İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-33 Devlet Destekleri Tanıtım Toplantısı Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/81-502                                              Denizli, 20/03/2017

Konu: Devlet Destekleri Tanıtım Toplantısı Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-33)

 

Sayın Üyemiz,

Bilindiği gibi, Ekonomi Bakanlığı tarafından yatırım teşvikleri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik destekler verilmekte olup firmalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda destek mevzuatlarında iyileştirme çalışmaları yapılmakta ve yeni destek mevzuatları yürürlüğe konmaktadır.

Bu çerçevede, firmalarımızın, güncellenen ve yeni yürürlüğe konan destek mekanizmaları hakkında bilgilendirilmelerini teminen Ekonomi Bakanlığı ile TİM koordinasyonunda ve Birliğimiz ev sahipliğinde ekli program kapsamında Devlet Destekleri Tanıtım Toplantısı düzenlenecektir.

Ülkemiz ihracatının ileri düzeylere ulaştırılması ortak hedef kapsamında, Ekonomi Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin katılımlarıyla 28 Mart 2017 Salı günü, DENİB Konferans Salonunda gerçekleşecek söz konusu toplantıya iştiraklerinizi önemle rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK : Program Akışı

Online Kayıt