Karadağ ve Kosova ülkeleri ile yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu etkinliğe ilgi duyan ve bilgi almak isteyen firmalarımızın katılmalarında fayda görülmekte olup özellikle; Turizm, Tarım, Enerji, Endüstriyel, Sanayi, Ahşap, Mobilya ve Tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren, uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve/veya ihraç eden ya da ilgili sektörlerde yatırım yapmayı düşünen firmaların katılımlarının beklendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ücretsiz olan etkinliğe katılım için https://goo.gl/TREhaq linkindeki online başvurusu formunu en geç 12 Ekim 2017 Perşembe günü saat 16.00'a kadar doldurulmasının gerektiği bildirilmektedir.

Ek : Program 

 

3) Desing Turkey

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen;

"TURQUALITY® Projesi, 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında yürütülen dünyanın ilk devlet destekli marka geliştirme programıdır.

Bir TURQUALITY® etkinliği olarak, endüstride ve toplumda tasarım farkındalığını yükseltmek üzere T.C. Ekonomi Bakanlığı, Meclisimiz ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun (ETMK) katkılarıyla yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde, Türkiye'de kullanıcıların ihtiyaçlarını gözeten, ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran, topluma ve kullanıcıya nitelikli tasarımın taşıdığı değerleri tanıtan iyi tasarımı ödüllendirmek suretiyle temelde ödüle ürün veren bir değerlendirme sistemi oluşturmak amacıyla "Desing Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri” organizasyonu gerçekleştirilmektedir.

Bugüne kadar 5 kez gerçekleştirilen Desing Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri'nin 6.'sının, 8-12 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye Tasarım Haftası kapsamında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Konu hakkında detaylı bilgiye www.designturkey.org.tr sitesinden ulaşılabilir.”

denilmektedir.

 

4) Özbekistan / İkili İşbirliği Teklifi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları ve bir örneği ekte sunulan yazıda, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Notası'na atıfla, ekli listede belirtilen pamuklu ve tekstil ürünleri kapsamında Özbek tarafının ikili işbirliği tesis etme telifi bildirilmektedir.

Ek : Özbekistan Tekstil İş Birliği Teklifi

 

5) Özbekistan Yatırım Projeleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen,

"T.C. Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Özbekistan Cumhuriyeti'nden aldıkları bir yazıya atfen;

- "Disney Land” eğlence merkezi ile Taşkent'ten 60 km uzaklıkta yer alan dağlı bölgedeki "Çimyon” dinlenme tesisinin yeniden yapımı projelerinin gerçekleştirilmesinde prestijli Türk yatırımcıların teşvik edilmesi,

- Özbekistan dağlı bölgelerinde, örneğin Taşkent vilayetinin Parkent ilçesi, Namangan vilayeti Çortok ilçelerinde hayvancılık, çiftçilik/sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, damla sulama teknolojilerinin kullanılması, tarım ürünleri ihracatı ve yeniden işleme tesislerinin yapımı temelinde, söz konusu bölgelerin geliştirilmesi projelerinin hayata geçirilmesi

hususlarına değinildiği ve bahse konu alanlarda Özbek tarafının Türk yatırımcılarla işbirliği arzusunda oldukları ifade edilmektedir.

Anılan yazıda ayrıca, yukarıda belirtilen bahse konu bölgelerde,

- Altyapının (yol, su, elektrik enerjisi) yenilenmesi ve geliştirilmesi için 3 yıl içinde en az 100 milyon dolar ayrılacağı,

- Serbest Ekonomi Bölgelerinin oluşturacağı ve bu bölgelerdeki işletmelerin çeşitli vergilerden muaf tutulacağı, Türk iş adamlarından gelecek tekliflere göre bir akım ek ayrıcalıkların da tanınacağı,

- Ormancılık ve tarımın geliştirilmesine yönelik projeler için 49 yıllığına ücretsiz arazi temin edileceği,

- Yenilikçi teknoloji yatırımlarına hükümet sübvansiyonların verileceği,

- Gerçekleştirilecek projelere uzun vadeli ve yabancı döviz cinsinden Özbekistan Cumhuriyeti Kalkınma ve Gelişme Fonu aracılığıyla kredi tahsis edileceği belirtilmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için T.C. Taşkent Büyükelçiliğimizle irtibata geçilmesi mümkün bulunmaktadır.”

denilmektedir.

 

6) KOBİGEL Destek programı Bilgilendirme Seminerleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi başkanlığı KOSGEB Denizli Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 21 Eylül 2017, 28 Eylül 2017, 06 Ekim 2017 ve 12 Ekim 2017 tarihlerinde seminerler düzenleneceği bildirilmektedir.

Bahsigeçen seminerlere ilişkin başvuru koşulları ve diğer ayrıntılar ekte sunulmaktadır.

Ekler : 1) KOSGEB Yazısı 2) Başvuru Koşulları

 

7) Ruanda Ticaret Heyeti

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB)'nden alınan yazıda; Ruanda ile Türkiye arasındaki ticareti geliştirmek, Ruanda'da olabilecek iş imkânlarını yerinde görmek, Ruandalı işadamları ile birlikte ticari fırsatları değerlendirmek ve bu çerçevede, Türkiye'deki ihracatçıların ilgisini bu ülkeye yönlendirmek amacıyla;Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Fatih METİN başkanlığında Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanlarının da bulunacağı ve 17-19 Ekim 2017 tarihleri arasında Ruanda/Kigali'ye düzenlenecek bir iş gezisi yapılmasının planlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede; OAİB Genel Sekreterliği'ne iletilmesini teminen anılan heyete katılmak isteyen üyelerimizin katılım teyitlerinin en geç 22 Eylül 2017 Cuma mesai bitimine kadar Birliğimize arge@denib.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir.

 

8) REACH CLP Biyosidal Aylık Bülten

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 01 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olduğu ve Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğünün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalaj lama ve bildirim yükümlülüğü olduğu,

01 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasının hedeflendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenin http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten106.pdf adresinde yer aldığı belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter