İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-112 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/210-1760                                           Denizli, 08/09/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 112)

 

Sayın Üyemiz,

1) Türkiye-Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 3. Dönem Toplantısı Bilgi Notu Talebi

2) Soçi 2016 Uluslararası Yatırım Forumu

3) Hong Kong İhale Duyuruları

4) ABD GTS 2016/17 Yıllık Değerlendirmesi

5) 14.Dönem Türk-Rus KEK Toplantısı

6) Türkiye Ülke Günü ve İkili Firma Görüşmeleri 29 Ekim 2016, Milano

7) İthalat Tebliği (2016/1)

8) Kolombiya Ticaret Heyeti (30 Ekim-4 Kasım 2016)

9) Bitki Islahı Proje Pazarı

10)Taslak Görüşü

 

1) Türkiye-Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 3.Dönem Toplantısı Bilgi Notu Talebi

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen; Türkiye-Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 3. Dönem Toplantısının, 26-29 Eylül 2016 tarihinde Kiev'de gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü, bu çerçevede, bahse konu toplantıya ilişkin hazırlanacak dosyada kullanılmak üzere, Ukrayna ile ikili ilişkilerimiz kapsamında gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların ve varsa sorunlara ilişkin bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Ukrayna ile ikili ilişkilerimiz kapsamında gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların ve varsa sorunlara ilişkin hususların, Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere 9 Eylül 2016 Cuma günü saat 12.00 ye kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

 

2) Soçi 2016 Uluslararası Yatırım Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Rusya Federasyonunun Ankara Büyükelçiliğinden alınan bilgilere istinaden, 26 Eylül-2 Ekim 2016 tarihlerinde Soçi'de "Soçi 2016 Uluslararası Yatırım Fonu” düzenlenecek olup, bahse konu foruma iştirak etmek isteyen katılımcıların www.forumkuban.ru internet adresinde bulunan kayıt formunu doldurmaları gerektiği belirtilmektedir.

 

3) Hong Kong İhale Duyuruları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya istinaden, Hong Kong yönetimince açılan 9 adet ihaleye ilişkin 6 adet ihale kapsamında 2 adet duyuruya değinilmekte olup, ilgili ihale duyuruları İngilizce ve Türkçe olarak ekte sunulduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD-Government Logistics Department ) bir tedarikçi listesinin tutulduğu, aşağıda verilen link aracılığıyla bu listeye kayıt bilgilerinin alındığı, firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabilecekleri belirtilmekte olup açılan ihaleler hakkında http://www.gldetb.gov.hk web sitesinden ilgi edinebilecekleri ifade edilmektedir.

Ayrıca, Hong Kong Hükümeti'nin e-Tender Box (ETB) Adlı bir elektronik ihale sistemi kullandığı GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı üye firmalarının http://www.gldetb.gov.hk adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bildirilmektedir.

EK: İhale Duyurusu ve Tercümesi (5 Sayfa)

 

4) ABD GTS 2016/17 Yıllık Değerlendirmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen, "Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Temsilciliği'nin (USTR) 25 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanan ve bir Örneği ekte yer alan (Ek:l), Vol, 81, No, 165, 58547 sayılı Resmi Gazete'deki (Federal Register) duyurusunda, ABD GTS 2016/2017 yıllık değerlendirmesinin başlamış olduğu ifade edilmektedir.

Bahse konu duyuruda; GTS kapsamındaki listedeki ürün ve ülke değişiklikleri 4 Ekim 2016 (Salı) ve Rekabet İhtiyacı Limiti'nden (CNL waiver) Muafiyet başvurulan 2 Aralık 2016 (Cuma) tarihleri saat 17:00'a kadar yapılabilecektir.

Ayrıca, 2015/2016 yıllık değerlendirmesi (Ek:2) sırasında sadece En Az Gelişmiş Ülkeler (LDBC) için GTS uygulamasına dahil edilen seyahat ürünleri ve valizlerin kapsamının Gelişmekte Olan Ülkeler (DBC) lehine genişletilmesi kararı kapsamında seyahat eşyaları ve valizler için yapılacak yorumlara ilişkin son başvuruların, 4 Ekim 2016 (Salı) tarihi saat 17.00'a kadar yapılabileceği, USTR, GTS Alt Komitesi ise 18 Ekim 2016 tarihinde saat 09.30'da konuya ilişkin bir Kamu Dinleme Toplantısı düzenleyeceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, USTR nezdinde yapılacak söz konusu girişimler esnasındaki avukatlık/danışmanlık hizmeti alımlarının "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Uygulamaları kapsamında Firmalarca Satın Alınan Avukatlık/Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine ilişkin Usul ve Esaslar” uyarınca desteklendiğinin hatırlanmasında fayda olduğu değerlendirilmektedir.”

denilmektedir.

EK: 2016-20054 ve Outcomes 2015-2016 GSP Annual Review (12 Sayfa)

 

5) 14.Dönem Türk-Rus KEK Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, 14. Dönem Türk-Rus Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın 2016 Ekim ayı içerisinde Ankara'da yapılmasının planlandığı, ilgili toplantıya hazırlık çalışmalarında faydalanmak üzere Rusya Federasyonu pazarında karşılaşılan sorunlar ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere 20 Eylül 2016 Salı günü mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

 

6) Türkiye Ülke Günü ve İkili Firma Görüşmeleri 29 Ekim 2016, Milona

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'den alınan bir yazıya istinaden, DEİK Türkiye-İtalya İş Konseyi tarafından İtalya Yatırım Ajansı (ICE) işbirliğiyle 26 Ekim 2016 Çarşamba günü Milano'da "Türkiye Ülke Günü ve İkili Firma Görüşmelerigerçekleştirileceği bildirilmekte olup, söz konusu etkinlik kapsamında yenilenebilir enerji, kimyasal ve ilaç, elektromedikal, mobilya ve aksesuar ile takı, kuyumculuk ve makine (tekstil, paketleme, ahşap sanayii, deri ve ayakkabı, robot) sektörlerinde faaliyet gösteren Türk ve İtalyan yatırımcı, üretici, ithalat-ihracatçı ve distribütör firmaların bir araya gelmelerinin hedeflendiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Türkiye Ülke Günü ve İkili Firma Görüşmeleri kapsamında ikili görüşmelere katılacak olan 40 Türk firmanın Milano'da konaklama masraflarının ICE tarafından karşılanacağı belirtilmekte olup, katılımcıların gidiş-dönüş uçak biletlerini kendilerinin temin etmelerinin beklendiği ifade edilmektedir.

Katılımcı 40 firmanın belirlenmesinin sektör önceliklendirmesine göre yapılacağı iletilerek anılan etkinliğe katılmayı arzu eden firma temsilcilerinin aşağıdaki web linki üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Kayıt: http://goo.gl/forms/gVyfqeNLzHMHCYEq1

Etkinlikle ilgili daha ayrıntılı bilgi için ICE ile irtibata geçilmesi rica olunur.

· Bige Soysal (Kimya ve ilaç): Tel: +90 212 373 0306; b.soysal@ice.it

· Ilknur Durul (Mobilya / Aksesuar, Tekstil ve Takı-Kuyumculuk): Tel: +90 212 373 0305; i.durul@ice.it 

· Luciano Romanello (Yenilenebilir enerji, elektromedikal):

Tel: +90 212 373 0310; l.romanello@ice.it

· Erol Kurt (Makine ve ekipman): Tel: +90 212 373 0325; e.kurt@ice.it

Taslak Program

09:30-10:30 Açılış Oturumu

11:00-17:00 İkili Firma Görüşmeleri

 

7) İthalat Tebliği (2016/1)

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığından taraflarına iletilen yazıya istinaden, 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat 2016/1) gereğince kullanılmış olarak ithal edilmesinin, Ekonomi Bakanlığı iznine tabi olduğu ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, 2017 yılına yönelik İthalat Rejimi hazırlama çalışmalarına başlandığı ve güncellemeler kapsamında görüş ve değerlendirmelerinizi Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere 22 Eylül 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

 

8) Kolombiya Ticaret Heyeti (30 Ekim-4 Kasım 2016)

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda; Ülkemiz ekonomisine ve ihracatına katkıda bulunmak amacıyla son yıllarda gerçekleştirilen yurtdışı ticari heyetler ve uluslararası platformdaki etkinlikler giderek yoğunlaşmakta olduğu,

Ekte taslak programı yer alan ve ülkemizin Latin Amerika Pazarı'na açılma politikası çerçevesinde 9-12 Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri Arjantin Ticaret Heyeti, 7-11 Mart 2016'daki Meksika & Kolombiya Ticaret Heyeti ve son olarak 17-22 Temmuz 2016'da gerçekleştirmiş oldukları Panama & Guatemala Ticaret Heyeti'nin devamı niteliğini taşıyacak olan Kolombiya Ticaret Heyeti'nin Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonunda 30 Ekim-4 Kasım 2016 tarihleri arasında Kolombiya'nın başkenti Bogota ile ülkenin ikinci önemli şehri ve ekonomi üssü olan Medellin şehirlerine yönelik olarak düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir.

İhracatçılarımıza önemli iş fırsatları sunan ve potansiyel pazar niteliğinde olan Kolombiya'ya yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması ve pazar payımızın arttırılması amacıyla düzenlenecek olan söz konusu heyete özellikle; Otomotiv, İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Elektrik & Elektronik, Beyaz Eşya, Mobilya, Tekstil, Tarım ve Tekstil Makineleri, Kozmetik, Kimya, Plastik Sanayi, Gıda, Dizi & Film sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden veya ilgili sektörlerde yatırım yapmayı düşünen firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü,

Bu çerçevede, gerçekleştirilecek bahse konu heyette yer almak isteyen üyelerimizin http://goo.gl/xP1Vp7 adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 30 Eylül 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama ve organizasyon giderleri karşılanacak firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şb. (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Swift Kodu: TVBATR2A USD hesabına 2.600.-ABD Doları (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) avans ödemesi yapmaları gerekmektedir.

EK: Heyet Taslak Programı ( 2 Sayfa )

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Volkan İncekara : 0212 454 0797 - volkanincekara@tim.org.tr

 

9) Bitki Islahı Proje Pazarı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden alınan bir yazıda; 8 Ekim 2016 tarihinde EXPO 2016 Antalya'da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) işbirliği ile "BİTKİ ISLAHI PROJE PAZARI” düzenleneceği,

Düzenlenecek etkinlik ile ülkemizin 2013 hedefleri kapsamında ihracatın sürdürebilir kılınması, bölge ihracatının lokomotifi konumunda olan tarım sektöründe yüksek katma değerin artırılması, üniversite-sanayi-Arge kuruluşlarını kapsayan Ar-ge amaçlı kümelenmeler ve işbirlikleri oluşturulması ve bu sayede yeni projelerin hayata geçirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesi, yeni tasarımcılar yetiştirilmesine teşvik edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, ihracatçılarımız tarafından özgün ürünlerin dünya pazarına sunulmasına katkı sağlanması amaçlandığı ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla geçen yıl ilki düzenlenen ve bu yıl uluslararası düzeyde düzenlenecek olan "Bitki Islahı Proje Pazarı" etkinliğinde Araştırma Enstitüleri ve Üniversitelerden gelen ıslah projelerinin firmalar ile buluşturulacağı, yapılan ikili görüşmeler ile Ar-Ge işbirlikleri için ilk adımların atılmasına katkı sağlanacağı belirtilmektedir.

Başarılı bulunan projelerin ödüllendirileceği etkinlikle ilgili detaylı bilgiye http://plantbreedingprojects.akdeniz.edu.tr/ adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

EK: Etkinlik Afişi

 

10) Taslak Görüşü

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasından alınan bir yazıda, Odaları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında 01.08.2016 tarihinde imzalanan "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” kapsamında hazırlanan Dış Ticaret Sorumlusu (Seviye 5), Dış Ticaret Elemanı (Seviye 4), Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6), Lojistik Operasyon Sorumlusu (Seviye 5), Uluslararası Ticaret Uzmanı (Seviye 6), standart taslağı için görüş alma süreci başladığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda bahse konu yeterlilik ve standart taslaklarını inceleyerek görüş ve değerlendirmelerinizi, http://www.mtso.org.tr/tr/duyurular/uygorus adresindeki görüş ve değerlendirme formunu doldurarak Mersin Ticaret ve Sanayi Odasına iletilmek üzere 4 Ekim 2016 Salı günü mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

EK: Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Gönderilen Yazı (1 Sayfa)

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter