İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-57 Çeşitli Konular

Sayı :32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/130-1039 Denizli, 24/05/2017
Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-57)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) ÇHC'ye Tarım Ürünleri İhracatı

2) FDA Kayıt İşlemleri

3) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

4) Malezya/Anti Damping Soruşturması

5) ÇHC'ye Kiraz İhracatı

6) Gümrük Vergisi Oranları

7) Domina Sportswear Firması İşbirliği Talebi

8) Tanzanya/Darüsselam Ahşap İşletmeciliği ve Mobilya Fuarı

9) D-8 TTA / Bangladeş'in Onay Süreci

10) Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi (2017/Revize)

11) Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere İlişkin Mevzuat Taslakları

12) Mundo Papel Retiro NVSL Hk.

13) 5. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı

14) 82. Uluslararası Selanik Fuarı Ön Talep Duyurusu

 

1) ÇHC'ye Tarım Ürünleri İhracatı

İlgi: 28.10.2015 tarihli, 2015-101 sayılı duyurumuz.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından, Ekonomi Bakanlığına intikal eden ve bir örneği ilişikte yer alan yazıda, daha önce ilgide kayıtlı duyurumuza istinaden, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)'ne biber, hıyar, kabak, karpuz ve patlıcan tohumlarının ihraç edilebilmesi için Türk Şirketlerinin birlikte çalışılabilecekleri muteber ÇHC firmalarının bilgilerini içeren anılan Bakanlık yazısında, "domates” tohumunun sehven unutulduğu belirtilerek söz konusu ürünün de listede olduğu ifade edilmektedir.

EK: GTHB'nin 12/05/2017 tarihli ve 117745 sayılı yazısı.

 

2) FDA Kayıt İşlemleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Vaşington Ticaret Müşavirliğinden alınan ve bir örneği ekte gönderilen yazıda, ABD'de uygulanan Gıda Güvenliği Modernizasyon Kanunu (Food Security and Modernization Act- FSMA)'na göre; tüketiciye sunulacak gıda maddelerini (evcil hayvan gıdaları veya gıda katkı maddeleri) üreten, işleyen, paketleyen veya depolayan tüm yerli ve yabancı tesislerin ABD Gıda ve İlaç İdaresi (Food and Drug Administration-FDA)'ne kayıtlı olması gerektiği belirtilmekte olup; internet üzerinden ücretsiz yapılabilen bu kayıt işleminin ücretli olarak yapan firmaların da bulunduğu, anılan Kanun gereği, ürünleri ABD'de satılan tüm yerli ve yabancı gıda üreticilerinin iki yılda bir, çift rakamlı yıllarda yılın son gününe kadar olan belirli bir dönem içinde kayıtlarını yenilemeleri gerektiği; geçtiğimiz yıl bu sürenin 31 Aralık 2016'da sona erdiği ve bu tarihe kadar kayıtlarını yenilemeyen firmaların kayıtlarının Şubat 2017'de iptal edildiği belirtilmektedir.

Mezkur yazıda devamla, ürünleri ABD'de satılan yabancı ülkelerde yerleşik firma ve tesislerin kayıt ve kayıt yenileme işlemi sırasında ABD'de yerleşik bir acenta, büro, kişi veya kuruluşu FDA ile olan tüm temaslarda resmi temsilci olarak belirtmeleri gerektiği; ABD'de yerleşik bir temsilcisi/temas noktası bulunmayan firmaların ise kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin yapılamadığı ayrıca yabancı ülkelerdeki firmaların/tesislerin ABD temas noktası olarak belirtilen acenta veya temsilcilerinin de bu şekilde çalışmak istediklerini onaylamayanlarının beklendiği ve bu onayın alınmadığı durumlarda, yabancı ülkelerdeki firma/tesislerin FDA kayıtlarının onaylanmadığı ve kayıt numarası verilmediği belirtilmektedir.

Anılan Ticaret Müşavirliği yazı ekinde iletilen firma yazısında; 2016 yılında kayıt yenileme için belirlenen süre içinde ülkemizden FDA'da kayıtlı 1066 firma bulunduğu, 2017'de bu sayının 616'ya gerilediği; bunun büyük ölçüde 2016 kayıt yenileme döneminde uygulamaya konulan "kayıt doğrulama-verification” uygulamasından kaynaklanmış olabileceği, geçen yıllarda farklı olarak FDA'nın ABD'de bir temas noktası bulunmayan kayıt yenileme başvurularını dikkate almadığı; FDA kayıtları yenilemeyen ve bu durumdan haberdar olmayan firmaların ürünlerinin pazara girişinde ilave sorun; maliyet artışı, zaman kaybı ve cezai durumlarla karşılaşılabileceği belirtilmekte, adı geçen firmanın ücretsiz kayıt yenileme işlemi yapılmasına yardımcı olabileceği ifade edilmektedir.

EKLER:

1. Vaşington Ticaret Müşavirliğinin yazısı

2. Registrar Corp yazısı

 

3) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan 08.05.2017 tarihli yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

EK: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin yazısı

 

4) Malezya/Anti Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Malezya tarafından Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Tayvan ve Güney Kore menşeli "Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Yassı Çelik” (7219.31.00, 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00 7220.20.13, 7220.20.19, 7220.20.90 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmış olup konuya ilişkin 15 Mayıs 2017 tarihli Malezya Resmi Gazetesi nüshasına http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pub20170515Noticc%20AD%20initiation-%20KU%20APPROVED.pdf internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 

5) ÇHC'ye Kiraz İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)'ndan Ekonomi Bakanlığına intikal eden yazıya atfen, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)'ne ihraç edilecek kirazları yetiştiren üreticilerin, paketleme ve soğuk işlem uygulama tesislerinin, ihracatçıların ve GTHB Zirai Karantina Müdürlükleri ile İl/İlçe Müdürlüklerinin ÇHC'ye kiraz ihracatında gerçekleştirecekleri iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları içeren "Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü Uygulama Talimatı” nın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde "Faaliyetlerimiz-Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol” dizini altında yayınlandığı ifade edilmektedir.

 

6) Gümrük Vergisi Oranları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Suudi Arabistan Krallığı tarafından uygulanan gümrük vergisi oranlarında 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yapılan değişikliklere ilişkin Riyad Ticaret Müşavirliğinden alınan tablonun ekte gönderildiği belirtilmektedir.

EK: Değişiklik Tablosu

 

7) Domina Sportswear Firması İşbirliği Talebi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Yunanistan Selanik Ticaret Ataşeliğinden alınan 16/05/2017 tarihli yazısına atıfla, Ticaret Ataşeliğinin görev bölgesi olan Kuzey Yunanistan'da (Selanik 3, Serres 1, Drama 1, Kozani 1, Trikala 1 mağaza) faaliyet göstermekte olan Domina Sportswear isimli firmanın çocuk tekstili ürünleri konusunda uzun yıllardır Yunanistan'a Türkiye'den ithalat yapmakta olan tecrübeli bir firma olduğu ve söz konusu firmanın ülkemizdeki firmalar ile Yunanistan pazarına yönelik ciddi olarak işbirliği niyetinde oldukları ifade edilmektedir.

EK: Domina Sportswear Firması İşbirliği Talep Yazısı (2 sayfa)

 

8) Tanzanya/Darüsselam Ahşap İşletmeciliği ve Mobilya Fuarı

Tanzanya/Darüsselam Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda, 10-12 Ağustos 2017 tarihleri arasında Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'da ahşap işlemeciliği ve mobilya fuarı düzenlenecek olup, fuar hakkında bilgi http://www.expogr.com/tanzania/woodexpo/ internet adresinden ulaşılabileceği,

Halihazırda anılan fuar destek kapsamında değilse de, ihracatçılarımızca talep edilmesi ve fuar organizasyonun gerekli koşulları karşılaması durumunda anılan fuarın destek kapsamına alınması için gerekli işlemler Darüsselam Ticaret Müşavirliğince tesis edileceği,

Keyfiyet hakkında darusselam@ekonomi.gov.tr e-posta adresi ve +255 746 576 196 numaralı Whatsapp telefon numarasından Müşavirliğe erişim sağlanması mümkün olduğu bildirilmektedir.

 

9) D-8 TTA / Bangladeş'in Onay Süreci

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, D-8 Tercihli Ticaret Anlaşmasının (TTA) Mısır ve Bangladeş hariç diğer üye ülkeler (İran, Pakistan, Malezya, Endonezya, Nijerya ve Türkiye) tarafından onaylanarak 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girdiği, Bangladeş'in D-8 TTA'sını imzalamasına karşın, anlaşmada menşe kuralları ile ilgili halihazırda %40 olarak belirlenen yerli katkı oranının En Az Gelişmiş Ülke statüsü için %30 düzeyine düşürülmemesini neden göstererek, bahsi geçen anlaşmayı henüz onaylamadığı belirtilmektedir.

Ülkenin günlük ekonomi gazetelerinden biri olan Financial Express isimli gazetede yer alan 11 Mayıs 2017 tarihli ekli haberde, Bangladeş tarafının %30 seviyesindeki yerli katkı oranı ile ilgili pozisyonunu yumuşatarak anlaşmayı onaylamaya karar verdiği ve kararı Bangladeş Kabinesinin onayına yakın bir zamanda sunacağı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Bangladeş Ticaret Bakanlığının ilgili paydaşlarla yapmış olduğu değerlendirmelerin neticesinde, adı geçenin D-8 taraflarına başlıca ihraç ettiği ürünler olan hintkeneviri, deri mamulleri ve örme eşyada %40 düzeyindeki yerli katkı oranının halihazırda sağlanmasından ötürü söz konusu anlaşmayı onaylamanın kendilerine zarar vermeyeceği görüşünün oluştuğu ve ülkemiz ile Endonezya'nın da Bangladeş'de anlaşmayı onaylamasının akabinde menşe kuralları ile ilgili itirazlarının göz önünde bulundurulacağı yönünde güvence verdiği ifade edilmektedir.

EK: Financial Express - Haber (1 sayfa)

 

10) Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi (2017/Revize)

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen, Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller uyarınca Bakanlıkça sağlanan geçiş belgelerinin Türk taşımacılarına dağıtım işlemlerinin, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde yürütülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, 04/04/2017 tarihinde yapılan Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi ile ilgili Danışma Komisyonu toplantısında ilgili kurum/kuruluşların görüşleri, taşımaların sonladığı ülkelere ait sefer sayıları ve mevcut geçiş belgesi kotaları ile belge kullanımı oranları dikkate alınan, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin güncellendiği ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında (http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/KUGM/tr/Belgelik/doc/20170505_142632_2769_1_64.doc ) yayınlandığı bildirilmektedir.

 

11) Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere İlişkin Mevzuat Taslakları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda "Türk Gıda Kodeksi - Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği” ve Türk Gıda Kodeksi - Gıda ile Temas Eden Aktif ve Akıllı Madde ve Malzemeler Tebliği” ne ait taslak metinlerin Bakanlığın web sayfasında (http://www.tarim.gov.tr/) görüşe açıldığı bildirilmektedir.

Taslaklara ilişkin görüşlerinizi, taslak metinle birlikte ilgili web sayfasında yer alan tablo formatına uygun olarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na iletilmek üzere 22 Haziran 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr adresine bildirilmesi beklenmektedir

 

12) Mundo Papel Retiro NVSL Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Madrid Büyükelçiliği'nden alınan bir yazıya atıfla, çeşitli Türk firmalarının İspanya'da yerleşik olduğunu bildiren MUNDO PAPEL RETIRO NVSL isimli firmadan kağıt alımı yapmak istediklerini, anılan firmaca sunulan uygun fiyat teklifi kapsamında (özellikle Navigator marka kağıtlar) yüksek miktarda ithalatta bulunmayı planladıklarını belirterek anılan firmanın güvenirliğinin sorgulanması hususunda Madrid Müşavirliği'ne başvurduklarını,

Anılan yazıda devamla, Türk firmalarımızca ilgili Müşavirliğine iletilen ve MUNDO PAPEL RETIRO NVSL firmasınca hazırlanan kontrat, ISO sertifikası gibi belgelerin incelenmesi sonucunda anılan firmanın daha önceden Büyükelçilikçe sahte kontratlarda karşılaşılan tarzda bir kaşe kullanması, firmanın verdiği telefonun kullanım dışı bulunması, firma yetkilisinin gmail uzantılı gayrı resmi bir e-posta adresi kullanması, İspanya'da ticarette kullanılan para birimi Avro iken ödemeyi ABD doları olarak talep etmesi, kalite belgesindeki bilgilerin yanlış olması (Ticaret Odası Başkanının ismi, posta kodu vb.) gibi hususlar kapsamında söz konusu firmanın dolandırıcılık girişiminde bulunma olasılığının çok yüksek olduğu izleniminin edinildiği ifade edildiği,

Bu bağlamda; başvuru sahibi Türk firmalara anılan İspanyol firmanın dolandırıcı olabileceği yönünde ilgili Müşavirlikçe uyarıda bulunulmuş olmakla birlikte, son 1 ay içerisinde aynı konulu başvuruların arttığı bildirilmektedir.

 

13) 5. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda, gıda ürünleri ihracatımızda katma değeri artırmak, yeni teknolojileri ve metotları üretim süreçlerine kazandırmak, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla 2012 yılından beri Gıda Ar-Ge proje Pazarı etkinliği düzenlendiği,

25 Mayıs 2017 tarihinde Swissotel Grand Efes Otel İzmir'de beşincisi düzenlenecek "5. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğimizde, araştırmacı, akademisyen ve sanayicilerin katılımıyla gıda ile ilgili yaratıcı ar-ge projelerinin girişimci ve sanayiciler tarafından hayata geçirilmesinin önünün açılması hedeflenmektedir. Organizasyonumuz, İspanya'dan Valladolid Üniversitesi ve Tayland'dan King Mongkut's Teknoloji Enstitüsü ile yapılan işbirliği çerçevesinde uluslararası boyutta gerçekleştirilecek olan etkinlik ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve online katılım formuna http://www.gidaargeprojepazari.org/ adresinden ulaşılabilmektedir.

 

14) 82. Uluslararası Selanik Fuarı Ön Talep Duyurusu

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Genel Sekreterliklerince, komşu ülkelerle ticaretimizin geliştirilmesi ve ihracatımızın arttırılması amacıyla, 9-17 Eylül 2017 tarihlerinde Yunanistan'ın Selanik şehrinde gerçekleştirilecek olan 82. Uluslararası Selanik Fuarına (TIF- Thessaloniki International Fair 2017) Türkiye milli katılım organizasyonunun düzenlenmesi planlandığı, anılan fuara ilişkin ön talep formuna https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfacclpD-jrOyhc_GX4RWOcxXBqn-6PYf3s1ewxJNUFOvvtAw/viewform bağlantısından ulaşılabileceği ve en geç 25 Mayıs 2017 Perşembe günü mesai bitimine doldurulması gerektiği ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter