İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-125 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/232-1986                                           Denizli, 13/10/2016
Konu:Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 125)

Sayın Üyemiz,

1) Mısır/Anti-Damping Soruşturması

2) KİK-Koruma Önlemi Soruşturması

3) Makedonya'dan Kumaş Talebi

4) Hollanda Başkonsolosluğu, Hastane İnşaatı Semineri

5) Türkiye-Singapur CEO Forumu

6) Duşanbe Uluslararası Girişimcilik Forumu

7) Hong Kong İhale Duyuruları

8) Kanada'ya YMS İhracatı

9) Zimbabwe Ticaret Fihristi

10) 30 Ekim-1 Kasım 2016: ATC TAİK 35. Ortak Yıllık Konferansı

11) Özbekistan İhale Duyurusu

12) Azerbaycan-Bazı Ürünlerin Gümrük Vergilerinde Değişiklik

13) FINE FOOD Avustralya 2017-Milli Katılım Organizasyonu Duyurusu

14) Central Asia Trade Exhibitions Hk.

 

1) Mısır/Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Mısır tarafından " Kaynak Elektrotu” (8311.10 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında 5 Ekim 2016 tarihli Mısır Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2016/93 sayılı Karar ile ülkemiz firmaları için %23 ila %58 oranlarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulduğu belirtilmektedir.

Söz konusu Karar ve dampinge karşı kesin önlem oranına dair ilgili sayfanın gayrı resmi Türkçe tercümesinin birer örneği ekte sunulmaktadır.

EKLER:

1. 2016-913 Sayılı Karar (Arapça)

2. Liste

 

2) KİK - Koruma Önlemi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Suudi Arabistan tarafından Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) adına Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Koruma Tedbirleri Komitesi'ne yapılan ve 10 ekim 2016 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan ekteki bildirime göre, KİK tarafından "Ferro Siliko Manganez” (7202.30 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 3 Ekim 2016 tarihinde bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığı,

Mezkur bildirimin incelenmesinden de görülebileceği üzere, soruşturmaya dahil olmak isteyen tarafların soruşturmaya ilişkin yazılı görüşlerini ve diğer ilgili tüm bilgileri 3 Ekim 2016 tarihinden itibaren 21 gün içerisinde soruşturma otoritesinin (KİK Uluslar arası Ticarette Zararlı Uygulamalarla Mücadele Teknik Sekreterlik Bürosu) ekte yer alan bildirimdeki adresine göndermeleri gerektiği,

İhracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlığımızca yazılı ve şifahi görüşlerin KİK makamlarına tevdi edilmesi öngörülmekte olduğu ve bununla beraber, anılan soruşturmaya ülkemiz özel sektörünü temsilen ilgili İhracatçı Birliğimizin de taraf olup Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” kapsamında avukatlık/danışmanlık hizmeti alarak ülkemiz ihracatçılarını savunması imkanı mevcut bulunmakta olduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu gelişmeye ilişkin KİK üyesi ülkelere ilgili ürün ihracatı gerçekleştirilen firmalarımızın, bahse konu soruşturma kapsamındaki değerlendirmelerini, Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere 17 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 12'ye kadar arge@denib.gov.tr iletilmesi beklenmektedir.

 

3) Makedonya'dan Kumaş Talebi

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Makedonya'da yerleşik Alpine Sport-hi dooel firmasından ulan e-posta mesajında, gömlek üretiminde kullanılmak üzere, 4.000 ila 40.000 metre arasında bir talebi karşılamak için pamuklu dokuma kumaş üretebilecek firmalarımızın bilgilerini talep edilmekte olup, ilgilenecek firmalarımızın aşağıdaki ilgili kişi ile irtibata geçmeleri istenmektedir.

EK: Kumaş Görüntüsü ( 1 Sayfa )

İlgili Kişi: Mr. Sadik Abdirahimi

Firma Bilgileri:

Alpine Sport-hi dooel

Ul. Ilindenska br. 18

1200 Tetovo

M:+389 76 260 331

@: s.abdirahimi@alpine-tex.com

 

4) Hollanda Başkonsolosluğu, Hastane İnşaatı Semineri

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Hollanda Başkonsolosluğu'ndan Meclislerine ulaşan bir e-posta mesajında, 15 Kasım 2016 Salı günü İstanbul'da yerleşik Başkonsolosluk binasından "Hastane İnşaatı Semineri” düzenleneceği belirtilmektedir.

Anılan seminer ile ilgili gönderilen İngilizce doküman ekte iletilmekte olup, katılım sağlamak isteyen firmalarımızın Hollanda Başkonsolosluğu'ndan Mr. Rory NUIJENS ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

EK: Hastane İnşaatı PPT. Sunumu (16 Sayfa)

Mr. Rory NUIJENS

Hollanda Başkonsolosluğu, İnovasyon, Teknoloji&Bilim Danışmanı

İstiklal Caddesi 197

Hollanda Başkonsolosluğu, İnovasyon, Teknoloji&Bilim Danışmanı

İstiklal Caddesi No:197 Beyoğlu İstanbul

E-posta: Rory.Nuijens@minbuza.nl

 

5) Türkiye - Singapur CEO Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, DEİK'ten alınan bir yazıya atıfla, T.C Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 23-34 Ekim 2016 tarihlerinde Singapur'a yapacağı resmi ziyaret nedeniyle DEİK/Türkiye-Singapur İş Konseyi ve SBF (Singapore Business Federation) işbirliği "Türkiye - Singapur CEO Forumu”nun düzenleneceği bildirilmektedir.

Güneydoğu Asya bölgesinin finans ve ticaret merkezi olarak gösterilen Singapur, Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı Küresel Rekabet Raporu sıralamasında 2. Sırada yer alırken, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı sıralamasında ise zirvede bulunmakta olup, GSYİH'sinin 3 katı oranında ticaret hacmine sahip olan ve dışa açıklık açısından dünyadaki en liberal ülkeler arasında yer alan Singapur, yüksek gelir düzeyine sahip tüketicilerden oluşan dinamik iç pazarının yanı sıra, özellikle bölge ülkelerine ulaşabilmek açısında pek çok ülke tarafından bir merkez olarak kullanılmakta ve bu çerçevede, başka Güneydoğu Asya ülkelerin olmak üzere bölgeye yönelik ihracatımızın geliştirilmesi için Singapur'un lojistik imkanları ile güç ekonomik ve ticari bağları ülkemiz açısından önemli bir fırsat oluşturmakta ve ilaveten, T.C vatandaşları Singapur'a yapacakları seyahatlerinde 30 gün süreyle vizeden muaf olduğu belirtilmektedir.

Katılmayı arzu eden firmalarımızın 14 Ekim 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/254/7542 adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

6) Duşanbe Uluslararası Girişimcilik Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Duşanbe Ticaret Müşavirliğinden iletilen yazıya atfen, Duşanbe Uluslararası Girişimcilik Forumunun bu yıl "Yurtiçi Üretimin Gelişmesi ve Yatırım İçin Yeni Bir Fırsat” başlığı ile 14 Ekim 2016 tarihinde Duşanbe'de gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, foruma ilişkin detaylı bilgiye http://www.forumtajikistan.tj/ adresinden ulaşılabileceği belirtilmiş olup, foruma ilişkin program ekte yer almaktadır.

EK: Program (3 Sayfa)

 

7) Hong Kong İhale Duyuruları

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya istinaden, Hong Kong yönetimince açılan 2 adet ihaleye değinilmekte olup ilgili ihale duyuruları (İngilizce ve tercümesi) firma ve kuruluşlara iletilmek üzere ekte gönderilmekte olup Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD - Government Logistics Department) bir tedarikçiler listesinin tutulmakta olup, aşağıda verilen linkte bu listeye kayıt bilgileri alınıp, firmalarımız listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabilir. Bir ihale açıldığında doğrudan bilgi sahibi olabilirler. http://www.gldetb.gov.hk

Ayrıca, Hong Kong Hükümeti e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullanmakta olup; GLD'nın tedarikçiler listesine kayıtlı ve üye firmalar, http://www.gldetb.gov.hk/ adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri ifade edilmektedir.

EK: İhale Duyurusu ve Tercümesi (2 sayfa)

 

8) Kanada'ya YMS İhracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ottawa Ticaret Müşavirliği'nin örneği ilişikte yer alan yazısına istinaden, 31.08.2016 tarihinde Kanada Meyve-Sebze Pazarlama Birliği (CPMA) ve İhtilaf Çözme Kurumu (DRC) tarafından yaş meyve sebze (YMS) sektöründeki firmaların, yabancı ülke temsilcikleri ile tanışması minvalinde bir toplantı düzenlediği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu toplantıda Kanadalı gıda ithalatçıları tarafından, yabancı ihracatçıların Kanada'daki gıda fuarlarına katılarak Kanadalı ithalatçıları tarafından, yabancı ihracatçıların Kanada'daki gıda fuarlarına katılarak Kanadalı ithalatçılarla birebir ilişkin kurmasının önemine değinildiği ve Kanada'ya YMS ihracatı gerçekleştiren yabancı ihracatçıların ucuz nakliye seçeneklerinden ziyada güvenilir seçenekleri tercih etmeleri gerektiğine vurgu yapıldığının, ayrıca CMPA yetkilileri tarafından, Kanada Federal Hükümeti'nin federal düzeyde geçerli olan Gıda Güvenliği Kanunu'nda 2016 sonbaharından itibaren kapsamlı bir değişikliğe gidileceği ve söz konusu değişikliğin başta eyaletler arası ticaret, YMS ticaretindeki lisans başvuruları ve gıda güvenliği konularında olmak üzere, YMS sektörünü önemli ölçüde etkileyeceğinin ifade edildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ihracatçıları tarafından Kanada'ya gerçekleştirilecek ihracatla ilgili olarak CPMA ve DRC kuruluşları ile yakın ilişkiler kurulmasının sektör açısından önemine vurgu yapılmaktadır.

EK: Yazı Sureti (2 Sayfa)

 

9) Zimbabwe Ticaret Fihristi

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığından iletilen yazıya atıfla, Zimbabve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ticaret ortakları, ihracat-ithalat kalemleri ve miktarları ile Zimbabve hakkında kapsamlı bilgiye Ticaret Fihristine http://www.zimtrade.co.zw/IMG/pdf/trade_directory_of_zimbabwe.2016.pdf linkinden ulaşabilmektedir.

 

10) 30 Ekim-1 Kasım 2016: ATC TAİK 35. Ortak Yıllık Konferansı

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan yazıya istinaden, DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve American Turkish Council (ATC) 35. Ortak Yıllık Konferansının 30 Ekim-1 Kasım 2016 tarihlerinde The Ritz-Carlton, Washington D.C'de düzenleneceği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, "Geleceği Şekillendirmek: İş, İnovasyon ve Büyüme” ("Shaping the Fature: Busıness, Innovation and Growth”) olarak belirlenen konferansta Türkiye-ABD ilişkilerindeki gelişmeler, üst düzey Türk ve ABD'li özel sektöre ve devlet temsilcileri tarafından değerlendirileceğinin, konferansta Savunma ve Güvenlik, Enerji, PPP,Ar-Ge ve İnovasyon, IT, Eğitim, TTIP ve Yatırım Fırsatları panellerinin yer alacağı bildirilmektedir.

Konferansa katılmak isteyen firmalarınızın, http://www.atctaikconference.com/ adresinden kayıt yaptırmaları, gerek Türkiye gerekse ABD tarafından çok güçlü üst düzey katılım beklenen konferansa bu yıl katılımı beklenen isimler arasında, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve ABD Ticaret Bakanı Penny Pritzker ile T.C Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve T.C Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer alacağı ifade edilmektedir.

 

11) Özbekistan İhale Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan iletilen yazıya atıfla, "Sağlık Sistemi iyileştirme Projesi” kapsamında kullanılmak üzere Özbekistan Tıpta Uzmanlık Merkezi tarafından duyurusu yapılan tıbbi araç ve gereç alımını konu alan ihaleye ilişkin bir örneğinin ekleriyle birlikte ilişikte yer aldığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Dünya Bankası rehber ilkeleri uyarınca fiyat teklifinin alınacağı, bahse konu ihaleye ilişkin tekliflerin 28 Ekim 2016 tarihine kadar kayıtlı adrese yapılabileceğinin, söz konusu ihaleye ilişkin detaylı bilgiye ekte yer alan e-posta mesajlarında yer verildiği bildirilmektedir.

EK: Özbekistan Sağlık Sistemi İyileştirme Projesi (6 Sayfa)

 

12) Azerbaycan-Bazı Ürünlerin Gümrük Vergilerinde Değişiklik

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Bakü Ticaret Müşavirliğinden iletilen yazıya atıfla, Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 23/09/2016 tarihli ve 367 sayılı " Azerbaycan Cumhuriyeti'ne İthal Edilen Mallar İçin Gümrük Vergilerinin Oranları” konulu Kararı ile yerli üretimin desteklenmesini teminen anılan ülkenin halihazırda serbest ticaret anlaşmasının bulunduğu Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri dışındaki üçüncü ülkelere sunulan bazı ürünlerde uygulayacağı yeni gümrük vergilerinin belirlendiği iletilmekte olup, ekte kayıtlı liste sunulmaktadır.

Anılan yazıda devamla, söz konusu Kararın 1 Kasım 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği ve iki yıl süreyle geçerli olacağı bildirilmektedir.

EK: Liste (6 Sayfa)

 

13) FINE FOOD Avustralya 2017-Milli Katılım Organizasyonu

İstanbul İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, Sidney/Avustralya'da 11-14 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek "Fıne Food Australia 2017 Uluslararası Gıda Ürünleri-Makineleri -Restoran Ekipmanları Fuarı” milli katılım organizasyonunun bu sene de İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (KUMİB) tarafından gerçekleştirilmesi planlandığı,

Güney Yatırım Küre'deki en büyük ticaret fuarı olarak nitelendiren "Food Australia Fuarı” milli katılım organizasyonu 2016 yılında KUMİB tarafından başarıyla gerçekleştirilmiş olup, 40 ülkeden birden çok marka ile 1.000'e aşkın katılımcı firma yer aldığı, ziyaretçilerin de yoğun ilgisi ile karşılanan fuarı dünyanın dört bir köşesinden yaklaşık 20.000 kişi ziyaret ettiği, Avustralya ve gölge ülkelerine yönelik ihracat potansiyelinin yerinde görülmesi ve geliştirilebilmesi açısından fırsat niteliği taşıyan "Fine Food Australia 2017 Fuarı'nın ülkemiz milli katılımında yer alacak firmalara Genel Sekreterliklerince;

-Stand alanı kiralanması

-Stand inşaat, dekorasyonu ve elektrik bağlantısı, stand temizliği, internet,

-Ürünlerinizin nakliye, gümrükleme ve stand teslimi,

-Reklam ve tanıtım hizmetleri verilecektir.

"Fine Food Australia 2017 Fuarı”na ilişkin hazırlık çalışmalarının sağlıklı olarak yürütebilmesi amacıyla, fuara başvuruda bulunmayı planlayan katılımcıların 20.10.2016 Perşembe Günü saat 17:30'a kadar kaç metrekarelik alanla katılmak istediklerine ilişkin ekte yer alan ön başvuru formunu doldurarak İİB Genel sekreterliğine ait kurumeyve@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.

EK: Fuar Ön Başvuru Formu (1 Sayfa)

Bilgi için irtibat: İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği-Zühal DUMAN Tel:0212 454 07 63

 

14) Central Asia Trade Exhibitions Hk.

Kazakistan'da kurulu Central Asia Trade Exhibitions şirketinden alınan bir yazıda aynen; "Kazakistan Fuarcılık sektöründe 11 yıldır faaliyet gösteren ve 2005 yılından bu yan Almatı'da farklı sektörlerde fuarlar düzenleyen, Orta Asya bölgesinin lider fuarcılık kuruluşu, Kazakistan'ın Almatı şehrinde yerleşik Central Asia Trade Exhibition olarak;

26 Şubat-1 Mart 2016 tarihlerinde, Central Asia Hometextile, 14. Uluslararası Ev Tekstili fuarını organize etmekteyiz.

Fuar, Almatı ile birlikte Astana, Öskemen, Semey, Pavlador, Çimkent, Aktöbe gibi Kazakistan'ın diğer şehirleri olmak üzere komşu Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan ile Rusya'ya uzanan geniş bir profesyonel ziyaretçi kitlesini ağırlamaktadır. Fuarlara her yıl Türkiye ve Kazakistan firmaların yanı sıra Rusya, İtalya, Almanya, İspanya, Polonya, Ukrayna gibi 15 den fazla ülkeden uluslararası katılımcılar iştirak etmektedir.

Kazakistan 2,7 milyon metrekare alanıyla Batı Avrupa toplamından daha büyük coğrafyasıyla dünyanın 9. Büyük ülkesidir. 15 milyonluk nüfusu yanında; 60 milyona ulaşan Orta Asya bölgesinin (Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan) ekonomik ve ticari merkezidir. Yerli üretim kapasitesi yok denecek kadar düşük olduğundan ev tekstili ürünleri ihtiyacı ithalatın yoluyla karşılanmaktadır. Central Asia Trade Exhibitions bu talepleri öngörerek, 2005 yılından bu yana bölgede önemli bir fuarlara imza atmaktadır.

Stratejik hedefi Kazakistan ve dolayısıyla Orta Asya pazarının fethetmekten geçen firmalar için, bölgenin sektöründe en eski ve en önemli ihtisas fuarı olan Central Asia Hometextile fuarı önemli bir fırsattır. Kazakistan'ın T.C Ekonomi Bakanlığı'nın 2016-2017 yılları için seçtiği hedef Pazar ülkelerden biri olması dolayısı ile Central Asia Hometextil Fuarı %70 Devlet Desteği kapsamındadır.”

denilmektedir.

EK: Fuar Tanıtım Broşürü (2 Sayfa)

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter