İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-94 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/205-1728                                           Denizli, 23/08/2017
Konu:Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017 - 94)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, atık yağlarda baz yağ üretimine ilişkin olarak katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi, az atıklı, yüksek verimli tesislerin kurulması, toplama oranlarının arttırılması, güncel mevzuata uyum sağlaması ve uygulamada yaşanan sorunların giderilerek ülkemizde atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı”nın hazırlandığı belirtilmektedir.

Bilgileri ve ekte bir örneği yer alan anılan Taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizin, ekli görüş bildirim formuna işlenerek 24 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 10:00'a kadar Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere Birliğimize arge@denib.gov.tr e-posta adresine ulaştırılması rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek : 1- Yönetmelik Taslağı

       2- Görüş Bildirim Formu