İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-101 AB'ye Yönelik Kuru Üzüm İhracatında Okratoksin - A Kontrol Sıklığı

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/218-1922                                           Denizli, 25/09/2017

Konu:AB'ye Yönelik Kuru Üzüm İhracatında Okratoksin - A Kontrol Sıklığı

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017 - 101)

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen,

"Avrupa Birliği (AB)'nin hayvansal menşeli olmayan yem ve gıdaların ithalatında artırılmış resmi kontrol uygulamasına ilişkin 669/2009/EC sayılı Yönetmeliği'nde yapılan değişikle 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren ülkemiz menşeli kuru üzümde "Okratoksin-A”ya yönelik kontrol sıklığı %5 oranında belirlenmiş bulunmaktadır.

Keyfiyete ilişkin olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan bir örneği ekli yazıda, "Okratoksin-A”yı oluşturan küflerin ana kaynağının toprak olması nedeniyle mezkur bulaşan oluşumunun engellenmesini teminen hasat, kurutma ve depolama aşamalarında ürünün toprakla temas etmemesi amacıyla üretici ve ihracatçılara gerekli tedbirlerin alınması gerektiği ifade edilmekte; bu kapsamda depoların, üretim/paketleme yerlerinin ve ihracat aşamasında ürün partisinin yerinde kontrolünde gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda kuru üzüm üreticisi illerdeki il müdürlüklerinin talimatlandırıldığı belirtilmektedir.

Bu bağlamda, geleneksel ihraç ürünlerimiz arasında yer alan kuru üzümün en önemli ihraç pazarımız olan Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak ihracı önem arz etmekte olup, bu minvalde bahse konu ürün ihracatımızda bir sorun yaşanmaması amacıyla, gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda kuru üzüm ihracatçılarımızın dikkatli olmaları gerekmektedir.”

Denilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter


Ek : Yazı