İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-17 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/38-228                                              Denizli, 10/02/2017

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017 - 17)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Irak'a Kanatlı Eti İhracatı

2) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

3) Sanayi Ürünlerinde Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları

4) Arpa, Sorgum Hk.

5) Körfez Ülkelerine İhraç Edilebilir Ürünler Listesi

6) Geçişli Belgesi Dağıtımı Esasları

7) Hong Kong İhale Duyurusu

8) Hispanica Vidal Grupo SA Firması

9) Gümrük Çıkış Beyannamasi Fotokopisi Eklenmesi

10) AB'nın Kısıtlayıcı Tedbirleri

11) SIAL Canada 2017 Gıda Fuarı

12) DEİK / Yurtdışı Yatırım Forumu Hk.

13) Fine Food Australia 2017 Fuarı Milli Katılım Organizasyon Hk.

14) Shanghai/Rugao 2017 Doğal Taş Fuarı Duyurusu

15) Türkiye-İran İş Forumu, 25 Şubat 2017

16) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

17) REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni

 

1) Irak'a Kanatlı Eti İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Bağdat Ticaret Müşavirliği yetkilileri ile Irak Tarım Bakanlığı Veterinerlik Bölümü yetkilileri arasında 17/01/2017 tarihinde gerçekleştirilen görüşmeye dair alınan bilgi notu ve ekleri ilişikte gönderilmektedir.

EKLER:

1. Ticaret Müşavirliğimizin Yazısı

2. Bilgi Notu

3. Yasaklı Ülke Listesi

4. Yasaklı Ülke Listesinin Gayrı Resmi Tercümesi

5. Bireysel Müracaat Listesi

6. Kanatlı Eti İhracatçısı Firma Listesi

7. Kırmızı Et İhracatçısı Firma Listesi

 

2) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan 30.01.2017 tarihli yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

EK: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin yazısı

 

3) Sanayi Ürünlerinde Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları

Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen bir yazıda aynen,

Bilindiği üzere, Gümrük Birliği kapsamında AB ve Türkiye'de üretimi olmayan veya yetersiz olan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergileri üretici firmalardan gelen talepler çerçevesinde sıfırlanabilmekte veya bu ürünler için belli bir miktarda tarife kontenjanı açılabilmektedir. Askıya almak sistemi kapsamındaki başvurular AB ülkeleri ile Ülkemiz arasında gerçekleştirilen ortak müzakerelere neticelendirildiği belirtilmektedir.

Askıya Alma Uygulaması: AB ve Türkiye'de üretimi olmadığı ortaya konan eşyanın gümrük vergileri miktar kısıtlaması olmaksızın sıfırlanmakta ve İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Liste'ye yansıtılmaktadır. Bu kapsamda, 2017 yılı itibariyle yürürlükte olan V Sayılı liste ekte yer almaktadır.

Tarife Kontenjanı Uygulaması: AB ve Türkiye'de üretimi bulunan fakat bu üretim miktarı tüketimin altında kalan eşyada ise üretim açığı kadar tarife kontenjanı açılarak indirimli gümrük vergisi ile ithalat imkan tanınmaktadır.

Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları Kapsamında Sanayicilerimizin Yapabileceği Başvurular

Yeni Talepler

Sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ve Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yer alan talep formları ile birlikte en geç 15/02/2017 tarihi mesai bitimine kadar Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmesi gerekmektedir.

İtirazlar

Ekte yer alan hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya almak listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise itiraz taleplerini Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne en geç 01/05/2017 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda yer alan linkte bulunan itiraz formları ile birlikte iletmeleri gerekmektedir.

Ayrıca AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2018 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste Mayıs ayı içerisinde http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yayımlanacağı, bu ürünlere ilişkin itiraz ya da eş başvuruların Ekonomi Bakanlığına en geç 01/06/2017 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.

İletişim Bilgileri:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri

Müge DAĞLI DURUKAN

E-posta: durukanm@ekonomi.gov.tr Tel:0312 204 99 79

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları

Halil İbrahim KARATAŞ

E-posta: karatash@ekonomi.gov.tr Tel:0312 204 99 55

EK: V Sayılı_Liste

 

4) Arpa, Sorgum Hk.

T.C.Darüsselam Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda, Müşavirliklerine ziyaret eden Matongo Farming Co. Ltd firması temsilcisi Zakaria Chense, ülkemizden barley seed (arpa tohumu) ve white sorghum (beyaz sorgum) olmak istediğini ifade etmiş olup, iş bağlantısı kurmak isteyen firmalarımız +255 757 240 144 Whatsapp numarasından ve zakariachense@gmail.com adresinden kendileriyle iletişime geçebileceği gibi, irtibat kopukluğu halinde +255 746 576 196 ve darusselam@ekonomi.gov.tr adresinden de bağlantı kurabilecekleri ifade edilmektedir.

 

5) Körfez Ülkelerine İhraç Edilebilir Ürünler Listesi

Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen bir yazıda, Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinden alınan ve Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Ekonomi Bakanlığına gönderilen, Körfez ülkelerine ihraç edilebilir (özellikle kırmızı et ve gıda ürünleri) ürünlere ilişkin kılavuz liste ihracatçı firmaların dikkat etmeleri gereken hususlara dair notların bir örneği ekte iletilmektedir.

EK: Kılavuz

 

6) Geçişli Belgesi Dağıtımı Esasları

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen bir yazıda, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan protokoller uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından sağlanan (ikili, transit, üçüncü ülke, dönüş yükü, ödül ve benzeri) geçiş belgelerinin, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği” ne göre dağıtımını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olan "Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi'nin günün gelişen şartlarına göre uyarlanabilmesini teminen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan Nisan ayında bir toplantı yapılacağı,

Bu kapsamda, söz konusu toplantıda dile getirilmek üzere yürürlükte olan Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi'ne ilişkin öneri ve görüşlerinizi, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere 3 Mart 2017 günü mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

Not: Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi'ne http://www.kugm.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

 

7) Hong Kong İhale Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atıfla, Hong Kong yönetimince açılan 3 adet ihaleye değinilmekte olup ilgi li ihale duyuruları (İngilizce ve tercümesi) firma ve kuruluşlara iletilmek üzere ekte gönderilmektedir.

Yazıda devamla, Hong Kong Hükümeti Loj istik Dairesinde (GLD - Government Logistics Deparment) bir tedarikçiler listesinin tutulmakta olduğu, aşağıda verilen linkte firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabileceği ve bir ihale açıldığında doğrudan bilgi sahibi olabilecekleri belirtilmektedir.

Ayrıca, Hong Kong Hükümeti'nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullanmakta olduğu; GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı ve üye firmaların, http://www.gldetb.gov.hk adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bildirilmektedir.

EK: İhale Duyurusu ve Tercümesi

 

8) Hispanica Vidal Grupo SA Firması

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen bir yazıda, T.C Ekonomi Bakanlığı Madrid Ticaret Müşavirliği tarafından Meclislerine ulaşan bir yazıda, çeşitli Türk firmalarının, İspanya'da mukim olduğunu bildiren HISPANICA GRUPO VIDAL SA isimli firma hakkında şikayette bulunduğu belirtilmiş olup, Mevzubahis firma, Türk firmanın ürünlerini internet üzerinden görerek firmamızla temasa geçmiş, kendilerinden tek seferde yüklü miktarda sipariş verme yönünde irade beyanında bulunmuş ve bunu müteakip söz konusu sipariş için bir sözleşme taslağı göndererek firmamızı İspanya'da yerleşik belirli avukatlık firmalarına yönlendirmiş, Avukatlık firmasının sunduğu hizmet karşılığında Türk firmasında talep ettiği bedelin ödenmesinin ardından siparişi veren şirketten haber alınamadığı ve bunun sonucunda sipariş gerçekleştirilemediği Madrid Ticaret Müşavirliğine aktarıldığı,

Madrid Ticaret Müşavirliği'nin söz konusu firma hakkında yaptığı araştırmada ise firmanın ticaret unvanının ticaret sicili kayıtlarında bulunmadığı tespit edilmiştir. Bahse konusu şirketin www.hisvidalgrupo.com adresli web sitesi incelendiğinde, web sitesinin İspanya'daki yaygın kullanımın aksine İspanyolca yerine sadece İngilizce olarak hazırlanmış olması ve ilgili sitede sabit hat yerine cep telefonu numarasına yer verilmesi şüphe uyandırdığı, Türk firmalarına gönderilen taslak sözleşmelerin de çok yüksek sözleşme tutarına karşılık %100 peşin ödeme, online kopyalanmış kaşe vb. gibi şüpheli unsurlar taşıdığı da saptanmış olduğu belirtilmektedir.

Mevzubahis firmanın, geçmişte de benzeri girişimlerle Türk firmalarımızdan haksız kazanç elde etmeye çalıştığı Madrid Ticaret Müşavirliği arşivlerinde tespit edilmiş olup son dönemde özellikle ve tekstil firmalarımızın hedef alındığı ve HISPANICA GRUPO VIDAL SA veya TRADINOEX SA firmalarınca beyan edilen yüksek tutarlı sipariş bedelinin aslında avukatlık firması aracılığıyla yürütülen bir dolandırıcılık girişimi olduğu anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla İspanya'da yerleşik olduğunu iddia eden HISPANICA GRUPO VIDAL ile iş ilişkisi kuran veya kurma ihtimali bulunan ihracatçı firmalarımızın, bu şirketin haksız kazanç elde etmeye yönelik faaliyette bulunduğu ifade edilmektedir.

 

9) Gümrük Çıkış Beyannamasi Fotokopisi Eklenmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Aşkabat Ticaret Müşavirliği'nin verdiği bilgiye istinaden, Türkmen Gümrük Konunu gereğince 15 Şubat 2017 tarihinden itibaren Türkmenistan'a ürünlerin serbest dolaşım veya geçici depolama gümrük rejimi çerçevesinde getirilmesi durumunda, gümrük yük beyannamesinde belirtilen bilgilerin onayı için sunulan belgeler ile birlikte, gönderen tarafın ülkesinde doldurulan gümrük beyannamesi fotokopisinin de talep edilmeye başlanacağı bildirilmektedir.

 

10) AB'nın Kısıtlayıcı Tedbirleri

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilen yazıda, AB Resmi Gazetesi'nde Avrupa Birliği Konseyi tarafından bazı ülkelerdeki tüzel veya gerçek kişilere yönelik uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerde yapılan revizyonlar neticesinde yayınlanan konsey Kararları olduğu bildirilmektedir.

Anılan yazıda söz edilen Konsey kararları aynen aşağıdaki gibidir;

- AB'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne yönelik uygulamakta olduğu silah ambargosunu ihlal eden kişilere yönelik kısıtlayıcı önlemlerine dair 1183/2005/AT sayılı Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2016/2230/AB sayılı Konsey Tüzüğü ile AB'nin söz konusu ülkeye yönelik kısıtlayıcı tedbirlerine dair 2010/788/CFSP sayılı Konsey Kararı'nı tadil eden 2016/2231/CFSP sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 12 Aralık tarihli ve L 336 I sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

- Rusya'nın Ukrayna'da istikrarsızlığa yol açan faaliyetleri nedeniyle alınan kısıtlayıcı önlemlere dair 2014/512/CFSP sayılı Konsey Kararı'nı 31 Temmuz 2017 tarihine kadar uzatan 2016/2315/CFSP sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Aralık 2016 tarihli ve L 345 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

- AB'nın Irak ile ekonomik ve mali ilişkileri çerçevesindeki belirli kısıtlayıcı önlemleri hakkında 1210/2003/AT sayılı Konsey Tüzüğü'nün III sayılı Eki'ni yaptırım listesinden iki tüzel kişinin çıkarılması ile tadil eden 2017/44/AB sayılı Konsey Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 11 Ocak 2017 tarihli ve L6 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

- AB'nin İran'a yönelik yaptırımlarına dair nükleer veya balistik füze faaliyetleri kapsamında bazı tüzel kişilerin 267/2012/AB sayılı Konsey Tüzüğü'nün IX sayılı Eki'ndeki yaptırım listesinden çıkarılmasına yönelik 2017/77/AB sayılı Konsey Uygulama Tüzüğü ve 2010/413/CFSP sayılı Konsey Kararı'nı tadil eden 2017/83/CFSP sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Ocak 2017 tarihli ve L 12 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

- AB'nin Kuzey Kore'ye yönelik kısıtlayıcı tedbirleri hakkında 329/2007&AT sayılı olmadığın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1718 sayılı Kararı ile belirlenmesi üzerine söz konusu gemilerin "mal varlığının doldurulması” uygulamasına tabi olmayacaklarını belirtir şekilde tadil eden 2017/80/AB sayılı Konsey Tüzüğü ve 2016/849/CFSP sayılı Konsey Kararı'nı tadil eden 2017/82/CFSP sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Ocak 2017 tarihli ve L 12 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

 

11) SIAL Canada 2017 Gıda Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, 2 - 4 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kanada'da "SIAL Canada 2017 Gıda Fuarı”nın gerçekleştirileceği ve "SIAL Canada 2017 Gıda Fuarı” milli katılım organizasyonuna dair katılım bilgileri ve başvuru formu ekte yer almaktadır.

EK: Katılım Bilgileri ve Başvuru Formu

 

12) DEİK / Yurtdışı Yatırım Forumu Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen bir yazıda, DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi ev sahipliğinde EBRD, IFC, Dentos ve Baseak ortaklığı ile 23 Şubat 2017 Perşembe günü saat 09:00 ile 12:30 arasında, İstanbul Ceylan Intercontinental Otel (Taksim)'de "Yurtdışı Yatırım Forumu” gerçekleştirileceği,

Açılış oturumunu T.C. Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK'in onurlandırılması beklenen ve Türk yatırımcı şirketleri için potansiyel arz eden yeni pazarlara dönük hukuki vakalar ve uluslararası finansman enstrümanlarının tanıtılacağı etkinliğe http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/334/8146 adresinde kayıt yaptırabilmektedir ve etkinliğe ilişkin detaylı program Ek'te yer almaktadır.

EK: Yurtdışı Forumu Programı (1 Sayfa)

 

13) Fine Food Australia 2017 Fuarı Milli Katılım Organizasyon Hk.

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Sidney/Avustralya'da 11 - 14 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek " Fine Food Australia 2017 Uluslararası Gıda Ürünleri - Makineleri - Restoran Ekipmanları Fuarı” milli katılım organizasyonunun bu sene de İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) tarafından gerçekleştirilmesi planlandığı,

Güney Yarım Küre'deki en büyük ticaret fuarı olarak nitelendirilen "Fine Food Australia Fuarı” milli katılım organizasyonu 2016 yılında KUMİB tarafından başarıyla gerçekleştirilmiş olup, 40 ülkeden birden çok marka ile 1.000'i aşkın katılımcı firma yer aldığı, Ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılanan fuarı dünyanın dört bir köşesinden yaklaşık 20.000 kişi ziyaret ettiği,

Avustralya ve bölge ülkelerine yönelik ihracat potansiyelinin yerinde görülmesi ve geliştirilebilmesi açısından fırsat niteliği taşıyan "Fine Food Australia 2017 Fuarı”nın ülkemiz milli katılımında yer alacak firmalara İİB Genel Sekreterliğince;

- Stand alanı kiralanması

- Stand inşaat, dekorasyonu ve elektrik bağlantısı, stand temizliği, internet

- Ürünlerinizin nakliye, gümrükleme ve stand teslimi

- Reklam ve tanıtım

Hizmetleri verileceği, Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen katılımcıların, Ek'te yer alan Başvuru Formu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak ve katılım payı 1. Taksit ödemesine dair banka dekontu ile birlikte, 31 Mart 2017 Cuma Günü mesai bitimine kadar İİB Genel Sekreterliği kurumeyve@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bilgi İçin İrtibat;

Zühal DUMAN Tel: 0212 454 07 63

EK: 1 Sayfa Sirküler, 1 Sayfa Başvuru Formu, 5 Sayfa Fuar Katılım Sözleşmesi

 

14) Shanghai/Rugao 2017 Doğal Taş Fuarı Duyurusu

İstanbul Maden ve18 - 21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Çin'in Shangai / Rugao kentinde, 2. Kez düzenlenecek "The 2nd China Rugao International Stone And Equipment Exhibition” fuarının milli katılım organizasyonu 2017 yılında ilk kez Birliklerince gerçekleştirileceği,

Mermer, granit, traverten, diğer doğal taşlar, plaka ve bordürler, mozaik gibi dekoratif ürünler ve makine/ekipmanlarının sergilenebildiği anılan fuara geçtiğimiz yıl 200'den fazla firma katılmış ve yaklaşık 60.000 kişi tarafından ziyaret edildiği,

Söz konusu fuarın yer kirası, stant konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri ile teşhir ürünlerinin ( Türkiye - Fuar alanı) gidiş nakliyesini içeren katılım bedelinin 320 $/m² olacağı öngörüldüğü, Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ uyarınca ve İhracat Stratejisi çerçevesinde Çin'in 2017 yılı için hedef ülke kapsamına almasından dolayı söz konusu fuar için mevzuatta belirtilen %50 destek oranına 20 ilave puan eklenecek olup, destek oranı %70 olacağı, Firmaların alacağı azami destek tutarı ise 15.000$'ı geçmeyeceği ifade edilmektedir.

Ayrıca bu fuar için özel olarak katılımcı her firma için ücretsiz yararlanabilecekleri 2 adet oda tahsis edileceği,

Anılan fuara katılmak isteyen firmaların www.tinyurl.com/RUGAO2017 linkindeki anketi doldurarak taleplerini İMMİB Genel Sekreterliğine iletmeleri gerekmektedir.

 

15) Türkiye-İran İş Forumu, 25 Şubat 2017

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan bir mail'de, DEİK/Türkiye-İran İş Konseyi tarafından T.C. Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'nin ve İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı M. Rıza Nimetzade ile İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Mahmut Vaizi'nin onurlandırmalarıyla, "Türkiye-İran İş Forumu” 25 Şubat 2017 tarihinde Tahran'da düzenleneceği,

Malumlarınızın olduğu üzere P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan görüşmeler ve İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması ile birlikte İran'da başta enerji, petrokimya, madencilik, inşaat, perakende, lojistik ve turizm/otelcilik olmak üzere bir çok sektörde yeni işbirliği fırsatları doğduğu, bu fırsatların değerlendirilmesi ve Türk firmalarının İran pazarında daha aktif yer alarak önümüzdeki iki yıl için belirlenmiş olan karşılıklı 30 milyar dolarlık ticaret hedefinin yakalanabilmesi adına söz konusu toplantı büyük önem arz etmekte olduğu, yaptırımların kaldırılması ile birlikte GSYİH'nın 2016-2017 döneminde %5 oranında büyümesi beklendiği, bu bağlamda, İran'lı üst düzey işadamları ile ikili görüşmeler düzenleneceği bildirilmektedir.

Anılan ziyarete, İran ile halihazırda yatırım ve ticari ilişkisi olan veya geliştirmek isteyen üyelerimizin 15 Şubat 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıdaki web link'inde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ödeme dekontunu DEİK'e (bkarahan@deik.org.tr - 212 3395043) iletmeleri gerekmektedir.

EK: Taslak Programı

Kayıt Formu: http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/339/8199

 

16) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Kuruluşu stoklarında bulunan buğday ve mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen 01.02.2017 tarihli, 9114 ve 9157 sayılı yazılarının birer fotokopisi ekte yer almaktadır.

EK: Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazı (1.sayfa - 2.sayfa)

 

17) REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olduğu ve Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğünün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalaj lama ve bildirim yükümlülüğü olduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasının hedeflendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan

yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgiler in derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenin http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten99.pdf adresinde yer aldığı belirtilmektedir

 

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter