İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-26 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/50-484                                              Denizli, 16/03/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2016 - 26)

 

Sayın Üyemiz,

1) Avrupa Birliği/Analog Ülke Talebi

2) AB Tarım Mevzuat Değişiklikleri

3) T.C. Kuala Lumpur Büyükelçiliği Ev Sahipliğinde Düzenlenecek Resepsiyon

4) Türkiye-Hollanda İş Forumu 5-6 Nisan 2016, Lahey

5) Kariyer Günü

 

1) Avrupa Birliği/Analog Ülke Talebi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Kontrplak (4412.31.10 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı tatbik edilmekte olan anti-damping önlemine ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması (expiry review) başlatılmış olduğu ve konuya ilişkin 29 Ocak 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.034.01.0005.01.ENG&:toc=OJ:C:2016:034:TOC internet adresinden ulaşılacağı,

Avrupa Komisyonu'ndan aldıkları yazıda, halihazırda devam etmekte olan bahse konu soruşturma çerçevesinde, ÇHC'nin pazar ekonomisi uygulayan bir ülke sayılmamasından hareketle "normal değer” ve damping marjı hesaplamalarında Türkiye'nin "piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke” (analogue country) olarak değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, mezkur soruşturma konusu ürüne ilişkin Türkiye'de üretim ve satışın olup olmadığına ilişkin malumat; eğer varsa bunları gerçekleştiren firmalar ile üretici birliklerinin isim ve iletişim bilgileri talep edildiği bildirilmektedir.

Açılan soruşturma kapsamında Avrupa Komisyonu ile işbirliğine gitmek isteyen firmalarımızın iletişim bilgilerinin, 17 Mart 2016 Perşembe günü saat 14.00'a kadar Bakanlığımıza (ayrıca timured@ekonomi.gov.tr e-posta adresine) iletilmesi beklenmektedir.

 

2) AB Tarım Mevzuat Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazılarda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları yazı örnekleri ekte sunulmaktadır.

Ekler : AB Tarım Mevzuat Değişiklikleri (23/02/2016 ve 04/03/2016 tarihli yazılar)

 

3) T.C. Kuala Lumpur Büyükelçiliği Ev Sahipliğinde Düzenlenecek Resepsiyon

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten aldıkları yazıya atfen; DEİK/Türkiye-Malezya İş Konseyi ve CIDB (Construction Industry Development Board of Malaysia) koordinasyonu ile T.C. Kuala Lumpur Büyükelçiliği ev sahipliğinde 12 Nisan 2016 tarihinde T.C. Kuala Lampur Büyükelçiliği'nde bir resepsiyon düzenleneceği belirtilmektedir.

Bahsigeçen resepsiyona ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

Ek : Kuala Lumpur - 12 Nisan 2016 

 

4) Türkiye-Hollanda İş Forumu 5-6 Nisan 2016, Lahey

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten aldıkları yazıya atfen; T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Mustafa Elitaş'ın Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı vesilesiyle 05-06 Nisan 2016 tarihlerinde Hollanda'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilmektedir.

Anılan ziyaret kapsamında Sayın Bakan'a bir özel sektör heyetinin de eşlik edeceği ve 06 Nisan 2016 Çarşamba günü 10:00-16:00 saatleri arasında Grand Hotel Amrath Kurhaus / Lahey'de Hollanda-Türkiye İş Forumu gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Anılan ziyaret kapsamında Sayın Bakan'a bir özel sektör heyetinin de eşlik edeceği ve 06 Nisan 2016 Çarşamba günü 10:00-16:00 saatleri arasında Grand Hotel Amrath Kurhaus / Lahey'de Hollanda-Türkiye İş Forumu gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu iş forumuna katılmak isteyen firmalarımızın 25 Mart 2016 Cuma gününe kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/160/6486 internet bağlantısı üzerinden başvurularını tamamlamaları ve katılım ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.

Ek : Türkiye-Hollanda İş Forumu Programı

 

5) Kariyer Günü

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden alınan bir yazıda, adıgeçen Bölüm olarak 10 Mayıs 2016 tarihinde "Kariyer Günü”nün bu yıl ondördüncüsünün düzenleneceği bildirilmektedir.

Kariyer Günü'ne ilişkin davet yazısının bir örneği ekte sunulmaktadır.

Ek : 2016 Kariyer Günü Daveti

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.