İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-37 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/75-706                                             Denizli, 07/04/2016
Konu: Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 37)

 

Sayın Üyemiz,

1) 669/2009/EC Sayılı Komisyon Yönetmeliği

2) Türkiye ve Endonezya arasında STA

3) Ülkemiz Menşeili Ürünlerin RF'ye İthalatında Yeni Gümrük Uygulaması

4) Makine Kredilerine Vergi İstisnası

5) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

6) Cibuti Heyeti'nin TİM Ziyareti

7) Endonezya, Angola, Çin-Sorunlar

8) Türkiye-İngiltere Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı

9) 7. Saraybosna İş Forumu

10) Çerkezköy TSO ve Kırklareli TSO Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

11) Asia Fruit Logistica 2016 Fuarı/Milli Katılım

12) PLMA's 2016 Private Label Trade Show/Milli Katılım

13) ABD Pazarı İhracat Konferansı

 

1) 669/2009/EC Sayılı Komisyon Yönetmeliği

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinin 24 Mart 2016 tarihli ve L 78 sayılı nüshasında yayımlanan ve bir örneği ekte yer alan 669/2009/EC sayılı Yönetmeliği tadil eden 2016/443/EU sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği uyarınca, 01 Nisan 2016 tarihinden itibaren ülkemiz menşeli limonların AB'ye giriş gümrük kapılarında sistematik olarak doküman kontrolleri ile %10 sıklıkla zirai ilaç kalıntısı ve kimlik kontrollerine tabi tutulacağı bildirilmiştir.

Diğer taraftan, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğinden alınan 16 Mart 2016 tarihli ve 50 sayılı tarım mevzuatı değişikliklerine ilişkin yazının bir örneği ekte sunulmuştur.

Ekler :

1) Yazı Örneği

2) 2016/332/EU Sayılı Yönetmelik

 

2) Türkiye ve Endonezya arasında STA

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen; "Türkiye ve Endonezya arasında "Kapsamlı Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması” (diğer ifadeyle Serbest Ticaret Anlaşması-STA) akdedilmesi imkanlarını araştırmak üzere 2010 yılında kurulan Ortak Çalışma Grubu, bir dizi toplantının ardından 2011 yılı Nisan ayında nihai bir rapor yayımlamıştır.

Bilahare, Endonezya ile STA müzakerelerinin başlatılabilmesi için ülkemizin yoğun girişimleri neticesinde ve G-20 Ticaret Bakanları Toplantısı'nda Bakanlar düzeyinde sağlanan mutabakat kapsamında, 21 Aralık 2015 tarihinde Ankara'da teknik heyetler düzeyinde bir toplantı gerçekleştirilmiş ve söz konusu toplantıda Müzakere Çerçeve Belgesi üzerinde taraflarca mutabık kalınmıştır.

Yakın dönemde iki ülke Sayın Bakanlarının bir araya gelerek, STA müzakerelerinin başlatıldığının resmi olarak ilan edilmesi öngörülmekte olup, resmi açıklamayı takiben birinci tur müzakereler için teknik çalışmalar ivedilikle başlatılacaktır.

Bahse konu müzakereler öncesinde, kurum/kuruluşunuzun ve ilgilenen üye firmaların STA'ya ilişkin bilge, tecrübe ve yönlendirilmelerini iletmeleri için hazırlanan anket formları ekte gönderilmekte olup ayrıca Bakanlığımız elektronik ağının ‘duyurular' bölümünde yer alan aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir. Doldurulan anketlerin 25 Nisan 2016 tarihi mesai bitimine kadar endonezyasta@ekonomiçgov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.”

denilmektedir.

Ekler :

1) Endonezya Anket_kurum

2) Endonezya Anket_firma

 

3) Ülkemiz Menşeili Ürünlerin RF'ye İthalatında Yeni Gümrük Uygulaması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Novorossisk Ticaret Ataşeliğinden aldıkları bir yazıya atfen, Rusya Federasyonu Gümrük İdaresi tarafından 31 Mart 2016 tarihinden itibaren ülkemiz menşeli iç tüketim amacıyla ithal edilen ürünlerin gümrükleme işlemlerinin sadece belirli gümrük noktalarında yapılmasına yönelik bir talimat yayımlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu talimat, gayri resmi tercümesi ile birlikte ekte yer almaktadır.

Ekler :

1) Talimat Türkçe Çeviri

2) Talimat Rusça 1

3) Talimat Rusça 2

 

4) Makine Kredilerine Vergi İstisnası

29 Mart 2016 Tarihli ve 29668 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) ile getirilen düzenlemeler hakkında bilgi notu aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

Makine Kredilerine Vergi İstisnası

http://www.tim.org.tr/tr/duyurular-gider-vergileri-genel-tebliginde-yeni-duzenlemeler-yapildi.html

 

5) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'nın 01/04/2016 tarih, 22479905/203-E.22504 sayılı yazılarında; Kurum stoklarında bulunan buğday, arpa ve mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen 01.04.2016 tarihli 22393 sayılı yazılarının bir fotokopisi ekte sunulmuştur.

Ek : Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazı

 

6) Cibuti Heyeti'nin TİM Ziyareti

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen; "Türk firmalarının Afrika'ya yönelik ihracatlarında stratejik bir açılım noktasına ihtiyaç bulunduğundan hareketle, Cibuti'de bir Özel Ekonomik Bölge (ÖEB) kurulmasına yönelik çalışmalara başlanmış olup, bu çerçevede 2014 ve 2015 yılları içerisinde ÖEB'ye ilişkin mevzuat çalışmaları ve çeşitli alan ziyaretleri gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Bu kapsamda, konuya ilişkin bir Mutabakat Zaptı (MOU) 10 Aralık 2014 tarihinde, anılan ÖEB'ye arazi tahsisine ilişkin Protokol ise 25 Ocak 2015 tarihinde dönemin Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ ve Cibuti Sanayiden Sorumlu Ekonomi ve Maliye Bakanı İlyas Moussa DAWALEH tarafından imzalanmıştır.

Anılan ÖEB'ye yönelik olarak, Meclisimiz tarafından başlatılan fizibilite çalışmasının önümüzdeki dönemde devam ettirilmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede, gerek söz konusu ÖEB projesinin özel sektörümüze tanıtılması, gerek Cibuti'deki yatırım olanakları hakkında iş çevrelerimizin bilgilendirilmesi amacıyla, Cibuti Sanayiden Sorumlu Ekonomi ve Maliye Bakanı İlyas Moussa DAWALEH başkanlığında bir heyet ülkemizi ziyaret edecektir.

Anılan ziyaret çerçevesinde, 20 Nisan 2016 Çarşamba günü Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilecek ve Cibuti heyetinin iş çevrelerimizle bir araya getirilmesi ve Cibuti'deki yatırım olanakları ve kurulması planlanan ÖEB hakkında bir bilgilendirme seminerinin düzenleneceği programa katılmak isteyenlerin 18 Nisan 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar http://goo.gl/UK1r9H linkinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.”

denilmektedir.

09.30 Program kayıt

10.00 TİM Genel Sekreteri Sayın Dr. H. Bader ARSLAN'ın açılış konuşması

-T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Sayın Uğur ÖZTÜRK'ün konuşması

-Cibuti Heyetinin Sunumları

-Cibuti'de iş yapmak

-Cibuti'nin avantajları

-Cibuti'de yatırım fırsatları

 

7) Endonezya, Angola, Çin-Sorunlar Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, ülkemizde yerleşik yabancı misyon şefleri ile yapılacak görüşmelerde dile getirilmek üzere, ülkemiz ile Endonezya, Angola, Çin arasında ticarette yaşanılan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik önerilerin 08 Nisan 2016 Cuma gününe kadar TİM'e e-posta ile akifkorkmaz@tim.org.tr adresine iletilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ek : Sorun Bildirim Formu

 

8) Türkiye-İngiltere Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden aldıkları yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Haziran ayında Sayın Müsteşarımız Cenap Aşçı başkanlığında Türkiye-İngiltere Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı'nın gerçekleştirileceği,

Yazının devamında, anılan toplantı vesilesiyle gerçekleşecek görüşmelerde dile getirilmek üzere, ihracatçılarımızın İngiltere pazarında karşılaştıkları sorunlar ile toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilginin talep edildiği bildirilmektedir.

Ülkemiz ile İngiltere arasında ticarette karşılaşılan sorunlar ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerilerin, sorun bildirim formları ile birlikte, 08 Nisan 2016 Cuma gününe kadar TİM'e e-posta ile bestecoskuner@tim.org.tr adresine iletilmesinin gerektiği belirtilmektedir.

Ek : İngiltere Sorun Bildirim Formu

 

9) 7. Saraybosna İş Forumu

Ekonomi Bakanlığı yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; 04 - 05 Mayıs 2016 tarihlerinde Saraybosna'da "7. Saraybosna İş Forumu”nun düzenleneceği ve anılan foruma ilişkin ayrıntılı bilgilere http://www.new.sarajevobusinessforum.com/ adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

 

10) Çerkezköy TSO ve Kırklareli TSO Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

İstanbul Maden ve Metaller (İMMİB) İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda; Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan ihracata yönelik destek programlarının tanıtımı amacıyla, 2015 yılında 81 ilde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlendiğinden bahisle,

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve İMMİB Genel Sekreterliği organizasyonunda, firmaları ihracata yönlendirmek ve dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek ve ilgili öğrenciler ile firma/kuruluşlarda çalışan elemanların bu konudaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, ayrıca nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunulması maksadıyla,

13 Nisan 2016 Çarşamba günü, 12:45 - 16:30 saatleri arasında Çerkezköy (Tekirdağ) Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda,

14 Nisan 2016 Perşembe günü, 09:45 - 13:30 saatleri arasında Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda, yarım günlük "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri”nin düzenleneceği,

Bu itibarla, katılımın ücretsiz olduğu söz konusu seminerlere katılmak isteyen firmalarımızın, 11 Nisan 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar http://tinyurl.com/jac67wn linkinden başvuruda bulunmaları gerektiği bildirilmektedir.

Söz konusu etkinliklere ilişkin detaylar EK'te sunulmaktadır.

Ek : Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Taslak Programı

 

11) Asia Fruit Logistica 2016 Fuarı/Milli Katılım

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 07-09 Eylül 2016 tarihleri arasında Hong Kong/ Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan ASIA FRUIT LOGISTICA Uluslararası Meyve, Sebze Ticaret Fuarı'nın Türkiye milli katılımı 2. Kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bahsigeçen fuara ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

http://www.akib.org.tr/tr/akib-gundem-asia-fruit-logistica-2016-fuari-milli-katilim-duyurusu.html

 

12) PLMA's 2016 Private Label Trade Show Milli Katılım

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 13-15 Kasım 2016 tarihleri arasında Chicago / A.B.D.'de gıda ve gıda dışı sektörlerine yönelik düzenlenecek olan "PLMA's 2016 Private Label Trade Show"Fuarı'nın Türkiye milli katılımı Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) organizasyonunda İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) işbirliğinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bahsigeçen fuara ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

http://www.akib.org.tr/tr/akib-gundem-turkey-milli-katilim-organizasyonu.html

 

13) ABD Pazarı İhracat Konferansı

Çelik İhracatçıları Birliği'nden alınan bir yazıda, 19 Nisan 2016 tarihinde Amerika ve Türkiye'den alanında uzman konuşmacıların katılımı ile Amerika pazarı ve ticareti hakkında detaylı bilgilerin paylaşılacak olan "ABD pazarı ihracat konferansı”nın düzenleneceği ifade edilmektedir.

ABD Pazarı İhracat Konferansı Ayrıntılı Bilgiler

http://www.immib.org.tr/tr/immib-gundem-abd-pazari-ihracat-konferansi.html

Ek : Katılımcı Başvuru Formu

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter