İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-115 Ticaretin Kolaylaştırılması Müzakereleri

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/250-2295                                           Denizli, 08/11/2017

Konu:Ticaretin Kolaylaştırılması Müzakereleri

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-115)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen; "Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması 22 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, ülkemizdeki işleyişini yürüten Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu'nun çalışmaları kamu ve özel sektör işbirliği ile sürdürülmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Meclisimize intikal ettirilen yazıda, öz konusu Anlaşma temelinde ülkemiz ile Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein'den müteşekkil Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) revizyonu çerçevesinde gerçekleştirilecek Ticaretin Kolaylaştırılması Faslı müzakerelerinde vizyon sağlaması açısından sektörün değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu aktarılmaktadır.

Bu itibarla, Birliklerinize üye firmaların EFTA pazarında karşılaştıkları gümrük ve diğer sınır idareleri kontrolleri, bu ülkelerdeki iş ortaklarının ihracat ürünlerine konu belge usul ve edinim süreleri, DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması hükümlerine aykırı olarak maruz kaldıkları tarife dışı engeller ve bu sorunların çözümüne ilişkin görüş ve değerlendirmelerinin, var ise belge örnekleri ile birlikte en geç 10 Kasım 2017 Cuma günü mesai bitimine dek mevzuat@tim.org.tr adresine ve Meclisimize iletilmesi rica olunur.”

denilmektedir.

 

Bilgileriniz ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter