İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-12 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/23-170                                                Denizli, 30/01/2017

Konu: Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017 - 12)

 

Sayın Üyemiz,

 

Konu Başlıkları

1) ABD'ye Deniz Ürünleri İhracatı

2) Ukrayna Tarım Sektörü

3) RF Firma Listesi Aralık Güncellemesi

4) Tst 2589 Tahin ve tst 2590 Tahin Helvası Standardı

5) Yönetmelik Taslağı - Organik Tarım

6) Highpoint 2017 İlkbahar Milli Katılım Duyurusu

7) Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi 1.Toplantısı

 

1) ABD'ye Deniz Ürünleri İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısı ekinde alınan, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ve dış ticaret paydaşlarının uyumluluk yükümlülüklerini azaltmayı hedefleyen "Deniz Ürünleri İthalatı Yeni Kontrol Programı”na ilişkin bilgi notu ile anılan düzenlemenin bir örneği sunulmaktadır.

EK: Deniz Ürünleri İthalatı Yeni Kontrol Programı

2) Ukrayna Tarım Sektörü

Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Kiev Ticaret Müşavirliği'nden alınan, Ukrayna Tarım ve Hayvancılık Sektörü Raporu bilgi edinilmesini teminen ekte gönderilmektedir.

EK: Ukrayna Tarım ve Hayvancılık Sektörü Raporu

3) RF Firma Listesi Aralık Güncellemesi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)'na bitkisel ürün ihracatına müteallik olarak 4 Ağustos 2014 tarihinde ülkemiz ve RF makamları arasında imzalanan Protokol hükümleri uyarınca, anılan ülkeye taze meyve ve sebze ile kuru gıda ürünleri yapmaya mezun firmaları ihtiva eden ilgili listeler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından tanzim edilerek RF tarafına iletildiği bildirilmektedir.

Bu bağlamda, GTHB'nin 11/01/2017 tarihli yazısı marifetiyle Bakanlığımıza intikal eden, 2016 yılı Aralık ayı itibarıyla güncellenen ve 685 firmadan oluşan "Rusya Federasyonu'na Bitki Sağlığı Açısından Yüksek Risk Taşıyan Ürünleri İhraç Edecek Türk Firmalar Listesi” ile söz konusu listeye dahil olma talebi bulunan, fakat gerekli kriterleri sağlayamayan firmaların durumlarını gösteren tablo sırasıyla Ek-1 ve Ek-2'de; 239 firmadan müteşekkil "Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kuru Meyve, Kuru Sebze Türkiye İhracatçıları Listesi” ile söz konusu listeye dahil olma talebi bulunan, fakat gerekli kriterleri sağlayamayan firmaların durumlarını gösteren tablo ise sırasıyla Ek-3 ve Ek-4'te iletildiği bildirilmektedir.

Mezkur yazıda; ayrıca, söz konusu listelerin ve Rusya Federasyonu Bitkisel Gıda Ürünleri İhracatçı Firma Listesine Dahil Olmak İsteyen Firmaların İzlemesi Gereken Prosedür'ün, Bakanlıkları Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün ağ adresinde yer aldığı ve http://www.tarim.gov.tr/Konular/Gida-Ve-Yem-Hizmetleri/Ithalat-Ihracat/Bitkisel-Kokenli-Gida-Ve-Yemlerin-Ihracati ağ bağlantısından ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Aynı yazıda devamla; güncellenen firma listelerinin RF tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulacağı, ayrıca mevcut listelerde yer alan bazı firmalar tarafından listeye girmek için yeniden başvuru dosyası gönderildiğinin tespit edildiği ifade edilmekte olup, listede yer alan firmaların tekrardan başvuru dosyası göndermelerine gerek olmadığı belirtilmektedir. Diğer taraftan, 2017 yılı Mart ayı güncellemesi için listeye girme talebinde bulunacak olan firma başvurularının Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere 28 Şubat 2017 tarihi Salı gününe kadar arge@denib.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.

EK: Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4

4) Tst 2589 Tahin ve tst 2590 Tahin Helvası Standardı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazı ekinde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan "tst 2589 Tahin ve tst 2590 Tahin Helvası” standart tasarılarının birer örneği ekte sunulmuştur.

Söz konusu standart tasarılarına ilişkin görüş ve önerilerin Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere 31 Ocak 2017 tarihi Salı gününe kadar arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

EK: Görüş Tablosu

TST 2589 Standardı

TST 2590 Standardı

5) Yönetmelik Taslağı - Organik Tarım

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağı http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar adresinde yer aldığı bildirilmektedir.

Bahse konu Yönetmelik Taslağı'na ilişkin görüş ve önerilerin ekte yer alan "Görüş Bildirme Formu” formatında Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere 1 Şubat 2017 tarihi Çarşamba gününe kadar arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

EK: Görüş Bildirme Formu

6) Highpoint 2017 İlkbahar Milli Katılım Duyurusu

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Genel Sekreterliklerince, Amerika Birleşik Devletleri / Kuzey Karolina Eyaleti, Highpoint bölgesinde 22-26 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan "HIGHPOINT SPRING 2017” Mobilya Fuarına Türkiye milli katılım organizasyonu gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bahse konu fuara başvuruda bulunulmak üzere ekteki başvuru formunu doldurarak 31 Ocak 2017 Salı günü mesai bitimine kadar adı geçen Genel Sekreterliğe ait (212) 454 05 01 veya 454 05 02 numaralarına fakslamaları veya agac@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği bildirilmektedir.

EK: Ön Başvuru Formu, Katılım İstek Formu

7)Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi 1. Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen, Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi 1. Toplantısı, Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Dışişleri Bakanımızın da katılımlarıyla 7-8 Şubat 2017 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceği, ayrıca Şubat ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ekonomi Bakanımızın Suudi Arabistan'a ziyaretler gerçekleştirmesi planlanmakta olduğu bildirilmektedir.

Bahse konu toplantı ve hazırlık çalışmalarında faydalanmak üzere Bakanlığımızın görev ve yeki alanına giren konularda kaydedilen gelişmeleri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususları içeren bilgi notları hazırlandığı ifade edilmektedir.

Bahse konu ülke pazarında karşılaşılan sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere 30 Ocak 2017 tarihi Pazartesi günü saat 16:30'a kadar arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter