İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-126 İran/ Tahran TTM Hk

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.URGE.2016/271-2048                                          Denizli, 25/10/2016
Konu:İran/ Tahran TTM Hk.

 

S İ R K Ü L E R

(URGE / 2016 - 126)

 

Sayın Üyemiz,

İHKİB' ten alınan bir yazıda; Türkiye'nin 2023 İhracat Stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla Türkiye Ticaret Merkezleri Projesi 2016 yılı içerisinde ilk kez hayata geçirileceği belirtilmiştir.

Bilindiği üzere İHKİB Tahran Türkiye Ticaret Merkezi birimlerine ilişkin kura çekimi 14.10.2016 Cuma günü gerçekleştirilmiştir. Kura çekimi sonucu boş olan birimler için başvuru sırası dikkate alınarak katılımcılar belirlenecektir.

Boş olan birimlere ilişkin metrekare büyüklükleri, birim kira tutarları ve katılım koşullarını gösterir tablo EK-1'de, teknik çizimleri EK-2'de, kullanıcı "Şirket Yer Kullandırma Sözleşmesi” EK-3'de , "Talep Formu” EK-4'de sunulmaktadır.

Bahse konu TTM'de yer almak isteyen firmalarımızın taleplerini 28 Ekim 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar ekte bulunan Kullanıcı Talep Formu (EK-B), Sözleşme, Ticaret Sicili Gazetesi ve İmza Sirküleri ile birlikte urge@denib.gov.tr adresine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK-1: İHKİB Tahran TTM'den yer tahsisi yapılacak firmalara ayrılan alanın m2 büyüklükleri, birim kira tutarları ve katılım koşullarını gösterir tablo

EK-2: Firma showroom alanlarını gösterir numaralandırılmış teknik çizim tablosu ( 2-a, 2-b )

EK-3: Kullanıcı Şirket Yer Kullandırma Sözleşmesi

EK-4: Talep Formu