İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-130 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/282-2731                                               Denizli, 21/12/2017
Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-130)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) ÇHC Tüketimi Artırma Hedefi Kapsamında Vergi İndirimi

2) 2017 Bulgaristan Ticaret ve Yatırım Rehberi

3) Tunus'un Ülkemize Karşı Gümrük Vergisi Uygulaması

4) Brezilya & Şili Ticaret Heyeti

5) Yunanistan Firmaları

6) Denklik Yönergesi ve Kalfalık-Ustalık Sınavları

7) Fuar Destekleri

 

1) ÇHC Tüketimi Artırma Hedefi Kapsamında Vergi İndirimi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla, Pekin Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından iç tüketimin canlandırılması ve kalkınmanın sağlanması amacıyla, 1 Aralık 2017 tarihinden İtibaren ekli listede yer alan 8 haneli GTİP bazında muhtelif gıda ürünleri, giyim, ayakkabı v.b. ürünler dahil 1 87 kalem ürün için MFN bazındaki gümrük vergilerinde İndirime gidildiği ifade edilmektedir. Bahse konu GTIP'lerin söz konusu Müşavirlikçe Çin gümrüklerinde kullanılan isimler kullanılarak çevrildiği belirtilmektedir,

Ayrıca, Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bahse konu indirim ile mezkûr ürünlerde gümrük vergisi yükünün ortalama olarak % 17,3'den %7.7'ye gerilediğinin bildirildiği ifade edilmektedir.

Ek : Gümrük Vergisi İndirim Tablosu

 

2) 2017 Bulgaristan Ticaret ve Yatırım Rehberi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Sofya Ticaret Müşavirliğimizce hazırlanan "2017 Bulgaristan Ticaret ve Yatırım Rehberi”nin yayınlandığı bildirilmekte olup, bir örneği ekte sunulmaktadır.

Ek : 2017 Bulgaristan Ticaret ve Yatırım Rehberi

 

3) Tunus'un Ülkemize Karşı Gümrük Vergisi Uygulaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden aldıkları yazıya atfen, Tunus Ticaret Müşavirliğimizce, Tunus Ticaret Bakanlığından alınan "2018 yılı Bütçe Kanunu” çerçevesinde Tunus'un 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren ülkemize karşı uygulanacağı gümrük vergilerinin bildirildiği, söz konusu Bütçe Kanununun Arapça metni ekte yer aldığı, Aralık ayı içerisinde ayrıca Fransızca tercümesiyle birlikte Resmi Gazete'de yayımlanacağı belirtilmektedir.

Buna göre özetle;

-MFN hadlerinin %20'den %30'a çıkartıldığı (Kanunun 35. maddesi, metnin 24. sayfası) ancak, istisnai olarak aşağıda belirtilen 2 listenin bulunduğu ifade edilmektedir.

1- 03.03-87.06 arası bazı ürünlerde MFN oranları %30 veya %36 olarak uygulanacaktır (metnin 47.-49. sayfalarda yer alan liste).

2- Evvelce MFN oranı "0” olan 25.24-96.20 arası bazı ürünler için MFN oranı %15 olarak uygulanacaktır. (metnin 50. sayfasından son sayfasına kadar).

Bunlara ilaveten, söz konusu Bütçe Kanunu'nun 36. Maddesi çerçevesinde, Türkiye-Tunus Serbest Ticaret Anlaşması'nın 17'nci maddesine istinaden ülkemiz menşeli bir grup üründe sağladığı tavizleri geçici süreyle askıya almıştır. Bu çerçevede, Türkiye menşeli ithalatın

%11,7'sine tekabül edecek şekilde STA'nın 2 sayılı Liste'sinde yer alan 12 adet fasılda (33, 34, 40, 48, 61, 62, 63, 64, 72, 76, 84, 85) 2018-2019 yılları için MNF hadlerinin %90'ı oranında gümrük vergisi uygulanacağı ve hesaplanacak verginin müteakiben yıllık olarak 1/3 oranında azaltılarak 2022 itibariyle sıfıra indirileceği bildirilmektedir. Ayrıca, MFN bazlı artış nedeniyle Türkiye'ye uygulanacak gümrük vergilerinin %20 seviyesinin üzerine çıkması durumunda ise STA'da yer alan indirime esas temel oranlar aşılamayacağından azami %20 gümrük vergisinin uygulanacağı belirtilmiştir.

 

4) Brezilya & Şili Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen; "Ülkemiz ekonomisine ve ihracatına katkıda bulunmak amacıyla son yıllarda gerçekleştirilen yurtdışı ticari heyetler ve uluslararası platformdaki etkinlikler giderek yoğunlaşmaktadır. Ülkemizin Latin Amerika Pazarı'na açılma politikası çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz Küba & Venezuela Ticaret Heyeti (23-37 Nisan 2017) ve Panama & Kosta Rika Ticaret Heyeti'nin (24-29 Eylül 2017) devamı niteliği taşıyan; Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonunda 11-16 Mart 2018 tarihleri arasında Brezilya'nın Sao Paulo şehri ile Şili'nin başkenti Santiago'ya bir Ticaret Heyeti gerçekleştirilecektir.

İhracatçılarımıza yönelik Brezilya ve Şili'de yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması ve pazar payımızın arttırılması için düzenlenecek söz konusu heyete özellikle; Otomotiv (Motorlu taşıtları Otomotiv yedek parçaları), Petrol ve Petrokimya Ürünleri, İnşaat Malzemeleri, Mermer, Medikal, Kozmetik, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri (İlaçlar, Haşarat İlaçları), Elektrik & Elektronik (Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar, Elektrik & elektronik cihazlar), Plastik, Mobilya, Hazır Giyim ve Tekstil, Dizi ve Film Sektörü, Makine ve Aksamları (Baskı ve kopyalama makineleri) ve sektörlerinde faaliyet gösteren, uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve/veya ihraç eden ya da ilgili sektörlerde yatırım yapmayı düşünen firmaların katılımlarında fayda görülmektedir.

Bu çerçevede, heyetimize katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/FYWC7z adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 30 Ocak 2018 Salı günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama ve organizasyon giderleri karşılanacak firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şb. (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Swift Kodu: TVBATR2A USD hesabına 2.750.-USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerekmektedir. Ödeme dekontlarının nebilemercan@tim.org.tr e-posta adresine firma bilgileri ve katılımcı ismi ile gönderilmesi ve sorular için 0312 472 05 60 numaralı telefondan Nebile Mercan ile iletişime geçilmesi rica olunur.

Nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için eksiksiz doldurulan başvuru formları ile ödemelerin son başvuru gününden önce yapılması büyük önem arz etmektedir.”

denilmektedir.

Ek : Taslak Program  (http://www.tim.org.tr/tr/heyetler-brezilya-sili-ticaret-heyeti.html )

 

5) Yunanistan Firmaları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla alınan Selanik Ticaret Ateşeliği yazısına atfen, çeşitli tarihlerde KAVI GROUP, GAIA PELLAS, FARM HOUSE adlı Yunanistan firmalarının, ülkemizden mal ithal ettiği halde ihracatçı firmalarımıza mal bedelinin tamamını veya bir kısmını ödemediği ve konunun hukuki zemine taşınmak zorunda kalındığının tespit edildiği, cari durum itibarı ile adı geçen firmaların borçlarını ödediğine dair herhangi bir bilginin bulunmadığı ve mezkur firmalarla kurulacak ticari iş ve işlemlerde dikkatli olunması, peşin ödeme dışında çalışılmamasının, ihracatçı firmalarımızın mağdur olmamaları açısından önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, ihracatçılarımızın yukarıda zikredilen firmalar ile yaptıkları veya yapacakları iş ve işlemlerde bahsi geçen hususları da göz önüne alarak daha temkinli ve dikkatli olmasında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

 

6) Denklik Yönergesi ve Kalfalık-Ustalık Sınavları

Denizli Valiliği Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 02.10.2017 tarih ve 15575022 Sayılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesinin 6. Maddesinin 2. Fıkrasında "2 Önceki öğrenmelerin tanınması ve denklik başvurusunun mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okul/kurum müdürlüklerine sınav döneminin başlangıcından en az bir ay öncesine kadar yapılması gerekir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, bir sonraki sınav dönemi için kabul edilir” denilmektedir.

Adıgeçen Mesleki Eğitim Merkezinde 05-28 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacağı bildirilen Kalfalık - Ustalık sınavlarına girmek isteyenlerin 05 Ocak 2018 Cuma günü mesai sonuna kadar ilgi yönerge gereği dilekçe ile adıgeçen okula müracaat etmelerinin gerekliliği ifade edilmektedir.

 

7) Fuar Destekleri

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, 19-22 Eylül 2018 tarihleri arasında Bangkok Tayland' da "A-Plas 2018 Asean Community Plastic Exhibition 2018” fuarının düzenleneceği ve söz konusu fuarda genel olarak, plastik ürün kullanılan tüm sektörleri kapsayan pek çok ürün ve hizmetin sergilenebileceği ifade edilmektedir.

Aynı yazıda, anılan fuara katılımın Tayland ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesine katkıda bulunmasının yanı sıra firmalarımızın iş bağlantıları kurabilmelerine olanak sağlayacağı belirtilmekte olup fuar konusunda detaylı bilgilerin yer aldığı dosya ekte iletilmektedir.

Ekler : 1) Fuar Tanıtım Broşürü-1   2) Fuar Tanıtım Broşürü-2

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.