İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-124 Mevzuat Çalışmaları

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DİİB.2017/18-2509                                                    Denizli, 28/11/2017
Konu: Mevzuat Çalışmaları

 

 

S İ R K Ü L E R

(TVK / 2017-124)

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden gelen 23/11/2017 tarih ve E.127950 sayılı yazıda, 2016/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” kapsamında görüş ve öneriler istenilmektedir.

İlgili firmalarımızın mezkur Genelge'ye ilişkin varsa görüş ve önerilerinin 30/11/2017 Perşembe günü saat 15:00'e kadar birliğimiz tesvik@denib.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter