İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-80 2016 Yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/179-1390                                           Denizli, 13/07/2017

Konu:2016 Yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-80)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atıfla; 2016 Yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu'nun Ekonomi Bakanlığı ilgili birimleri ve Ticaret Müşavirliklerinin katkılarıyla nihai hale getirdiği ve raporun Bakanlığın internet sayfasında: "Nasıl Yardımcı Olabiliriz?” arama çubuğunun altında "2016 Yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu” başlığıyla yayınlandığı bilgisi iletildiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, raporun hazırlıkları devam ederken Bakanlık makamından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) özelinde bir tarife dışı engeller/pazara giriş raporunun oluşturulması talimatı verildiği ve raporun bir örneği Ek'te yer alan ÇHC bölümünün bir kez daha incelenerek geçen süre zarfında ortaya çıkmış olabilecek güncelleme ve ilavelerin yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bilgileri ve Ek'te yer alan Pazara Giriş Engelleri Raporu'nun ÇHC özelinde eklenmesini düşündüğünüz güncelleme ve ilavelerin, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere 14 Temmuz 2017 Cuma günü saat 17.00'e kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter


EK: Pazara Giriş Engelleri Raporu (16 Sayfa)