İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-78 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/141-1268                                           Denizli, 28/06/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 78)

 

Sayın Üyemiz, 

1) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

2) Fas/Anti-Damping Soruşturması

3) Standart Tasarıları

4) GTB Paydaş Memnuniyet Anketi

5) Rusya Vatandaşlarının Türkiye Giriş İşlemleri

6) Türkiye - Belarus İş Forumu

7) Türkiye - Yunanistan İş Konseyi Anket Çalışması

8) 81. Uluslararası Selanik Fuarı Ön Talep Duyurusu

 

1) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısı ekinde alınan, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğinden aldıkları 22/06/2016 tarihli yazının bir örneği aşağıdaki linkte sunulmuştur.

EK: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğinin yazısı

 

2) Fas/Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği aracılığıyla edinilen malumata göre, Fas tarafından İspanya menşeli "Seramik Karolar” (6908.90 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 18 Mayıs 2016 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmış olup konuya ilişkin yayımlanan bildirimlere http://www.maroc-trade.gov.ma/antidumping/document/Avis%2012-16_ouverture%20enqu%C3%AAte%20AD_CC.pdf ve http://www.maroc-trade.gov.ma/antidumping/document/Avis%20modificatif_16-16.pdf internet adresinden ulaşılabileceği ve bu durumun bahse konu üründe Fas ihracatında mezkur ülke menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.

 

3) Standart Tasarıları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 1620/tst T1 Makarna, TS 4199/tst T1 Biber Turşusu, TS6800 tst T3 Ayran, TS 12720/tst T1 Nar Ekşisi” standart tasarıları ekte gönderilmektedir.

Mezkur standart tasarılarına ilişkin ilgili görüşlerinizi ekte yer alan "Görüş Tablosu” formatına uygun olarak en geç 29/06/2016 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

EKLER:

1. Görüş Tablosu

2. TS 1620 tst T1 Makarna Standardı

3. TS 4199 tst T1 Biber Turşusu Standardı

4. TS 6800 tst T3 Ayran Standardı

5. TS 12720 tst T1 Nar Ekşisi Standardı

 

4) GTB Paydaş Memnuniyet Anketi

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilen bir yazıya atfen, anılan Bakanlık tarafından yürütülen Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi'nin 9 Şubat 2016 tarihinde başladığı belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla; söz konusu proje ile Bakanlık dış paydaşlarının gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken yaşadıkları sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının oluşturmasına yönelik olarak bir anket hazırlandığı, bahse konu ankete (https://www.gtb.gov.tr/duyurular/bakanligimiz-dis-paydas-memnuniyeti-anketi) linkinden ulaşabileceği ifade edilmektedir.

 

5) Rusya Vatandaşlarının Türkiye Giriş İşlemleri

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu ile son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle ihracatçı firmaların Rus müşterileri ile ticari faaliyetlerini devam ettirme çabasında oldukları, bu faaliyetler çerçevesinde ülkemize ziyaret gerçekleştiren Rusya Federasyonu vatandaşı iş insanlarının dönüşlerinde kendi ülke gümrüklerinde sıkıntı yaşadıkları, bir nevi soruşturmaya tabi tutuldukları belirtilerek Rusya firma temsilcilerinin Türkiye ziyaretleri konusundaki çekincelerinin azaltılması ve ikili ticari ilişkilerin devamlılığının sağlanması amacıyla söz konusu iş insanlarının ülkemize giriş veya çıkışlarında işlemlerinin elektronik ortamda tamamlandıktan sonra pasaportlarına "giriş” ya da "çıkış” damgalarının tatbik edilmeden giriş-çıkış yapabilmelerinin imkanı hususunda Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bilgi talebinde bulunulduğu,

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Türkiye İhracatçılar Meclisine gönderilen yanıta istinaden, benzer talebin daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı'na iletildiği ve 15.02.2016 tarihinden itibaren ülkemizi ziyaret edecek olan Rusya Federasyonu, Belarus ve Ermenistan pasaportu hamili yabancıların hudut kapılarımızdan giriş-çıkış işlemleri sırasında talep etmeleri halinde giriş- çıkış damgalarının "Kimlik Kartı ile Seyahat Edenler İçin Hudut Kapılarından Giriş - Çıkış Formu” üzerine tatbik edilmesi ve giriş-çıkış kayıtlarının mutlak suretle veri tabanına eklenmesi, aksi bir talimat verildiği taktirde uygulamanın 31.12.2016 tarihine kadar devam ettirilmesi hususunda Hudut Kapısı Bulunan Valiliklerimize talimat, ilgili Bakanlıklara ise bilgi verildiği Türkiye İhracatçılar Meclisine iletildiği ifade edilmektedir.

 

6) Türkiye - Belarus İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan yazıya atıfla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Temmuz 2016 tarihlerinde yapacağı Belarus resmi ziyareti kapsamında, 29 Temmuz 2016 tarihinde Minsk'te Türkiye - Belarus İş Formunun gerçekleştirileceği,

Yazının devamında, düzenlenecek olan Minsk çalışma ziyareti ve İş Forumu'na otomotiv sanayii, makine imalatı, tekstil ve hazır giyim, inşaat ve inşaat malzemeleri üretimi, bankacılık ve finans, turizm, ağaç işleme ve mobilya üretimi, tarım ve gıda sanayii öncelikli olmak üzere, birçok sektörden şirket ve kurumlarımızın katılımının önem taşıdığı bildirilmekte olup söz konusu ziyaret programına iştirak etmek isteyen şirket ve kurum temsilcilerinin 19 Temmuz 2016, Salı günü saat 18:00'e kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/220/7060 internet bağlantısında yer alan formu eksiksiz doldurarak, kayıt yaptırmaları ve 1.400 Avro tutarında katılım bedelini başvuru formunda belirtilen hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontunu, katılımcının pasaportunun resimli sayfa fotokopisi ve JPEG formatında yüksek çözünürlüklü bir fotograf ile birlikte DEİK'e (İlgili kişi: Elnur Osmanov, E-posta: eosmanov@deik.org.tr Tel: 0212 339 50 67) iletmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, seyahat özel uçakla gerçekleştirilecek olup, İstanbul - Minsk - İstanbul uçuşu, konaklama, transferler, tercüme hizmetleri ve diğer toplantı giderleri katılım bedeline dahil edildiği ve ziyaret programının ekte yer aldığı ve Türkiye - Belarus İş Formu'nun ayrıntılı programı katılacak şirket ve kurumun temsilcilerine iletileceği bildirilmektedir.

EK: Taslak Programı ve Belarus Ekonomi Notu

 

7) Türkiye - Yunanistan İş Konseyi Anket Çalışması

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan yazıya istinaden, Türkiye - Yunanistan İş Konseyi olarak, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha etkin bir şekilde geliştirilebilmesi amacıyla, karşı kanat işbirliği kuruluşları ile gerçekleştirilen istişareler çerçevesinde, önümüzdeki dönem etkinliklerini planlama aşamasında her iki ülke iş dünyasının ilgi duyduğu sektörlerin belirlenerek bu yönde bir çalışma planının oluşturulması kararlaştırılmış olup bu vesileyle her iki ülke iş dünyasının nabzını tutmak üzere bir anket çalışmasının yürütülmesinin uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, İş konseyi'nin önümüzdeki dönem faaliyetlerine katkı sağlayacağına inanılan ve http://portal.deik.org.tr/Anket/218 web linkinden ulaşılabilecek olan anket formunun 15 Temmuz 2016 Cuma gününe kadar doldurulmasının gerektiği ifade edilmektedir.

 

8) 81. Uluslararası Selanik Fuarı Ön Talep Duyurusu

Ege İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, Komşu ülkelerle ticaretimizin geliştirilmesi ve ihracatımızın arttırılması amacıyla 10-18 Eylül 2016 tarihlerinde Yunanistan'ın Selanik şehrinde gerçekleştirilecek olan 81. Uluslararası Selanik Fuarında (TIF- Thessaloniki International Fair 2016) Türkiye milli katılım organizasyonunun Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenmesi planlandığı ve Fuara ilişkin ön talep duyurusunu http://www.egebirlik.org.tr/duyurular.asp?Sektor=&HID=4636897032016617152512 bağlantısından ulaşılabileceği bildirilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter