İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-129 Tarımsal Dış Pazar Stratejileri Tespit Çalışması

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/278-2723                                              Denizli, 19/12/2017
Konu:Tarımsal Dış Pazar Stratejileri Tespit Çalışması


 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-129)

Sayın Üyemiz,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, tarım ürünlerinde dış ticaretimize yönelik faaliyetler gerçekleştirmek üzere adıgeçen Bakanlığın AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde "Tarımsal Dış Pazar Stratejileri Çalışma Grubu" oluşturulduğu, bahse konu Çalışma Grubu tarafınca bugüne kadar 13 Tarım İş Forumu, 5 Sektörel Dış Pazar Stratejileri Toplantısı ve 1 adet Sektörel Ticaret Heyeti ziyareti düzenlendiği, ayrıca 5 uluslararası tarım fuarına özel sektör temsilcileri ile birlikte katılım sağlandığı ve bu faaliyetler kapsamında Türkiye ve diğer ülkelerden 5.000'in üzerinde iş insanının bir araya gelmesine ve ticaret-yatırım alanlarında işbirliği imkanlarının arttırılmasına yardımcı olunduğu bildirilmektedir.

Önümüzdeki dönemde, tarım alanında dış pazar stratejilerinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda kullanılmak üzere, https://goo.gl/forms/jOTawYOoD0JPmhaE3 adresinde bulunan elektronik anket formunun doldurulmasının faaliyet gösterdiğiniz sektörlere yönelik ilgili Bakanlığın politikalarına yol göstermesine yardımcı olacağı ifade edilmektedir.

Bilgileriniz ve bahse konu forma yönelik cevabınızın Microsoft Word formatında en geç 27 Aralık 2017 tarihine kadar dispazar@tarim.gov.tr e-posta adresine iletilmesi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.

 

Ek : Form