İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-75 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/140-1256                                           Denizli, 27/06/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 75)

 

Sayın Üyemiz,

1) Standart Taslakları

2) Hindistan/ Anti-Damping Soruşturması

3) ABD/Telafi Edici Vergi Soruşturması

4) Hediye Alma Yasağı

5) Moğolistan İşbirliği

6) Kolombo Büyükelçiliği Sri Lanka Maliye Bakanıyla Görüşmesi

7) Özbekistan İle Yatırım İşbirliği

8) Bauma China 2016 Fuarı

9) Kiev Uluslararası Ekonomi Formu

10) Yenilikçi KOBİ'ler için Açık İnovasyon Platformu

11) MEDICA 2016 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

 

1) Standart Taslakları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan; Helal Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Hakkında TS OIC/SMIIC 1 in Uygulanması İçin Belirli Kurallar, tst 6581 Rafine Fındık Yağı-Yemeklik ve tst 134131 Yemeklik Aspir Yağı standart tasarıları ekte yer aldığı ifade edilmektedir.

Bu bağlamda Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere, mezkur standart tasarılarına ilişkin görüşlerinizin, bir örneği ilişikte yer alan bildirim formuna uygun olarak, 28/06/2016 Salı günü mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

EKLER:

1. TS OIC/SMIIC 1'in Uygulamasına Dair Standart Tasarısı

2. Rafine Fındık Yağı ve Yemeklik Aspir Yağı Standart Tasarıları

3. GörüşTablosu

 

2) Hindistan/ Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Hindistan tarafından Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Endonezya, Suudi Arabistan ve Tayland menşeli "Dokusuz Kumaş” (5603.11 ve 5603.91 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturmaları başlatılmış olup konuya ilişkin 15 Haziran 2016 tarihli bildirime;

http://commerce.nic.in/DOC/writereaddata/traderemedies/MOC636017788429658423_adint_Non_Woven_Fabric_Malaysia_Indonesia,_Thail_Saudi_Arabia_ChinaPR.pdf 

internet adresinden ulaşılabilmektedir.

İlgili soruşturmanın herhangi bir anti-damping önlemi ile sonuçlanması halinde bu durumun ülkemize Hindistan'a bahse konu ihracatında mezkur ülkeler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir.

 

3) ABD/Telafi Edici Vergi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafında Sri Lanka menşeli "Arazi Araçları için Lastikler” (4011.20, 4011.61, 4011.62, 4011.63, 4011.69, 4011.92, 4011.93, 4011.94, 4011.99, 8424.90, 8431.20, 8431.39, 8431.49, 8432.90, 8433.90, 8503.00, 8708.70, 8709.90 ve 8716.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı başlatılan telafi edici vergi soruşturmasında yayımlanan ön bulgu kararında anılan ülke firmaları için %2,90 oranında geçici önlem tatbik edilmesine hükmedilmiş olup konuya ilişkin 20 Haziran 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshasına,

https://www.federalregister.gov/articles/2016/06/20/2016-14538/certain-new-pneumatic-off-the-road-tires-from-sri-lanka-preliminary-affirmative-affirmative-countervailing-duty

internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Öte yandan; ABD tarafından Hindistan menşeli "Arazi Araçları için Lastikler” ithalatına yönelik olarak yürütülen telafi edici vergi soruşturması çerçevesinde ise anılan ülke firmaları için %4,70- %7,64 arasında değişen oranlarda geçici önlem tatbik edinilmesine hükmedilmiş olup konuya ilişkin 20 Haziran 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshasına,

https://www.federalregister.gov/articles/2016/06/20/2016-14537/certain-new-pneumatic-off-the-road-tires-from-india-preliminary-affirmative-countervailing-duty

internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Bu durumun ülkemize bahse konu ürünün ABD'ye ihracatında mezkur ülkeler menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.

 

4) Hediye Alma Yasağı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, kamu görevlilerinin hediye alma yasağı ile kamu görevlilerine hediye verilmemesi hususuna riayet edilmesinde İhracatçı Birlikleri ve Sektörel Tanıtım Grupları tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi talimatlandırılmış bulunulduğu ve konu hakkında gerekli hassasiyetin ihracatçı firmalarımızın da dikkat etmesi gerektiği bildirilmektedir.

 

5) Moğolistan İşbirliği

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilen yazıya atfen, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya istinaden, Arkhangai Valisi Bat-Erdene'nin Moğolistan Hükümeti'nin biri Arkhangai vilayeti olan 5 vilayette su arıtma tesisi kurulmasına yönelik Dünya Bankası ile kredi anlaşması yapıldığı ve Türk işadamlarının bahse konu projeye ilgi duyması halinde her türlü desteğin sağlanabileceği belirtildiği ve buna ilaveten anılan vilayette mukim işadamlarının ülkemizi ziyarete etme arzusunda olduğu ve adı geçen vilayette bir termik santral kurulması planlandığı bildirilmiş olup konu ile ilgilenebilecek Türk firmalarına destek olunabileceği ifade edilerek Uvurkhangai Valisi Togtokhsuren'in ülkemiz ile tarım alanında işbirliği yapmak istediği iletilmektedir.

Bahse konu yazıda, iş çevrelerimizin özellikle et ve süt üretimi, yem üretimi, seracılık, altyapı, yün işleme, gıda ve turizm işletmeciliği alanlarında adı geçen vilayetlerle işbirliği tesis edilmesi faydalı olacağı ifade edilmektedir.

 

6) Kolombo Büyükelçiliği Sri Lanka Maliye Bakanıyla Görüşmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Kolombo Büyükelçiliği'nin yazısına istinaden Dışişleri Bakanlığı'ndan Meclislerine iletilen yazıda, 20 Mayıs 2016 tarihinde Sri Lanka Maliye Bakanı Ravi Karunyake ile gerçekleştirilen görüşmede, Sri Lanka'nın ülkemizin ekonomik ilişkilerde öncelik verilmesi öngörülen ilk 10 ülke arasında değerlendirildiği, ülkemizden özellikle tarım ve çay alanlarında yatırım beklendiğinin dile getirildiği belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, Mayıs 2016'da DEİK Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi Yönetim Kurulu heyetince gerçekleştirilen ziyaret sırasında yatırımlar için arazi tahsisi ve enerji birim fiyatları gibi konuların gündeme geldiği ve Sri Lanka Maliye Bakanının devletin yatırım yapacak işadamlarına arazi tahsisi konusunda her türlü kolaylığı göstereceğini, enerji konusunda enerjisini kendi üretecek firmaların enerji fazlasını Sri Lanka devletine satabilecekleri bildirilmektedir.

 

7) Özbekistan İle Yatırım İşbirliği

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan iletilen yazıya atıfla, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan notaya istinaden, Özbekistan'ın "Uzulgurcusavdoinvest” İsimli derneği tarafından yabancı yatırımcılarla işbirliği halinde kuru meyve-sebze ürünlerinin yeniden işlenmesi ile mamül ve yarı mamül ürünlerin üretimine ilişkin yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı ve bu kapsamda, Türk yatırımcılarının katılımının arzu edildiği ifade edilmekte olup bahse konu yazı ekinde sunulduğu ifade edilmektedir.

EK: Özbek Davet Mektupları

 

8) Bauma China 2016 Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, İstanbul Ticaret Odası(İTO)'dan iletilen yazıya istinaden, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay şehrinde her iki yılda bir kez düzenlenen Bauma China 2016 Fuarı Türkiye milli katılım organizasyonunun bu yıl ikinci kez İTO tarafından gerçekleştireceği belirtilmektedir. Bauma China Fuari Asya'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük ve en önemli iş, inşaat makineleri, madencilik beton sanayisi ve inşaat teknolojileri fuarı olarak nitelendirilmekte olduğu ve ayrıca Bauma China 2014 Fuarının toplam 300.000 m2'de 42 ülkeden 3098 firmanın katılımı ile gerçekleştirildiği ve fuarın 148 ülkeden 190.000 kişinin ziyaret ettiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, 22-25 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenecek Bauma China 2016 Fuarında Türkiye'nin büyüyen katılım alanı ve gücü ile etkin katılımın gerçekleştirileceği ve milli pavyonları N3 nolu salonda yer alacağı belirtilmekte olup bahse konu fuar için katılım bedeli 650 Euro ve fuara minimum 12 m2'lik alanda sağlanacağı bildirilmektedir.

Ayrıca belirtilen bedele stand inşaatı, elektrik bağlantısı, aydınlatma ve temel dekorasyon malzemeleri, nakliye, gümrükleme ve sigorta işlemleri, Türkiye pavyonunun fuar alanında tanıtımı, Türkiye broşüründe firma bilgilerinin yer alması, ofis, iletişim araçları, ikram hizmetleri, stand büyüklüğü ile orantılı ücretsiz fuar giriş kartı dahil olmak üzere tüm ana hizmetlerin dahil olduğu ve devlet desteği kapsamında olup paket fiyat üzerinden %70 oranında devlet desteğine ilişkin işlemlerin takibinin İTO tarafından yürütüleceği ifade edilmektedir.

EK: Duyuru Metni

 

9) Kiev Uluslararası Ekonomi Formu

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda aynen; "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten iletilen yazıda, 6-7 Ekim 2016 tarihlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kiev Uluslararası Ekonomi Forumunun düzenleneceği belirtilmektedir. Ukrayna Sanayici ve Girişimciler Birliği, Ukrayna İnovatif Kalkınma Derneği ve K-Fund V. Hmelnitski Vakfı ortak organizasyonunda yapılacak olan forum kapsam, katılımcı profili ve içerik olarak Ukrayna'da gerçekleştirilen en önemli iş etkinliğinin olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, birçok ülkeden çokuluslu şirketler, bankacılık-finans kurumlarının üst düzey yöneticileri, uluslararası kuruluş temsilcileri ve iş insanlarından oluşan yüzlerce seçkin katılımcıyı bir araya getirdiğinin Kiev Ekonomi Forumu yeni iş bağlantıları kurmak ve mevcut iletişim ağını genişletmek, üçüncü ülke şirketleri ile Ukrayna pazarına yönelik projeler geliştirmek açısından katılımcılarına önemli imkanlar sunduğunun belirtildiği ve Forumun Türkiye iş ortaklığını DEİK üstlendiğini bildirmektedir.

Ayrıca, Kiev Ekonomi Forumu'na katılım koşulları, kayıt formu ve diğer bilgiler www.forumkyiv.org adresinde yer aldığının, Ulaşım ve konaklama işlemleri katılımcılar tarafından gerçekleştirileceğinin Türkiye'den yeterli sayıda katılım olması halinde, şirketlerin ikili görüşme ve tanıtım çalışmalarını yapabilecekleri özel bir salonun ayrılması konusunda organizasyon komitesi ile anlaşma sağlandığının ve bu kapsamda, katılmak isteyen firmaların DEİK'e (İlgili kişi: Elnur Osmanov Tel: 0212 339 50 67 E-mail: eosmanov@deik.org.tr bilgi vermeleri ifade edilmektedir.”

denilmektedir.

 

10) Yenilikçi KOBİ'ler için Açık İnovasyon Platformu

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, TAGES A.Ş. firmasından alınan bir yazıya atıfla; firmanın Avrupa Birliği tarafından fonlanan OPENISME (Yenilikçi KOBİ'ler için Açık İnovasyon Platformu- www.openisme.eu) Projesi kapsamında; Ar-Ge ve İnovasyon kapasitesini kurmak isteyen KOBİ'lerle dünyanın önde gelen üniversiteleri ve uzmanlarıyla işbirliği yapma ve KOBİ'lerin spesifik uzmanlık gerektiren sorunlarına, Ar-Ge ve proje ihtiyaçlarına yönelik olarak uluslararası alanda patent/yayın sahibi ve seçkin uzmanlarla ortak bir çalışma ortamı sağladıklarını belirtmektedir.

TAGES A.Ş. firması, bahse konu platform kapsamında KOBİ'lere ücretsiz olarak sağlayacağı hizmetlerin;

· KOBİ'lerin kendi alanlarında yayınlanan en son yayın ve patentlere hızlı bir şekilde ulaşma

· Sorun yada proje fikirlerine yönelik en doğru uzmanı bulma

· Uzmanlarla iletişimi sağlama ve işbirliğini başlatma

Uzmanlarla ortak proje olması durumunda, uygun fon programını (TÜBİTAK/Horizon2020/EUREKA/EUROSTARS) belirleme ve yönlendirme olduğunu ve bu hizmetlerin sonunda, KOBİ'lerin yeni Ar-Ge projelerine başlayabileceklerini ve mevcut süreçlerindeki sorunları çözebilecek duruma gelmiş olacaklarını ve platform ile ilgili tüm detayların ekte olduğu ifade edilmektedir.

EK: Broşür 

Ayrıntılı Bilgi için;

Aslıhan Kağnıcı- Proje Danışmanı

Telefon: 09 212 223 21 01

E-Posta: aslihan.kagnici@tages.biz

Web Sitesi: www.tages.biz

 

11) MEDICA 2016 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, 14-17 Kasım 2016 tarihleri arasında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenecek olan Medica Fuarı milli katılım organizasyonun, T.C Ekonomi Bakanlığı'ndan onay alınması ve yeterli başvuru olması durumunda, sekizinci kez birliklerince gerçekleştirilmesi planlandığı,

Medikal cihazlar, ürünler, sarf malzemeleri, hastane mobilyaları, cerrahi ekipmanlar, ortopedik ürünler, ilaç ve yazılım ürünlerinin de sergilenebildiği ve senede bir kez düzenlenen Medica Fuarı'nda 2015 yılında 72 ülkeden 5750 katılımcı yer almış olup, fuar 123.456 yerli ve yabancı profesyonel tarafından ziyaret edildiği ve Sağlık sektöründe dünyada düzenlenen en büyük etkinlik konumunda olan Medica Fuarı'na 2015 yılında milli katılım organizasyonumuz altında 35 firma katılım gösterirken 84 firma ise bireysel olarak iştirak ettiği ve Fuar'a Birlikleri organizasyonu altında katılacak firmalarımız için yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri fuar alanında verilecek diğer hizmetler (catering, internet bağlantısı, faks katılımcı broşürü v.b) ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı- İstanbul) nakliyesini (m2 başına 0,2 m3) içeren katılım bedelinin 680 (nakliye hariç katılım bedelinin 640 euro ) olması planlandığı,

T.C. Ekonomi Bakanlığının 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca uygulanacak destek oranı %50 olacak ve azami destek tutarı ise her durumda 15.000$ geçemeyecektir. Ayrıca bahsi geçen tebliğ uyarınca Medica Fuarı'nın prestij fuarlar kapsamına girmesi durumunda azami destek tutarı, fuara prestijli fuar kapsamında katılmak isteyen firmalar için 50.000$ geçemeyecektir.

Söz konusu fuara iştirak etmek isteyen üyelerimizin (ekte belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak ve peşinen kabul ederek) http://tinyurl.com/Medica2016millikatilim linkinde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve ekte yer alan banka hesabına talep edilen m2 başına 100 euro avans tutarı karşılığının (örnek olarak: 9 m2 için 900 Euro gibi) T.C. Merkez Bankasının günlük efektif satış kurunu baz alarak Türk Lirası cinsinden yatırıldığına dair ödeme dekontunu en geç 15 Temmuz 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar İMMİB Kimyevi Maddeler Şubesine (Fax: 0212 454 00 46; E-Posta: seyma.inam@immib.org.tr) göndermeleri gerekmektedir.

EK: Banka Hesap Bilgileri ve Katılım Şartları 

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter