İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-30 Güney Kore'nin Yeni Uygulamaları

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/55-590                                              Denizli, 25/03/2016

Konu:Güney Kore'nin Yeni Uygulamaları

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2016 - 30)

 

Sayın Üyemiz,

İlgi: 25/12/2015 tarih 2015-117 sayılı sirkülerimiz

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen; " Güney Kore'nin tarımsal ürünler ithalatında uygulanacak kuralları düzenleyen ve 4 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe giren "İthal Edilecek Ürünlerin Güvenliğinin İdaresi” Yasası hakkında ilgi'de kayıtlı yazımız ile Genel Sekreterliklerine bilgi verilmiştir.

Bu defa, Seul Ticaret Müşavirliğimizden alınan muhtelif yazılarda:

 

Hayvansal ürünlerle ilgili olarak :

-Yeni Yasa ile 1998 yılı Ağustos ayından bu yana Güney Kore'ye canlı hayvan, etler ve sakatatları ihraç etmemiş olan firmaların ihracat yapabilmeleri için ülkelerindeki ilgili kurumdan hayvancılık tesisi kaydı almaları ve bu belgeyi Ticaret Müşavirlikleri/Büyükelçilikler aracılığıyla Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı (MFDS)'na iletmelerinin gerekeceği,

-Başvurunun yapılmasının ardından MFDS tarafından tesis yönetimi, işletme kaydı ve hijyen belgelerinin incelenerek, tesisin yerinde incelenmesine karar verileceği,

-MFDS ve Karantina İdaresi (QIA) tarafınca gerçekleştirilecek inceleme sonucunda "uygun tesis" statüsü alabilmek için %85'in üzerinde puan alınması gerekliği,

-Yeni yasa ile halihazırda hijyen testi uygulanmakta olan et. yumurta, süt. sterilize edilmemiş et, işlenmiş yumurta çeşitleri, sterilize edilmemiş süt ürünlerine ek olarak sterilize edilmiş et. konserve yumurtalar ve sterilize edilmiş süt ürünlerinin de hijyen testi uygulaması kapsamına alındığı,

-Hijyen testi kapsamında ihracatçı ülke makamları tarafından MFDS'ye ihracatçı ülkenin hayvancılık sektörü, hayvancılıkta hijyen kuralları ile ilgili kuruluşları ve yasaları hakkında bilgi verileceği.

-Başvuru sahibinin hayvancılık ürünlerinin ithalatına ilişkin yasalar, kimyasal maddeler kontrol sistemi ve hijyen testi kapsamında gerekli olabilecek diğer bilgileri de sunması gerektiği.

-MFDS tarafından bilgi ve belgelerin incelenmesinin ardından yapılacak tesis ziyaretini takiben ithalata onay verileceği, onay verilmesinden sonra tesisin yurt dışı hayvancılık tesisi olarak kaydının yapılacağı.

-1998 yılından bugüne kadar ülkemizden Güney Kore'ye ihraç edilmiş olan dondurma, laktoz, peynir altı suyu ve peynir için herhangi bir ilave işlem yapılmasına gerek bulunmadığı, ancak anılan ürünler dışında kalan sterilize edilmiş et. konserve yumurtalar ve diğer sterilize edilmiş süt ürünlerinin ülkemizden Güney Kore'ye ihraç edilmesi için yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgelerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca Ticaret Müşavirliğimize iletileceği, bu bilgi ve belgelerin Müşavirliğimize iletilmesi ardından onay sürecinin başlatılmasını teminen alınan bilgilerin MFDS'ye iletileceği.

-Yeni yasa ile 4 Şubat 2016 tarihinden itibaren 6 aylık bir geçiş süreci öngörüldüğü.

-Bu kapsamda. 4 Ağustos 2016 tarihinden itibaren ülkemizden Güney Kore'ye daha önce ihracatı gerçekleşmemiş ürünlerin yurt dışı hayvancılık tesisi kavdı olmaksızın ihracatının yapılamayacağı,

-Yeni yasa ile yukarıda bahsedilen hayvancılık ürünlerinin ihracatı için hijyen sertifikasının yanı sıra deli dana hastalığı olarak bilinen BSE hastalığının olmadığını ibraz eden bir belgenin de sunulmasının zorunluluk haline geldiği.

-1998 yılından bu yana ülkemizden Güney Kore'ye dondurma, laktoz, peynir altı suyu ve peynir ihraç eden firmaların listesinin MFDS tarafından Seul Ticaret Müşavirliğimize gönderilmiş olduğu ancak bazı firmaların kayıtlarının eksik olduğunun anlaşıldığı, bu çerçevede 1998 yılında bu yana söz konusu ürünlerin Güney Kore'ye ihracatını gerçekleştiren firmaların bir örneği ilişikte iletilen formu doldurması gerektiği.

 

Bitkisel Ürünlerle ilgili olarak :

-İlgi'de kayıtlı yazımız konusu MFDS listelerinde yer almayan kalıntıların kayıtlarının bir örneği ilişikte gönderilen kılavuz doğrultusunda elektronik ortamda yapılacağı.

-Hayvansal ürünler dışındaki tüm gıda ürünlerinin Güney Kore'ye ihracatının gerçekleştirilmesi için ihraç tarihinden en az 7 gün önce ihracatçı firmanın bilgilerinin ihracatçı veya ithalatçı firma tarafından elektronik sisteme kayıt edilmesi gerekliği; bu kapsamda, firma ünvanı, işletme yeri, işletme tipi, gıda ürünün girdiği sınıf gibi bilgilerin kaydının 4 Şubat 2016 tarihinden itibaren " https://impfood.mfds.go.kr " internet sitesi üzerinden yapılabildiği,

-Yemiş ve tropik meyveler için Pozitif Liste düzenlemesinin 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle uygulamaya geçeceği, firmaların herhangi bir mağduriyet yaşamamasını teminen, yazımız ekinde gönderilen kılavuz dahilinde, sistemde yer almayan kalıntıların kayıt başvurularının 31 Mart 2016 tarihine kadar yapılması gerektiği,

hususlarına yer verilmektedir.”

denilmektedir.

 

Bilgileriniz ve bitkisel ürünler ile ilgili ekte gönderilen kılavuzda yer almayan kalıntılara ilişkin başvuruların 31 Mart 2016 tarihine kadar yapılması gerekmekte olup, ekteki formun 1998 yılından bu yana Güney Kore'ye dondurma, laktoz, peynir altı suyu ve peynir ihraç eden firmalarca doldurularak 30 Mart 2016 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza (elektronik ortamda iskenderb@ekonomi.gov.tr adresine iletilmesi hususu rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 


Ekler :

1- Maunal on Import Tolerance Application

2- Bilgi Formu