İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-86 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/251-1258                                           Denizli, 28/08/2015

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 86)

Sayın Üyemiz,

1) Revize BM / AEK Numune Alma Planı

2) Texworld İstanbul 2015

3) Moskova Mosbuild 2016 Milli Katılım

 

1) Revize BM / AEK Numune Alma Planı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Tarımsal Kalite Standartları 62. Kuru ve Kurutulmuş Ürünler Uzmanlar Grubu toplantısının 29 Haziran-03 Temmuz 2015 tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştirileceği,

Toplantıda ülkemiz dış ticareti açısından önem teşkil eden ülkemizin raportörlük görevini de üstlendiği kuru kayısı, kuru incir ve kuru üzüm ticari kalite standartları ile kuru hurma, ceviz içi, tatlı badem içi, kabuklu antepfıstığı standartlarına ilişkin müzakereler yürütülmüş olduğu, kuru ve kurutulmuş ürünlerin ticari kalite denetimlerinde numune alma planının geliştirilmesine yönelik çalışmaların da yapıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, bir örneği ekli Revize BM/AEK Numune Alma Planına ilişkin ilave görüş değerlendirmelerin 02 Eylül 2015 Çarşamba gününe kadar İngilizce ve Türkçe olarak ( ballid@ekonomi.gov.tr ve bir örneği arge@denib.gov.tr ) iletilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ekler : 1) Revize Numune Alma Planı

2) Görüş Formu (Revize BM/AEK Numune Alma Planı)

 

2) Texworld İstanbul 2015

Hazır giyim, hazırgiyim kumaşları ve aksesuarların buluşma noktası olan Texworld İstanbul 2015 Fuarı bu yıl 03-05 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecektir.

Sözkonusu fuara katılımlar başlamış olup, ayrıntılı bilgiler ekte sunulmuştur.

Ekler : Texworld İstanbul 2015 Fuarı

1) Katılımcı Broşürü

2) Davetiye

 

3) Moskova Mosbuild 2016 Milli Katılım

İMMİB - İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Rusya'nın Moskova şehrinde 05-08 Nisan 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Mosbuild 2016” Yapı Fuarı Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan izin alınması ve yeterli başvurunun olması durumunda ilk defa İMMİB tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

1995 yılında ilk defa düzenlenen söz konusu fuar, 86.000 ziyaretçi ile Rusya'da yer alan en büyük ve kapsamlı fuarlardan biri olarak adlandırılmakta olduğu, 2015 yılında inşaat malzemeleri ve yapı teknolojileri konularında 1.500 firma ürünlerini sergileme imkânının bulunduğu ifade edilmektedir.

Rusya, yapı malzemeleri sektörü için dikkate değer olanaklar sunarken 2020 yılına kadar ülkede şehir planlamasında ve altyapısında büyük projelere yer verilmesinin beklendiği belirtilmektedir.

Mosbuild 2016 Fuarına İMMİB organizasyonu altında katılacak firmalarımız için;

Ø Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, ikram, katılımcı broşürü vb.) ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini içeren katılım bedelinin 795 €/m2olacağı öngörülmektedir.

Ø T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca uygulanacak destek oranı % 50 olup, azami destek tutarı 15.000 $'ı geçmeyecektir. Ayrıca bahsi geçen tebliğ uyarınca Mosbuil Fuarı'nın prestijli fuarlar kapsamına alınması halinde azami destek tutarı, fuara prestijli fuar kapsamında katılmak isteyen firmalarımız için 50.000 $ olacaktır.

Sözkonusu fuara katılmak isteyen üyelerimizin http://tinyurl.com/mosbuild2016 linkinde yer alan başvuru formunu -kısıtlı alan olması nedeni ile- 31 Ağustos 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar doldurarak, formda belirtilen banka hesabına talep edilen beher m² alan için 100 € (örn. 20 m² kiralanması durumunda ödenecek avans tutarı: 20m² x 100 € = 2000 €) karşılığı TL avans tutarının yatırıldığına dair ödeme dekontunun suleyman.cakir@immib.org.tr ‘ye göndermeleri beklenmektedir.

Moskova Mosbuild 2016

http://www.mosbuild.com/home?lang=en-GB

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.