İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-47 İtalya'da Açılması Planlanan Türkiye Ticaret Merkezi Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/111-748                                             Denizli, 20/04/2017

Konu:İtalya'da Açılması Planlanan Türkiye Ticaret Merkezi  Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017 - 47)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde kurulun TİM A.Ş - Türk Ticaret Merkezi'nden alınan bir yazıda, Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, 2010/6 sayılı tebliğ çerçevesinde yürütülen Türkiye Ticaret Merkezleri projeleri İran/Tahran, B.A.E./Dubai, ABD/New York ve ABD/ Chicago'da faaliyete geçtiği ifade edilmektedir.

Bu defa, 2017 yılı içerisinde İtalya'da bir Türkiye Ticaret Merkezi açılmasının planlandığı ve İtalya'da açılması planlanan Türkiye Ticaret Merkezi için, farklı sektörlerde uygun lokasyon (şehir-bölge) konusunda bilgi talep edilmektedir.

Bilgileriniz ve faaliyet gösterdiğiniz sektöre ilişkin İtalya'da uygun olabileceğini düşündüğünüz bölge ya da şehirlerin, TİM A.Ş'ye iletilmesini teminen, 24 Nisan Pazartesi gününe kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi hususunu rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter