İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-24 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/61-379                                              Denizli, 01/03/2017

Konu: Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017 - 24)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Çin'e Kiraz İhracatı

2) Irak Buğday İthalatına İlişkin Duyuru

3) Türkiye Günü - İrlanda

4) Rusya'nın Belarus Sınırındaki Bazı Gümrük Bölgelerinin Devreye Alması

5) Hong Kong İhale Duyurusu

6) Şanghay İşbirliği Örgütü İş Konseyi

7) Türkiye-Rusya UDİK Toplantısı

8) Fuar Duyurusu

9) 8. Ekoloji İzmir Organik Ürünler Fuarı

 

1) Çin'e Kiraz İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen bir yazıda, Bilindiği üzere, "Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü” uyarınca kiraz ihracat sezonu öncesinde Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) yetkilileri tarafından kiraz bahçeleri ile paketleme tesislerinin bitki sağlığı şartlarını karşılayıp karşılamadığını ve meyve sineği takip sisteminin kontrol edilmesini teminen 15-20 Mayıs 2016 tarihleri arasında ülkemize bir ziyaret gerçekleştirildiği,

Bu kapsamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)'ndan Bakanlığımıza intikal eden bir yazıda; ÇHC'ye ihracat yapmak isteyen ve kiraz bahçelerinin kayıt altına alınmasını talep eden kiraz üreticilerinin, GTHB İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurarak, bahçelerini 10 Mart 2017 tarihi mesai bitimine kadar kayıt ettirmeleri gerektiği ve uygun bulunan kiraz bahçelerine Akdeniz Meyve Sineği tuzaklarının asılarak takip ve izleme yapılması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca anılan Protokol'ün, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde "Faaliyetlerimiz - Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol” dizininde yayınlandığı ifade edilmektedir.

 

2) Irak Buğday İthalatına İlişkin Duyuru

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Irak Ticaret Bakanlığı Kontratlar Departmanı tarafından düzenlenen buğday ihalesi duyurusuna ilişkin bir örneği ilişikte yer alan bildirimlerde; daha önceden Al Sabah, Al Zaman, Al Dustoor, Al Baynah, Al Jadidah, Al Madah gazetelerinde ayrıntı belirtilmeden ülke ayrımı gözetmeksizin alınacağı duyurulan buğdayın, ikinci bir bildirimle, ABD menşeli olanlar için "American Hard Red Spring Wheat (HRS)”, Kanada menşeli olanlar için Canada Hard Red Spring Wheat (CWRS)” ve Avustralya menşeli olanlar için de "Australian Hard Wheat (AH)” tiplerinin kabul edileceği ifade edilmektedir.

EKLER:

1. Bildirim Örneği

2. Bildirim Örneği

3. Bildirim Örneği

 

3) Türkiye Günü - İrlanda

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atıfla, 28 Mart 2017'de Dublin'de, iki ülkeden işadamlarının da katılımları ile "Türkiye Günü” isimli bir organizasyonun gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu organizasyon kapsamında Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ'nin İrlanda'ya resmi bir ziyarette bulunmasının ve İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Charles FLANAGAN ile ikili bir görüşme gerçekleştirilmesinin planladığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere; Türkiye ve İrlanda arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla neler yapılabileceğine ilişkin hususlar ile karşılanan sorunların Türkiye İhracatçılar Meclisi iletilmek üzere 2 Mart 2017 Perşembe gününe kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

 

4) Rusya'nın Belarus Sınırındaki Bazı Gümrük Bölgelerinin Devreye Alması

İlgi: 14.02.2017 tarihli, 2017-18 sayılı duyurumuz.

İlgi'de kayıtlı duyurumuzda, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıya atfen, Belarus'un Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri dahil toplam 80 ülke vatandaşına yönelik olarak beş günü aşmayan turistlik seyahatlerde vize uygulanmaması yönünde aldığı kararın ardından Rusya'nın Belarus sınırı üzerindeki bazı bölgelerin devreye alması hususunda Uluslararası Karayolu Taşımacıları Birliği (IRU) Moskova Birimi tarafından yapılan açıklama metni hakkında bilgi verilmişti.

Bu defa, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan söz konusu açıklamaya istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen başka bir yazıda, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'dan Rusya'ya Belarus üzerinden transit geçişleri hakkında, geçerli bir Rusya vizesi bulunsa dahi, bu bölgede resmi sınır geçiş noktası bulunmamasından dolayı geçişlerine izin verilemeyeceği ifade edilmektedir.

 

5) Hong Kong İhale Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atıfla, Hong Kong yönetimince açılan 2 adet ihaleye değinilmekte olup ilgili ihale duyuruları ( İngilizce ve tercümesi) firma ve kuruluşlara iletilmek üzere ekte gönderilmektedir.

Yazıda devamla, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD - Goverment Logistics Deparment) bir tedarikçiler listesinin tutulmakta olduğu, aşağıda verilen linkte firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabileceği ve bir ihale açıldığında doğrudan bilgi sahibi olabilecekleri belirtilmektedir.

Ayrıca, Hong Kong Hükümeti'nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullanmakta olduğu; GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı ve üye firmaların, http://www.gldetb.gov.hk/ adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bildirilmektedir.

EK: İhale Duyurusu ve Tercümesi

 

6) Şanghay İşbirliği Örgütü İş Konseyi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, 6 Haziran 2017'de Almatı'da gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) İş Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısına üye ülkelerin yanı sıra gözlemi ve diyalog ortağı ülkelerden iş dünyası temsilcilerinin de katılmasının öngörüldüğü belirtilmektedir.

Ayrıca 7 Haziran 2017'de başkent Astana'da Expo 2017 kapsamında ‘ŞİÖ Sahasında Yeşil Ekonomi Perspektifleri' başlıklı ‘ŞİÖ İş Konseyi İş Forumu' düzenleneceği kaydedilmekte ve ülkemizden iş çevrelerinin söz konusu etkinliklere katılması durumunda ŞİÖ İş Konseyi Sekretaryasına bildirimde bulunulması gerektiği ifade edilmektedir.

 

7) Türkiye-Rusya UDİK Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen yazıya istinaden , Türkiye - Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) VI. Toplantısının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir PUTİN başkanlığında 10 Mart 2017'de Rusya'da yapılacağı ve anılan programa Nihat ZEYBEKCİ'nin de katılım sağlamasının öngörüldüğü belirtilmektedir.

Söz konusu toplantı ile ilgili hazırlık çalışmalarında faydalanmak üzere Ekonomi Bakanlığı görev ve yetki alanına giren konularda kaydedilen gelişmeleri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususları içeren bilgi notlarının hazırlandığı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, Rusya pazarında karşılaşılan sorunlar ve söz konusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların Türkiye İhracatçılar Meclisi iletilmek üzere 2 Mart 2017 Perşembe gününe kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

8) Fuar Duyurusu

22 - 25 Mart 2017 tarihinde Denizli'de gerçekleşecek olan "1.Ege Tekstil, Hazır giyim Makinaları, Tekstil Kimyasalları ve Dijital Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı” broşürü ekte sunulmaktadır.

EK: Broşür

 

9) 8. Ekoloji İzmir Organik Ürünler Fuarı

Ege Giyim Sanayicileri Derneği'nden alınan bir mailde, 26 - 29 Nisan 2017 tarihleri arasında İzmir'de "8.İzmir Organik Ürünler Fuarı” düzenleneceği bildirilmiş olup, fuarla ilgili kılavuz, broşür ve 2016 yılı ziyaretçi defteri ve sonuç raporu ekte yer almaktadır.

EK :1 , EK:2 , EK:3, EK:4

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter