İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-22 COSME Programı İşletmelerin ve Kobilerin Rekabet Edebilirliği Çağrısı

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/41-421                                              Denizli, 08/03/2016

Konu:COSME Programı İşletmelerin ve Kobilerin Rekabet Edebilirliği Çağrısı

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2016 - 22)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan aldıkları yazıda; Başkanlıklarının Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı'nın (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium Sized Enterprises - COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği, Ulasal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve değerlendirmesinden sorumlu olduğu bildirilmektedir.

COSME Programı'nın bileşenlerinden biri olan İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği kapsamında "Cluster Excellence Programme: Promoting Cluster Management Excellence Across EU” teklif çağrısının yayınlandığı belirtilen söz konusu yazıda devamla, çağrıya ilişkin bilgilerin ekteki dokümanda yer aldığı ifade edilmektedir.

Ülkemizin Programdan yararlanma durumunun, projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanmasının Başkanlıklarının öncelikleri arasında yer aldığı bildirilen söz konusu yazıda, bu kapsamda ülkemizin COSME Programı'ndan etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve somut faydalar elde edilebilmesini teminen yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerle ilgili gelişmelerin, anılan başkanlığa iletilmek üzere TİM'in sanayi@tim.org.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 


Ek : AB COSME Programı "Cluster Excellence Programme : Promoting Cluster Management Excellence Across EU” Proje Teklifi