İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-54 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/125-953                                            Denizli, 11/05/2017

Konu:Çeşitli Konular 

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-54)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları:

1) AB Mevzuatı Çeviri Rehberi ve Ekler Kitapçığı

2) B.A.E'ye YMS İhracatı

3) Vize Başvurusu Dolandırıcılık Uyarısı

4) Kazakistan Hk.

5) Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası KEK IV. Dönem Toplantısı

6) İHKİB 2017 Yılı İkinci Dönem Fuar Duyuruları

7) Magrotex 17 Fuarı Alım Heyeti

8) REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni

9) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

 

1) AB Mevzuatı Çeviri Rehberi ve Ekler Kitapçığı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı bünyesinde yer alan Çeviri Eşgüdüm Başkanlığının katılım süreci çerçevesinde AB müktesebatının bir strateji dahilinde Türkçe'ye çevrilmesi için ilgili kurumlarla birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında; metinler arası tutarlılığın sağlanması, yaygın olarak kullanılan kalıp ifadelerin yeknesak olarak bu alanda çeviri yapan tüm çevirmenler tarafından kullanılması ve kaliteli, akıcı ve anlaşılır çevirilerin ortaya çıkması amacıyla, AB Bakanlığı tarafından ilk kez 2009 yılında "AB Mevzuatının Türkçe'ye Çevrilmesinde Kullanılacak Çevirmen El Kitabı” adı ile çıkarılan ve sonrasında dört kez güncellenen "AB Mevzuatı Çeviri Rehberi”; alınan geri bildirimler, edinilen tecrübe ve AB tarafından yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde güncellenmiş olup; AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından çıkarılan tüzük, direktif ve kararlar ile AB Konseyi tarafından çıkarılan tavsiyeler gibi düzenlemeler esas alınarak, bu düzenlemelerin çevirisinde kullanılacak terminoloji, uyulacak dilbilgisi kuralları ve şekilsel özellikler ile örnek çeviri kalıplarına yer verilen söz konusu Rehber, AB Bakanlığı'nın internet sayfasında http://www.ab.gov.tr/index.php?p=44498&1=1 adresinde erişime açıldığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, AB Bakanlığı ve ilgili paydaşlar tarafından kullanıldıkça güncellenen bir doküman olması sebebiyle mezkur Rehber'e ilişkin görüş/öneri ve taleplerin ceb@ab.gov.tr adresine bildirilmesinin mümkün bulunduğu bildirilmektedir.

 

2) B.A.E'ye YMS İhracatı

Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atfen; Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İklim Değişikliği ve Hayvancılık Bakanı tarafından kaleme alınan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımızın muhatap bir mektuba atıfta bulunarak, BAE tarafından ithal edilen ülkemiz menşeli başta greyfurt, nar ve limon olmak üzere muhtelif tarım ürünlerinde, BAE'de kabul edilebilen standartların üzerinde zirai ilaç kalıntısının tespit edildiği gerekçe gösterilerek, 15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Türkiye'den ithal edilecek tüm meyveler için kabul edilebilir seviyelerin üzerinde zirai ilaç kalıntısı içermediğine dair, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylı analiz sertifikasının da talep edilebileceği ifade edilmektedir.

Aynı zamanda devamla, anılan ülke tarafından kalıntı sorununa büyük önem verildiği ve bu çerçevede, yakın zamanda Mısır, Ürdün, Yemen, Umman ve Lübnan'dan meyve ithalatına aynı gerekçeden ötürü kısıtlama getirildiği belirtilmektedir.

 

3) Vize Başvurusu Dolandırıcılık Uyarısı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Londra Ticaret Müşavirliğinin yazısına atıfla, vize almak isteyen firma temsilcilerimizin son zamanlarda sahte kişiler tarafından dolandırıldıkları belirtilmekte olup, Birleşik Krallık vize başvurularının Birleşik Krallık Vize ve Göç Dairesi adına ülkemizde yerleşik bir tek ticari şirket aracılığıyla gerçekleştirilmekte olduğu anımsatılarak, firmalarımızın bu konuda çok ihtiyatlı olmaları, kesinlikle kişisel bilgilerini paylaşmamaları ve herhangi bir para transferi yapmamaları tavsiye edildiği, konuya ilişkin rehbere https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/408854/HOW_TO_APPLY_FOR_A_UK_VISA_Jan_2015_Turkish.pdf linkinden ulaşılabilmenin mümkün olduğu belirtilmektedir

EK: Ticaret Müşavirliği'nin 18.04.2017 tarihli ve 332 sayılı yazısı

 

4) Kazakistan Hk.

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Kazakistan'da 2017 yılında gerçekleştirilmesi düşünülen uluslararası ekonomik faaliyetlere ait takvimin ekte gönderildiği ifade edilmektedir.

EK: Faaliyet Takvimi (4 Sayfa)

 

5) Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu IV. Dönem Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan yazıya atıfla, T.C Başbakan Yardımcısı Sayın Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı Sayın Rustam AZİMOV eş başkanlıklarında, 24-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında Taşkent'te Türkiye-Özbekistan Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazıda, ikili ilişkilerimizin son dönemde ivme kazandığı Özbekistan ile işbirliğinin, başta inşaat mütaahhitliği, inşaat malzemeleri üretimi, tekstil, ilaç sanayi, kimya ve petrokimya, değerli madenler, der ve deri ürünleri meyve - sebze, et ve süt ürünleri olmak üzere birçok alanda potansiyel arz ettiğine değinilmekte ve İş Konseyleri ev sahipliği 27 Şubat 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlenen İş Forumu hakkındaki kısa rapor ilişikte sunulmaktadır.

Söz konusu yazıda, DEİK / Türkiye Özbekistan İş Konseyi organizasyonunda 25 Mayıs 2017 Perşembe günü KEK eş başkanlıklarının katılımlarıyla Türkiye - Özbekistan İş Forumu'nun düzenlenmesinin öngörüldüğü ve kurumlarının organizasyonunda yapılacak Taşkent ziyaretine katılmayı arzulayan firma temsilcilerinin, en geç 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 18:00'a kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/399/8745 adresli internet bağlantısı üzerinden kayıt yaptırarak katılım bedeli avansını kayıt sayfasında belirtilen hesaba yatırmalarının gerektiği bildirilmektedir.

Yazıda, Özbekistan'ın Türk vatandaşlarından vize talep ettiği, vize işlemlerinin ortalama 10 iş günü zarfında sonuçlanmasından dolayı Taşkent ziyaretine katılım başvurularının mümkün olduğunca erken yapılmasının önem arz ettiği ve kayıt yapan katılımcıların isim ve pasaport bilgilerinin Özbekistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğuna DEİK tarafından iletilecek olup, vize alımının ise katılımcılar tarafından yapılacağı belirtilmektedir.

EK: Taslak Program, Vize İşlemleri Bilgi Notu, Kısa Rapor (5 sayfa)

 

6) İHKİB 2017 Yılı İkinci Dönem Fuar Duyuruları

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, T.C Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ uyarınca, aşağıda liste halinde sıralanmış olan Hazır Giyim ve Konfeksiyon Fuarlarının Türkiye milli katılım organizasyonu, İHKİB tarafından gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

EK: Fuar Duyuruları 

- Pure London: 23-25 Temmuz 2017 Londra/İngiltere

- Magic Las Vegas: 13-16 Ağustos 2017 Las Vegas / ABD

- CPM Moscow: 30 Ağustos-02 Eylül 2017 Moskova / Rusya

- Kiev Fashion Show: 06-08 Eylül 2017 Ukrayna / Kiev

- Who is Next: 08-11 Eylül 2017 Paris/Fransa

- Cat Expo: 17-19 Eylül 2017 Almaata/Kazakistan

- ISPO Munich: 28-31 Ocak 2018 Münih/Almanya

 

7) Magrotex 17 Fuarı Alım Heyeti

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizatörlüğünde 12-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında Mardin'de düzenlenecek olan "MAGROTEX'17-4. Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı”na yönelik olarak bir Alım Heyeti programı gerçekleştirileceği,

Söz konusu Alım Heyeti programı kapsamında 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü 13.30-17.30 saatleri arasında Mardin Fuar Alanı'nda Türk firmaları ile yabancı firma/kurum yetkililerinin birebir görüşme imkanı bulacakları ikili iş görüşmeleri programı düzenlenecek olup, yurtdışı katılım bilgileri yazımız ekinde yer almaktadır.

Bu bağlamda, ikili iş görüşmeleri programına katılımda bulunmak isteyen firmaların http://www.gaib.org.tr/forms/magrotex/basvuru.htm internet adresinde bulunan başvuru formu ile en geç 11 Mayıs 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir.

EK: Yabancı Katılım Firma Listesi (1 Sayfa)

 

8) REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olduğu ve Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğünün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalaj lama ve bildirim yükümlülüğü olduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasının hedeflendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgiler in derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenin http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten102.pdf adresinde yer aldığı belirtilmektedir

 

9) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Kuruluşu stoklarında bulunan buğday ve mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen 02.05.2017 tarihli, 33209 sayılı yazılarının birer fotokopisi ekte yer almaktadır.

EK: Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazı (1 sayfa)

 

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter