İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-100 2018 Yılı Bireysel Fuar Listesi Hakkında Önemli Duyuru

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2017/895-1848                                   Denizli, 14/09/2017

Konu:2018 Yılı Bireysel Fuar Listesi Hakkında Önemli Duyuru 

 

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2017 - 100)

 

İlgi: 20.06.017 ve 2017-67 sayılı sirkülerimiz,

 

Sayın Üyemiz,

Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin mevzuatta köklü değişiklikler yapılmış ve bu düzenleme 01.07.2017 tarihinden sonra düzenlenen fuarlar için yürürlüğe girmiştir. Daha önce stant kira, stant harcama, nakliye ve ulaşım için ayrı ayrı evrak talebi ve hesaplaması yerine tüm harcamalar Bakanlığımızın belirleyeceği m² başına ücrete yansıtılacaktır. Değişikliklerle ilgili ayrıntı ilgide kayıtlı sirkülerde bulunabilir.

2018 yılında fuar destek listesinde yer almasını talep ettiğiniz fuar veya fuarlar ile bu fuarlar için belirlenecek ücretin tespit edilebilmesi için Bakanlığımızca yapılacak çalışmada kullanılmak üzere ekteki tablonun doldurulması ve en geç 02 Ekim 2017 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar fatihkomurcuoglu@denib.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 


TABLODA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- Öncelik olarak 01.01.2018 - 30.06.2018 tarihli fuarlar listeye eklenmelidir

2- Firma olarak bireysel katılım sağlayacağınız fuar olmalıdır

3- Fuar organizatörü olarak ana organizatör yazılmalı, Türkiye'deki acente ve temsilcilikler dikkate alınmamalıdır

4- Fuar sektörü olarak fuarın ana omurgasını oluşturan sektör yazılmalıdır

5- Genel nitelikli, her sektörden katılımcı kabul eden fuarlar yazılmamalıdır

6- En az 2.kere düzenlenen bir fuar olmalıdır

7- Uluslararası nitelikli bir fuar olmalıdır

8- Hizmet sektörüne (turizm, eğitim vb.) ait fuar olmamalıdır

EK: Tablo