İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-50 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/121-878                                             Denizli, 02/05/2017

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-50)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Yönetmelik Taslağı

2) Katar'a Hayvansal Ürünler İhracatı

3) ABD Çelik Soruşturması

4) Gümrük Vergisi Sorgulama Ekranı

5) Canlı Hayvan ve Et İhracatı

6) Gürcistan Petrol ve Doğalgaz Ruhsatları İhalesi

7) Romanya, Bükreş Ticaret Heyeti 12-14 Haziran 2017

8) Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

9) Foursource Platformu

 

1) Yönetmelik Taslağı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan yazıya atıfla, 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” çerçevesinde hazırlanmış olan "Bitki Koruma Ürünleri ve Bitki Koruma Ürünleri Hammaddelerinin İthalatı Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar ağ adresinde görüşe açıldığı ifade edilmektedir.

Sözkonusu Yönetmelik Taslağına ilişkin ilgili görüşlerinizin yukarıda belirtilen ağ adresinde yer alan tablo formatına uygun olarak Ekonomi Bakanlığı'na gönderilmek üzere 15/05/2017 Pazartesi Saat 12.00'e kadar Birliğimiz arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

 

2) Katar'a Hayvansal Ürünler İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Katar'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan notaya atıfla, Katar'ın ithal ettiği ısıl işlem görmemiş hayvansal ürünlerin salgın hastalık taşımadığına ilişkin tespitin önceden yapılmasını teminen, anılan ülkeye hayvansal ürün ve kümes hayvanı ihracatı yapan firmaların 1 Mart 2017 tarihinden itibaren Katar Belediye ve Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen ve bir örneği ekte yer alan "İthalat İzin Belgesi”ni ibraz etmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

EK: İthalat İzin Belgesi

 

3) ABD Çelik Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), 20 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan Başkanlık Bildirisiyle, çelik ithalatının ulusal güvenlik üzerinde bir tehdit oluşturup-oluşturmadığının incelenmesi için, 1962 tarihli "Trade Expansion Act” in 232. Bölümü kapsamında soruşturma başlatılmasının ve soruşturmasının, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından re'sen yürütülmesinin uygun bulunduğunun açıklandığı belirtilmektedir.

İlgili yazıda devamla, soruşturma kapsamında, ekonomik gelişme ile ulusal güvenlik arasındaki ilişki dikkate alınarak, çelik ithalatının işgücü piyasası, devlet gelirleri ve ulusal güvenlik üzerine etkilerinin inceleneceği ve ilgili mevzuat kapsamında soruşturmanın 270 gün içerinde tamamlanması gerektiği bildirilmektedir.

Ayrıca söz konusu yazıda, soruşturma sonucunda çelik ithalatının ulusal güvenlik üzerine bir tehdit oluşturduğunun ortaya konması ve ABD Başkanı'nın 90 gün içerisinde bunu uygun bulması halinde, çelik ithalatının ulusal güvenlik üzerine oluşturduğu olumsuz etkinin önlenmesi için, tarifeleri de içeren çeşitli önlemler alınabileceği bildirilmektedir.

Öte yandan, söz konusu Başkanlık Bildirisinde soruşturma süreci içerisinde, bir kamu dinleme toplantısı yapılması ve tüm ilgili taraflara konuya ilişkin yazılı görüşlerinin sunma hakkında verilmesine ilişin hususların ABD Resmi Gazetesi'nden duyurulacağı bilgisi yer almaktadır.

Bu kapsamda, 26 Nisan 2017 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bir bildiride, 24 Mayıs 2017 tarihinde Vaşington'da bir kamu dinleme toplantısı yapılacağı, söz konusu toplantıya katılmak isteyen kişilerin katılım talep yazılarını katılımcının taraf olma sebebi, katılımcının temsil ettiği tarafı ve temsiliyetinin niteliğini içerecek şekilde 17 Mayıs 2017 tarihine kadar bildiride belirtilen adreslere iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Öte yandan, söz konusu kamu dinleme toplantısından bağımsız olarak ilgili tarafların yazılı görüş, veri, analiz ve diğer bilgileri 31 Mayıs 2017 tarihine kadar söz konusu bildiride belirtilen adreslere iletebileceği belirtilmektedir.

Bahse konu ABD Resmi Gazetesi'nin bir nüshasına https://www.federalregister.gov/documents/2017/04/26/2017-08499/notice-request-for-public-comments-and-public-hearing-on-section-232-natioal-security-investigation adresinden ulaşılabilmektedir.

 

4) Gümrük Vergisi Sorgulama Ekranı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan ithalde uygulanan gümrük vergileri, ilave gümrük vergileri, toplu konut fonu ile damping ve korunma önlemleri gibi uygulamaların gümrük tarife istatistik pozisyonu bazında tek bir yerden görülebilmesini sağlayan gümrük vergisi sorgulama ekranı hizmete sunulmuş olup, ilgili sorgulama sayfasına http://gumrukvergisi.ekonomi.gov.tr adresinden ve www.ekonomi.gov.tr sayfasının ithalat başlığı altından ulaşılabilmektedir.

EK: Ekran Görüntüleri

 

5) Canlı Hayvan ve Et İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Tunus Ticaret Müşavirliğinden alınan ve bir örneği ekte gönderilen yazıya atfen, Tunus'ta yerleşik "SOTKAM-SERVICES” adlı firmanın ülkemiz menşeli İvesi türü canlı koyun ve kırmızı/beyaz et ürünlerini Körfez Ülkelerine satmak istediği ve adı geçen firmanın ülkemiz firmaları ile işbirliği yapma arayışında olduğu ifade edilmekte olup, söz konusu firmanın iletişim bilgileri ilişikte gönderilmektedir.

EKLER:

1. Ticaret Müşavirliğimizin Yazısı

2. Firma İletişim Bilgileri

 

6) Gürcistan Petrol ve Doğalgaz Ruhsatları İhalesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yazısına atfen, Gürcistan Devlet Petrol ve Doğal Gaz Devlet Ajansı (LEPL) tarafından petrol ve doğal gaz ruhsatları için 3 Nisan 2017 tarihinde açılan uluslararası ihaleye ilişkin bilgi verildiği, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden iletilen Nota ve ihale duyurusu ekte gönderilmektedir.

EKLER:

1. Gürcistan BE Nota (1 sayfa)

2. Gürcistan BE Nota eki (2 sayfa)

 

7) Romanya, Bükreş Ticaret Heyeti 12-14 Haziran 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ile 12-14 Haziran 2017 tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş şehrine yönelik ticaret heyeti düzenlenecek olup söz konusu organizasyonda İş Forumu'nun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü,

Pazar payımızın artırılması ve Romanya'ya yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete; Otomotiv Aksamları, Makine ve Aksamları, Demir-Çelik, Tekstil ve Hazır Giyim, Narenciye (Taze/Kuru), Elektrik-Elektronik, Beyaz Eşya, Gıda (Unlu Mamuller, İşlenmiş Gıda), Su Ürünleri, Tarım Ürünleri, Tarım Makineleri, Plastik ve Plastik Ürünleri ve Kimyevi Mamuller sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü, Diğer sektörlerde de başvurular kabul edilecektir. Katılımların geçerli ve çoklu girişli Schengen vizesi olması, Schengen vizesi olmayanların ayrı olarak Romanya vizesi almaları gerektiği,

Bu çerçevede, söz konusu heyete katılmak isteyen firmalarımızın 19 Mayıs 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar http://agent1.acermail.com/acermail/esurvey/ESURVEY_form_preview.asp?FORM_ID=10AF453C12A5C53C11FE453C10AF453C_B4D_611 internet bağlantısı üzerinden başvuru formlarını doldurmuş ve katılım ücretlerini yatırmış olmaları gerektiği, katılım ücreti, 600.- Avro olup, organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve tercümanlık giderlerinin karşıladığı, İlgili tutarın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (Iban No: TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35), Euro hesabına (katılımcının itap etmesi durumunda iadesiz) ödenerek ilgili dekontun melekari@tim.org.tr ve melikeemiroglu@tim.org.tr e-posta adreslerine iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

EK: Taslak Program (1 Sayfa)

 

8) Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, ülkemiz ile AB arasında ihdas olunan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 13 üncü maddesi uyarınca sanayi ürünlerinde gümrük vergilerinin karşılıklı olarak sıfırlanmış olduğu ve üçüncü ülkelere ise Ortak Gümrük Tarifesi uygulandığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ucuz hammadde temin etmek suretiyle sanayicimizin rekabet gücünü artırmak, modernize olmalarını sağlamak ve tüketici fiyatlarını düşürmek amacıyla, üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ile ithal edilen, Ülkemiz ile AB'ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan Gümrük Birliği kapsamındaki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılayamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerin de yer aldığı Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmektedir.

Bahsi geçen müzakereler sonucunda, gümrük vergisinin askıya alınması ve bu suretle gümrük vergisi oranının düşürülmesi veya sıfırlanması kararlaştırılan ürünlerin Toplulukla eş zamanlı olarak İthalat Rejim Kararı Eki V Sayılı Listeye yansıtıldığı, ulusal tarife kontenjanlarının ise Bakanlar Kurulu Kararı ve kotanın dağıtıma ilişin yayımlanan Tebliğler çerçevesinde dağıtıldığı iletilmektedir.

Bu kapsamda, 1/1/2018 döneminde yönelik olarak askıya alma ve tarife kontenjanına ilişkin talepler ekte yer aldığı, listede GTP ve tanımlar yer alan eşyadan herhangi birini üretimlerinde hammadde olarak kullanan bu eşyada vergi indirimini destekleme isteyen firmaların bir dilekçe ile ülkemizde üretimi olduğu gerekçesiyle gümrük vergisinin düşürülmesine itiraz etmek isteyen firmaların ise ekte yer alan formlara birlikte müracaatlarını en geç 9 Haziran 2017 Cuma gününe kadar Ekonomi Bakanlığı genel evrakına girecek şekilde iletmelerinin gerektiği de ayrıca bildirilmektedir.

EK: Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazı ve ekleri (21 Sayfa)

 

9) Foursource Platformu

Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nden alınan bir yazıda, Bilindiği üzere son dönemde Hazır giyim ve Konfeksiyon sektörünün doğru alıcıya ulaşmak, alıcılarla doğru iletişimi kurmak çok büyük önem arz ettiği, bu doğrultuda ihracat yapabilmek için gerekli bağlantıları daha efektif biçimde kurmak, zaman kaybını engelleyerek daha doğru ve hızlı sonuca ulaşmak amacıyla ekteki linkte tanıtım dokümanı bulunan Foursource Platformunu görüşlerinize sunulduğu,

Foursource Platformu dünyada 5000 acente, 60000 den fazla markanın aynı çatı altında olduğu hazır giyim ve tekstil sektöründeki tüm paydaşların dahil olduğu bir platform olduğu, Bu platformun 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında yer alan e-ticaret sitelerine üyelik desteği kapsamına değerlendirilmesinin ülkemiz hazır giyim sektörüne önemli bir katkı sağlayacağını ifade edilmektedir.

EK: www.foursource.com

 

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter