İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-75 İhracatta E-faturaya Geçişte Karşılaşılan Sorunlar Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/166-1338                                                  Denizli, 05/07/2017
Konu: İhracatta E-faturaya Geçişte Karşılaşılan Sorunlar Hk.

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017 - 75)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; İhracatta e-fatura uygulamasının 1 Temmuz 2017 tarihinde başlamış olduğu, ihracat süreçlerinde önemli değişiklikleri de beraberinde getirdiği,

Bu kapsamda, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından ihracatta e-fatura kullanımı geçiş sürecinde karşılaşılabilecek sorunların ilgili mercilere ulaştırılabilmesi ve çözüme kavuşturulabilmesi amacıyla bir envanter oluşturulacağı ifade edilmektedir.

Bilgileri ve firmanızca ihracatta e-faturaya geçişte karşılaşılan sorunların, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletmek üzere, 6 Temmuz Perşembe günü saat 16.00'a kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter