İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-90 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/196-1625                                           Denizli, 10/08/2017

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-90)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) AB Mevzuat Değişikleri

2) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

3) IKBY Yatırım Projeleri

4) İş Yapma Rehberi - Irak'ın Vergi Pozisyonunu Anlamak

5) İzmir Enternasyonal Fuarı Çerçevesinde Türkiye-Rusya İş Forumu

6) BioFach 2018 Fuar Duyurusu

7) Mozambik Talepler

8) Fas İthalat Talepleri

9) REACH CLP Biyosidal Aylık Bülten

 

1) AB Mevzuat Değişikleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) nezdinde gerçekleştirilen muhtelif mevzuat değişiklikleri kapsamında, AB Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde AB, İsviçre, Norveç ve Türkiye arasındaki menşe kümülasyonuna ilişkin olarak Norveç ve İsviçre ile imzalanan Anlaşmaya dair 2017/470/AB ile 2017/471/AB sayılı Konsey Kararları'nda yapılan düzeltme, AB Resmi Gazetesi'nin 11 Temmuz 2017 tarihli ve L 178 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

 

2) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan 26.07.2017 tarihli yazının bir örneği ilişikte gönderildiği ifade edilmektedir.

Ek : AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Yazısı

 

3) IKBY Yatırım Projeleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Departmanı tarafından Irak'ta 2017-2022 yılları arasında gerçekleştirilmesi öngörülen projelere ilişkin bilgiler ve IKBY Yatırım Kanunu'nun bir örneğinin Erbil Ticaret Müşavirliği tarafından Bakanlığımıza iletildiği ve TİM ile paylaşıldığı ifade edilmektedir.

Bahsigeçen konuya ilişkin Yatırım Planı ve Yatırım Kanunu ekte sunulmuş olup, ilgilenen üyelerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Ekler :

1) 2017-2022 Dönemi İçin Yatırım Planı

2) Yatırım Kanunu

 

4) İş Yapma Rehberi - Irak'ın Vergi Pozisyonunu Anlamak

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; denetim, danışmanlık, kurumsal finansman, kurumsal risk yönetimi ve vergi konularında faaliyet gösteren Deloitte firması tarafından hazırlanan "İş Yapma Rehberi - Irak'ın Vergi Pozisyonunu Anlamak” isimli rapor ve bahse konu raporda öne çıkan hususların tercümesinin Bağdat Ticaret Müşavirliği tarafından kendilerine iletildiği bildirilmektedir.

Sözkonusu rapor ve tercüme ekte sunulmaktadır.

Ekler :

1) Doing Business Guide

2) Irak İş Yapma Rehberi Tercümesi

 

5) İzmir Enternasyonal Fuarı Çerçevesinde Türkiye-Rusya İş Forumu

DEİK - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan bir yazıda, bu yıl "Partner Ülke Rusya” teması ile 86'ncı defa düzenlenecek olan İzmir Enternasyonal Fuarı Çerçevesinde Türkiye-Rusya İş Forumunun organize edilmesinin planlandığı,

Ege İhracatçı Birlikleri destekleri ile DEİK organizasyonunda gerçekleştirilecek olan İş Forumunun taslak programı ekte sunulmakta olup, etkinliğin açış oturumunda T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın katılımcılara hitap etmeleri, peşi sıra düzenlenecek eşzamanlı oturumlar çerçevesinde ise sanayi, inovasyon, enerji, özel ekonomik bölgelerin tanıtımı, turizm ve bölgelerarası işbirliği konularının masaya yatırılarak iki ülkeden ilgili bakanlık, kurum ve firma temsilcileri tarafından karşılıklı olarak değerlendirmelerinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen kurum ve firma temsilcilerimizin http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/438/8949 adresinde bulunan online kayıt formunu en geç 14 Ağustos 2017 Pazartesi günü saat 18:00'a kadar doldurulmaları gerektiği ve İş Forumuna ilişkin güncel program ve Rusya heyet listesinin nihai hali, kayıt yapan katılımcılara bilahare iletileceği, katılımcıların İzmir'e ulaşımı, konaklama, toplantı yerine transfer vb. işlemler kendi imkanları ile organize edileceği bildirilmektedir.

Ek : Türkiye - Rusya İş Forumu Taslak Program

 

6) BioFach 2018 Fuar Duyurusu

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 14-17 Şubat 2018 tarihleri arasında Almanya'nın Nürnberg kentinde BioFach 2018 Organik Ürünler Fuarı'nın Türkiye ulusal katılım organizasyonu, Ekonomi Bakanlığı' ndan onay alınması halinde adıgeçen Birlik tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bahsigeçen fuara ilişkin ayrıntılar ekte sunulmaktadır.

Ek : BioFach 2018 Fuar Duyurusu

 

7) Mozambik Talepler

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilen bir yazıda, Dışişleri Bakanlığımızın yazısına istinaden, Mozambik'in önde gelen günlük gazetelerinden "Noticias”ın Yönetim Kurulu Başkanı Bento Baloi'nin, beraberinde Yazı İşleri Müdürü Delfina Mugabe'yle 12 Temmuz Çarşamba günü Maputo Büyükelçimizi ziyaret ettiği belirterek, gerçekleştirilen görüşmede Sayın Mugabc'nin;

- Maputo'nun uydu kenti olan Matola'da basılarak ülke geneline dağıtılmaya çalışıldığını, ancak ulaşım ağındaki yetersizlikler nedeniyle ülkenin orta ve kuzey bölgelerindeki merkezi yerlere dağıtımda dahi gecikmelerin yaşandığını, bahse konu merkezi yerlerin dışındaki yerleşim yerlerine çoğunlukla ulaşılamadığını, bu sorunun üstesinden gelmek amacıyla ülkenin ortasındaki Sofala ve kuzeyindeki Nampula vilayetlerinde matbaa açmayı düşündüklerini; bunun için makine-teçhizata ihtiyaç duyduklarını, bu tür ekipmanın yüksek maliyeti nedeniyle ikinci el imkânlarını da değerlendirdiklerini,

- Noticias Grubu'na dahil üç gazetenin basımı için kâğıdın halihazırda Güney Afrika Cumhuriyeti'nden ithal edildiğini, kilosu 57 ABD Doları olmak üzere aylık ortalama 60 ton kağıt ithal ettiklerini ve uygun fiyat verilmesi halinde Türk firmalarıyla görüşebileceklerini; öte yandan kendilerine ait bir arazilerinin bulunduğunu ve kat karşılığı bu araziyle ilgilenecek bir Türk firmasıyla görüşmeye hazır olduklarını ifade ettiği belirtilmektedir.

Konu ile ilgilenen firmalarımızın Maputo Ticaret Müşavirliğimiz (maputo@ekonomi.gov.tr) ile iletişime geçmeleri beklenmektedir.

 

8) Fas İthalat Talepleri

T.C. Rabat Büyükelçiliği, Kazablanka Ticaret Ataşeliği‘nden Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilen yazıda, Faslı firmaların Yem makinası (hayvanlar için-atlar için) ve Dondurulmuş helal tavuk (nuggets, cordon bleu, chicken burger, chicken fingers talep ettikleri bildirilmekte olup, taleplere ilişkin ilgili firmalar ve iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.

Firma : MEGATECH Sarl

Talep : Yem makinası (hayvanlar için-atlar için)

Yetkili : Samy M. SEBTI

İştigal Alanı : Tarım hayvancılık makine ve ekipmanı ithalatı

Adres : 406 Boulevard Mohamed V 20310 Casablanca MAROC

Tel : 00212 522 30 55 38 / +212 522 30 80 18

Faks : 00212 522 30 88 81

E-posta : megatechsarl@gmail.com

Firma : OMATI Distribution

Talep : Dondurulmuş helal tavuk (nuggets, cordon bleu, chicken burger, chicken fingers

Yetkili : Mahtou Khalil

İştigal Alanı: Gıda ve tavuk ürünleri ithalatı ve dağıtımı

Adres : 47, Avenue Lalla Yacoute, 5e étage Casablanca, Maroc

Tel : 212 522 30 55 38 / +212 522 30 80 18

Cep Tel : 00212 661 302395

Faks : 00212 522 30 88 81

E-posta : omati.distribution@gmail.com 

 

9) REACH CLP Biyosidal Aylık Bülten

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 01 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olduğu ve Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğünün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalaj lama ve bildirim yükümlülüğü olduğu,

01 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasının hedeflendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenin http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten105.pdf adresinde yer aldığı belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter