İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-51 E-Fatura Uygulamalarına Yönelik Hatırlatma Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/120-877                                             Denizli, 02/05/2017

Konu:E-Fatura Uygulamalarına Yönelik Hatırlatma Hk. 

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-51)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Malumları olduğu üzere, 15 Aralık 2016 tarihli ve 29919 sayılı Resmi Gazete'de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik yapılarak ihracat işlemlerinde e-fatura kullanma zorunluluğu 01.07.2017 tarihine ertelendiği, ilgili düzenleme çerçevesinde e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, 01.07.2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebilmekte olup, 01.07.2017 tarihinden itibaren yalnızca e-fatura düzenlemeleri gerektiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu faturaları e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresine yayınlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanmış olup, söz konusu tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161215-4.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter