İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-87 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/256-1271                                           Denizli, 31/08/2015

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 87)

 

Sayın Üyemiz,

1) Belarus Kalkınma Bankası Yatırım Desteği

2) Polonya pazarında karşılaşılan sorunlar hk.

3) Uluslararası Yatırım Forumu Soçi

4) Gürcistan Yatırım Forumu

5) Worldfood İstanbul 2015 Fuarı Alım Heyeti

 

1) Belarus Kalkınma Bankası Yatırım Desteği

Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Minsk Ticaret Müşavirliği'nden aldıkları yazıya atfen; anılan Müşavirliğimiz ile Belarus Kalkınma Bankası yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde adıgeçen Banka tarafından Türk yatırımcılarının desteklenmesi için kredi imkanları sağlandığı hususu gündeme geldiği, özellikle sözkonusu ülkede yatırım projesi gerçekleştirecek Türk küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ) için KOBİ Destek Programı kapsamında imtiyazlı finansal desteklerin sağlanabileceği bildirilmektedir.

Anılan destek programına ilişkin daha ayrıntılı bilgilere http://www.brrb.by adresinden ulaşılabilineceği belirtilmektedir.

 

2) Polonya pazarında karşılaşılan sorunlar hk.

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Polonya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Polonya Merkez Bankası işbirliği ile Türkiye'de gerçekleştirilen EBRD projeleri ve sözleşmeleri ile bağlantılı işbirliği fırsatları hakkında, 14 Eylül 2015 tarihinde Polonya'da bir konferans düzenleneceği ve söz konusu toplantıya, Ekonomi Bakanlığı'nı temsil etmek ve Polonya-Türkiye arasındaki işbirliği olanakları üzerine bir konuşma yapmak üzere Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsnü DİLEMRE'nin iştirak edeceği ifade edilmektedir.

TİM'e iletilmesini teminen firmalarımızın Polonya pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantı sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların ekte sunulan görüş formu vasıtasıyla en geç 02 Eylül 2015 Çarşamba mesai bitimine kadar Birliğimizin arge@denib.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi beklenmektedir.

Ek : Görüş Formu (Polonya)

 

3) Uluslararası Yatırım Forumu Soçi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, "Uluslar arası Yatırım Forumu Soçi - 2015” adlı etkinliğin 02-03 Ekim 2015 tarihlerinde Soçi'de gerçekleştirileceği, foruma kayıt işlemlerinin www.forumkuban.ru adresinden yapılabileceği ifade edilmektedir.

Foruma ilişkin taslak programın bir örneği ekte sunulmaktadır.

Ek : Uluslararası Yatırım Forumu Soçi Programı

 

4) Gürcistan Yatırım Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Dışişleri Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atıfla, 18-19 Eylül 2015 tarihlerinde Batum'da "Invest in Batumi 2015” adlı uluslararası yatırım forumunun gerçekleştirileceği bildrilmektedir.

Söz konusu Yatırım Forumu'na ilişkin ayrıntılı bilgi ve katılım koşulları ekte sunulmaktadır.

Ek : Davet Formu (Gürcistan Yatırım Forumu)

 

5) Worldfood İstanbul 2015 Fuarı Alım Heyeti

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonu ve İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin organizasyonunda, 'Worldfood İstanbul 2015 - 23. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı''na yönelik olarak bir "Alım Heyeti” organizasyonunun düzenleneceği ifade edilmektedir.

Anılan Alım Heyeti organizasyonu kapsamında, 02 Eylül 2015 Çarşamba Günü açık adresi aşağıda belirtilen İİB-Genel Sekreterliği binasında, yabancı firmalar (ayrıntılı firma bilgileri ve talep edilen ürünler ektedir.) ile üyelerimiz arasında ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

İkili iş görüşmelerine katılmak isteyen üyelerimizin, görüşmek istedikleri firmaları işaretlemek suretiyle aşağıda yer alan çevrimiçi başvuru formunu 01 Eylül 2015 Salı Günü saat 13:00'e kadar doldurmalarının gerekliliği belirtilmektedir.

Ek : Worldfood İstanbul 2015 Fuarı - Alım Heyeti Yabancı Firma Bilgileri

 

Online Başvuru :

http://www.iib.org.tr/OnlineRegistration/tr/AlimHeyeti.aspx

 

Ayrıntılı Bilgi için:

Zuhal Duman: 0212 454 0763

Muzaffer Kılıç: 0212 454 0768

Arzu Akgün: 0212 454 0545

Adres:

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi, C Blok, Zemin Kat,

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.