İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-153 Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DİİB.2016/24-2582                                                Denizli, 28/12/2016

Konu:Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları

 

 

S İ R K Ü L E R

(TVK / 2016-153)

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 27.12.2016 tarih ve E.142367 sayılı yazıda özetle;

"Bilindiği üzere, ihracata konu işlem görmüş ürünlerin elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünlerine ve Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerinin uygulama ve esasları, İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden düzenlenen İhracat 2011/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” kapsamında düzenlenmekteydi.

Bu çerçevede, 26/12/2016 tarihinde yapılan değişiklik marifetiyle İhracat 2011/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” yürürlükten kaldırılmış ve İhracat 2016/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.” denilmektedir.

İhracat 2016/1 sayılı mezkur Genelge, T.C. Ekonomi Bakanlığı internet sitesi "İhracat Mevzuatı” (http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bEv) bölümünde yer almaktadır.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter