İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-95 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/206-1738                                            Denizli, 23/08/2017

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-95)

 

Sayın Üyemiz,

 

Konu Başlıkları

1) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

2) Ürdün Alüminyum Çubuk ve Profiller Korunma Önlemi Soruşturması

3) AB'de Yumurtalarda Fipronil Tespiti

4) Cezayir İthalat Lisansları

5) Bahreyn Ülke Günü

6) Akdeniz Ticaretin ve Yatırımların Kolaylaştırılması Mekanizması

7) Irak-İhale Duyuruları

8) Moda Trend Seminerleri

9) Expocomer 2018 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

 

1) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan 08.08.2017 tarihli yazının bir örneği ilişikte gönderildiği ifade edilmektedir.

Ek : Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Yazısı

 

2) Ürdün Alüminyum Çubuk ve Profiller Korunma Önlemi Soruşturması

İlgi : 13.06.2017 tarih 2017-65 sayılı sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı yazımız ile duyurusu yapılan, Ürdün tarafından "Alüminyumdan Çubuklar ve Profiller” (7604 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması kapsamında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesi'ne yapılan ve 19 Mayıs 2017 tarihinde yayımlanan bildirime göre, anılan ülke tarafından mevcut gümrük vergisine ek olarak "15.5.2017 - 14.5.2018 tarihleri için 400 Ürdün Dinarı, 15.5.2018 - 14.5.2019 tarihleri için ton başına 350 Ürdün Dinarı, 15.5.2019 - 25.10.2019 tarihleri için ise ton başına 300 Ürdün Dinarı spesifik ilave vergi” şeklinde uygulanmasına ve söz konusu önlemin 3 yıl süreyle yürürlükte kalmasına hükmedildiği, mezkûr bildirim kapsamında ülkemiz DTÖ Koruma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi hükümleri ve mevcut gelişmekte olan ülke statüsü çerçevesinde Ürdün tarafından uygulamaya konulan önlemden muaf tutulduğu bildirilmişti.

Bu defa, 02 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan ekteki bildirime göre, anılan ülke tarafından ilgili Komite'ye yapılan başvuru kapsamında ilk etapta önlemden muaf tutulan ülkeler listesinde yer alan ülkemizin 01 Ağustos 2017 tarihi itibariyle ilan edilen söz konusu listeden çıkarıldığı bildirilmektedir.

Ek : Ürdün Alüminyum Profil SFG DTÖ Bildirimi

 

3) AB'de Yumurtalarda Fipronil Tespiti

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda; bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde basında yer alan, yumurtalarda yüksek seviyede "fipronil” maddesi tespit edilmesi ile ilgili haberler hakkında AB Nezdinde Türkiye Temsilciliğinden alınan 09/08/2017 tarihli yazı ve eklerinin iletildiği ifade edilmektedir.

Ek : AB Nezdinde Türkiye Temsilciliğinin Yazısı

 

4) Cezayir İthalat Lisansları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla, Dışişleri Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen, Cezayir Ticaret Bakanlığı'nın Cezayir Bankalar Birliği'ne ilettiği bir talimatla, ithalat lisans uygulamasının ilanından önce siparişi verilen ancak söz konusu uygulama nedeniyle gümrüklerde bekletilen ürünlerin ödemelerinin yapılabileceğini bildirdiği belirtilmektedir.

Ek : Cezayir Bankalar Birliği Yazısı

 

5) Bahreyn Ülke Günü

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'in bir yazısına atfen, DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi ve Albaraka Türk Katılım Bankası işbirliği ile Türk İş Dünyası'nı Bahreyn'deki iş imkânları ve yatırım fırsatlarına dair bilgilendirmek amacı ile 07 Eylül 2017 tarihinde Albaraka Türk Genel Merkezi'nde "Bahreyn Ülke Günü Etkinliği” gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, bölge hakkında bilgiye yer verilmekte olup, bölgenin 1936'da ilk ham petrol ihraç eden ülke konumunda olduğu, Ağustos 2006'da ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalayan ilk Körfez Ülkesi olarak Bahreyn'de petrol ürünlerinin ülke ihracatının yüzde 60'ını, devlet gelirlerinin ise yüzde 70'ini oluşturmakta olduğu, ancak kalkınma çabalarının başlangıçta petrol gelirlerine dayandığı ülkede, doğal kaynakların sınırlı olması sebebiyle sürdürülebilir kalkınma için petrol dışı sektörlere yönelmenin zorunlu olduğu ifade edilmektedir.

Öte yandan, Bahreyn'in, ekonomik çeşitlilik konusunda Basra Körfezi'nin en zengin ülkesi olduğu, ulaşım ve iletişim alanında ileri teknolojiler kullanılan ülkede çok sayıda uluslararası şirketin yatırımı bulunduğu, BM Kalkınma Programı tarafından hazırlanan İnsani Gelişme Endeksi'nin 2016 yılı verilerine göre en gelişmiş ülkeler arasında yer aldığı, anılan listede 47. sırada yer alan ülkenin ortalama yaşam beklentisi, okuryazar oranı ve kişi başına düşen gelirle çok sayıda ülkeyi geride bıraktığı, ülkede kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) 37 bin 200 ABD Doları olduğu ve ülkenin Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, Arap Birliği, Bağlantısızlar Hareketi, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kurumların üyesi olduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede, ücretsiz katılımın mümkün olduğu toplantıya iştirak etmek isteyen üyelerimizin 29 Ağustos 2017 tarihine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/444/9114 internet bağlantısından kayıt gerçekleştirmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Ek : Program

 

6) Akdeniz Ticaretin ve Yatırımların Kolaylaştırılması Mekanizması

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, 2010 yılında gerçekleştirilen 9. Avrupa-Akdeniz Ticaret Bakanları Konferansı sonuç bildirisi kapsamında "Ticaretin ve Yatırımların Kolaylaştırılması Mekanizması” adı verilen bir sistemin kurulmasının kararlaştırıldığı ve söz konusu sistemin 30 Haziran 2017 tarihi itibari ile faaliyete alındığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu mekanizma kapsamında, paydaş ülkelerin dış ticaret ve gümrük uygulamalarında şeffaflığın ve öngörülebilirliğin arttırılmasının amaçlanmakta olduğu, potansiyelin oldukça altında seyreden bölge içi ticaretin arttırılmasının hedeflendiği belirtilmektedir. Mekanizma kapsamında; gümrük tarifeleri ve tercihli tarifeler, menşe kuralları, pazar bilgileri (örneğin sağlık, güvenlik, paketleme ve etiketlemeye ilişkin gereklilikler), tarife dışı önlemler, pazarda yaşanan son gelişmeler ve ithalatçılara ilişkin bilgiler sunulmaktadır. Bu kapsamda Bakanlıkça hazırlanan bilgi notu ile Mekanizmanın kullanımına ilişkin Türkçe doküman ilişikte sunulmaktadır.

Öte yandan, söz konusu mekanizmanın ihracatçılarımız tarafından etkin olarak kullanılmasını teminen Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) yetkililerince Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde 21 Şubat 2017 ve 29 Haziran 2017 tarihlerinde iki ayrı eğitim programı düzenlendiği iletilmekte olup, Mekanizmanın faaliyete geçmesinin akabinde tanıtım faaliyetlerine ağırlık verildiği, sistemin paydaş ülkelerin iş dünyası tarafından etkin olarak kullanılmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

Ekler:

1. Bilgi Notu

2. Mekanizmaya İlişkin Doküman

 

7) Irak-İhale Duyuruları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığından aldıkları yazıya atfen, Irak yetkili makamlarının internet sayfalarından edinilen bilgilere göre; petrol rafinerisi, gaz yağı üretim tesisi ve kaynak elektrotu tesisi inşaları için aşağıdaki ihale duyurularının yer aldığı,

· Irak Petrol Bakanlığı tarafından yürütülen ve bir örneği ilişik duyuruda; Thi-Qar/Nasiriye'de günlük 150.000 varil kapasiteli bir petrol rafinerisi inşa edilmesinin planlandığı ve yatırımcı adaylarının 28/09/2017 tarihine kadar Bakanlıklarına başvurabileceği,

· Irak Yatırım Komisyonu tarafından yürütülen ve bir örneği ekli duyurularda, Elektrik Bakanlığı'na ait Al-Musayab Gaz Türbinli Elektrik Santrali için yap-işlet-devret modeliyle "ağır fuel-oil” den "gaz yağı” üretimi tesisi inşa edileceği, isteklilerin 10/09/2017 tarihine kadar anılan Bakanlığa müracaat edebileceği,

· Hidrolik Sanayi Devlet Şirketi tarafından yürütülen ve bir örneği ilişikte yer alan duyuruda; kaynak elektrotu üretim hattı kurulacağı ve ilgi duyanların 27/08/2017 tarihine kadar söz konusu şirkete başvuruda bulunabileceği belirtilmektedir.

Ek : Duyuru

 

8) Moda Trend Seminerleri

İTKİB - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, adıgeçen Birlik Genel Sekreterliğinin hizmet verdiği Birliklerden İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından 13 Eylül 2017 Çarşamba günü 10:30 - 12:00 saatleri arasında "Gençliğin Yükselişi : Geleceğin Tüketicilerini Anlamak” konulu bir vizyon semineri ve 14 Eylül 2017 Perşembe günü ise 10:30-12:00 saatleri arasında "2018-19 Sonbahar Kış Moda Trend Semineri” düzenleneceği,

WGSN Senior Editor'u Samuel Trotman tarafından gerçekleştirilecek olan Trend Semineri yene tasarım ve ürün grupları hakkında sektörü bilgilendirmek amacıyla organize edileceği,

Hazırgiyim sektörü açısından son derece faydalı olacağı değerlendirilen trend seminerlerinin Zorlu Performans Sanatları Mecidiyeköy/İstanbul'da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

 

9) Expocomer 2018 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerinden (İMMİB) alınan bir yazıda, 28 Şubat - 03 Mart 2018 tarihleri arasında Panama'nın Panama City kentinde düzenlenecek olan "Expocomer 2018” Fuarının Türkiye milli katılım organizasyonu yeterli katılım sağlanması ve T.C. Ekonomi Bakanlığından izin alınması durumunda İMMİB organizasyonunda gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Expocomer 2018 Fuarı milli katılım organizasyonuna ilişkin duyuru ve başvuru formuna http://www.ikmib.org.tr/tr/expocomer-2018.html linkinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter