İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-61 Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2016/485-1105                                           Denizli, 01/06/2016

Konu:Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri hk.

 

SİRKÜLER

(DEVLETYRD / 2016-61)

 

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere; ülkemizde tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen firmalarımızın moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak "Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri” 2008/2 sayılı "Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ”in 6/A maddesi çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 30.05.2016 tarih 64171 sayılı yazıda; son dönemde bahse konu destek ile ilgili olarak danışman aracılığı ile başvuruda bulunulmasının projenin kabul edilmesi için gerekli şart olduğu yönünde bazı kişilerce başvuru yapmak isteyen firmalara telkinde bulunulduğu ve ayrıca yine bazı kişilerce Ekonomi Bakanlığı'nın ismi kullanılmak suretiyle firmaların teşvik başvurularının kabul edildiği ya da teşvik aldıklarına dair firmalara yanıltıcı bildirimlerde bulunulduğuna ilişkin duyumlar alındığı belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, yukarıda bahsedilen ve mevzuat ile ilgili uygulamalarda yer almayan gerçek dışı hususlar hakkında ihracatçı firmalarımızın dikkatli olmasında yarar görüldüğü belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.