İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-132 Organik Tarım Çalıştayı

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/284-2839                                               Denizli, 26/12/2017

Konu:Organik Tarım Çalıştayı

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-132)

 

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, adıgeçen Birlik, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) ve Tarımsal Ürün Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları Derneği (KSKDER) işbirliğiyle 22-24 Ocak 2018 tarihlerinde Çeşme Radisson Blu Otel'de, sektörün mevcut durumunun gözden geçirilerek güncel sorunlarına çözüm aranması amacıyla "Organik Tarım Çalıştayı” düzenlenmesinin kararlaştırıldığı, sözkonusu toplantıya organik ürün ihracatçısı firmalarımızın yanı sıra, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları, Üniversite ve Enstitüler, Tarım İl Müdürlükleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin de davet edildiği bildirilmektedir.

Söz konusu Çalıştay'a katılmak isteyen üyelerimizin katılım teyitlerini en geç 29 Aralık 2017 tarihine kadar info@eto.org.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter


Ek: Çalıştay Taslak Programı

http://upload.eib.org.tr/UyeDuyuruSistemiEkler/2017/12/5306763120171225131528/Taslak%20Program_00009199.pdf

 

Katılım teyitleri için :

İlgili Kişi : Özge Çiçekli - ETO

Tel : 0532 636 8748

Konaklama/Fiyat Detayları:

Konaklama ve ulaşım masrafları katılımcılara aittir.

Firma başına en fazla iki kişi ile katılım sağlanacaktır.

Tek kişilik odada kişi başı: 200 TL (KDV dahil) (tam pansiyon plus)

Çift kişilik oda: 310 TL (KDV dahil) (tam pansiyon plus)