İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-121 5746 Sayılı AR-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/225-1918                                            Denizli, 03/10/2016
Konu:5746 Sayılı AR-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R
(ARGE / 2016 - 121)

 

Sayın Üyemiz,

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'da yer alan gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması, damga vergisi ve harç istisnaları uygulaması, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine yönelik Ar-Ge ve tasarım indirimi ile teknogirişim sermaye desteğine ilişkin vergisel teşviklerin uygulamasına ilişkin 4, 5 ve 6 seri no'lu Genel Tebliğler 30 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, sözkonusu Tebliğlere, aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160930.htm